???? Ukraina heaks!

Весняний шторм/Kevadtorm 2023

Основна діяльність 

 

! ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ БУДЬТЕ ПІДГОТОВЛЕНИМИ! 

Infot elukoha registreerimise kohta leiab kriis.ee veebilehelt:

Eesti keeles: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele/elukoht

Vene keeles: https://kriis.ee/ru/situaciya-s-bezopasnostyu-v-evrope/dlya-bezhencev-iz-ukrainy/mesto-zhitelstva

Inglise keeles: https://kriis.ee/en/security-situation-europe/ukrainian-war-refugees/place-residence

Ukraina keeles: https://kriis.ee/uk-UA/dlya-bizhenciv-z-ukraini/perebuvannya-v-estonii/misce-prozhivannya

 

https://kriis.ee/

Ukrainlased saavad ajutise kaitse pikendamist taotleda PPA iseteeninduses.

Rohkem infot ajutise kaitse elamisloa pikendamise kohta leiab PPA kodulehelt.

Lisainfo on eestivene ja ukraina keeles leitav PPA kodulehelt.

 

Kõigil Eestis elavatel inimestel peab olema registreeritud elukoht rahvastikuregistris

Elukoha teate esitamine EE

Elukoha teate esitamine UA

Elukoha taate esitamine RU

 

Lüganuse valda saabunud Ukraina sõjapõgenikele mõeldud infopäevast

Infopäev Ukrainast saabunud sõjapõgenikele

Teave mentorile ja Ukrainast saabujale (eesti, inglise, ukraina ja vene keeles): 

TERE TULEMAST EESTISSE!

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ЕСТОНІЇ!

WELCOME TO ESTONIA!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЭСТОНИЮ!

Info Ukraina sõjapõgenikele: https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas/info-ukraina-sojapogenikele

Eestis viibimise info (ajutise kaitse taotlemine, arstiabi, haridus, lemmikloomad jm): kriis.ee
Riiklike toetuste, puudega isikute abi ja perehüvitiste taotlemine: Sotsiaalkindlustusamet
Leia töökoht Eestis: Töötukassa
Pangad ja raha: Eesti Pank

 

Kontaktid Ukraina sõjapõgenikele

Riigiinfo telefon 1247 või +372 600 1247 (infot antakse kolmes keeles 24 h)

Hädaabi 112

Ukraina saatkond Eestis +372 601 5815

Ukraina kogukond Eestis +372 5650 2572

Pagulasabi (ukraina keeles): https://www.pagulasabi.ee/uk

Üleriigiline perearsti nõuanne 1220 (24 h)

Psühholoogiline abi 116 006 (24 h)

 

! Lüganuse Vallavalitsusse peaksid pöörduma need Ukraina põgenikud, kes on saabunud Lüganuse valda näiteks tööandja juurde või kellegi koju ja ei ole end piiril registreerinud.  Vallavalitsuses registreerimine ei anna põgenikule ajutise kaitse staatust (elamisluba), aga see annab omavalitsusele infot, kes on piirkonda saabunud ja kellele on vaja abi ning teenuseid pakkuda.

Lüganuse Vallavalitsus asub aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald.
Kontakt: sotsiaalnõunik Ketlin Mõru, tel +372 332 1333, +372 5349 7060, e-post: ketlin.moru@lyganuse.ee
sotsiaaltöötaja Anne Rembel, tel +372 332 1332, +372 5400 4808, e-post: anne.rembel@lyganuse.ee.
Põgenikud peaksid teavitama oma Eestisse saabumisest ka Ukraina saatkonda tel +372 601 5815.

 

Ajutine kaitse Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele

Alates 9. märtsist 2022 saavad sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud taotleda ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele pakkuda turvatunnet ja sotsiaalseid garantiisid. 

Ajutise kaitse taotluse esitamiseks teenindussaalis tuleb eelnevalt broneerida aeg broneering.politsei.ee // Rohkem infot.

 

Arstiabi

Ida-Viru Keskhaigla osutab Ukraina sõjapõgenikele erakorralist meditsiinilist abi Ahtme üksuses (Ilmajaama 12) ja teostab üldist tervisekontrolli Järve tervisemajas Järve üksuses (Ravi 10d). Üldist tervisekontrolli saab teha iga päev. Vastuvõtuajad: E,K,R kell 14.00-16.00 ja T,N kell 11.00-13.00. Polikliiniku registratuur E-R 8:00-18:00, tel: 3311133.
http://www.ivkh.ee/et/haiglast/ivkh-uudised/929-osutame-ukraina-sojapogenikele-erakorralise-meditsiini.html

 

Ukrainast saabujate elukoha registreerimine

Ukraina sõjapõgenikel tuleb esitada oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse kandmiseks ühe kuu jooksul pärast elamisloa (ajutise kaitse) saamist. Ka alaealise lapse elukoha registreerimine toimub elamisloa alusel. Kuna elamisloakaardi kättesaamine võib võtta aega, siis võib elukoha registreerimisel esitada PPA teatise, kus on toodud Eesti isikukood ja info ajutise kaitse saamisest ning Ukraina isikut tõendava dokumendi.

Alus: VMS § 121RRS § 69 lg 6

Kui isik ei ole ise ruumi omanik, siis on tal vaja elukoha registreerimiseks esitada ruumi kasutamist tõendav dokument (nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek.

Alus: RRS § 78

Täpsem info, kuidas elukohta registreerida: https://www.lyganuse.ee/rahvastikuregistri-toimingud

 

Ukraina sõjapõgenike aitamisest Lüganuse vallas

Samal ajal, kui kogu Eesti pidas kodumaa sünnipäeva, algas Ukrainas tõeline põrgu. Sõda on väldanud juba üle kuu aja, kuid siiani tundub see kõik uskumatu. Kuivõrd sealsed inimesed olid sunnitud oma kodumaalt põgenema, asus teiste riikide kõrval tegutsema ka Eesti ja siinsed omavalitsused, sealhulgas Lüganuse vald.  Ettevalmistused nõudsid küll öötunde, kuid üsna kiiresti olime sõjapõgenike vastuvõtmiseks valmis. Koheselt sai kaardistatud majutusvõimalused, toitlustuse tagamine, kooli- ja lasteaiakohad, ettevõtjatega koostöös võimalikud töökohad. Lisaks tegime sotsiaalmeedia vahendusel üleskutse, kus palusime heade inimeste abi sõjapõgenikele vajaliku hankimiseks ning valmistasime ühtlasi ette kuus kogumispunkti valla erinevates piirkondades, et aidata soovivatel inimestel oleks mugavam ja lihtsam annetatud esemed kogumispunkti toimetada. Tõsi, kohalikul omavalitsusel lasub kohustus vältimatu sotsiaalabi pakkumiseks, kuid aidata saab soovi korral igaüks, nii ettevõtjad, kui üksikisikud. Vallavalitsusele on endast teada andnud 17 vabatahtlikku, kes on valmis sõjapõgenike abistamiseks. 

Tänaseks (23.03.2022) on Lüganuse valda jõudnud 55 põgenikku (24 peret, 1-4 liikmelised), nendest täiskasvanuid 31 ja lapsi 24. On neid, kes on tulnud oma lähedaste või sugulaste juurde, aga ka arvestataval hulgal neid, kes saavad loota vaid omavalitsuse ja heade inimeste peale.

Enamus saabujatest on esitanud taotluse Politsei- ja Piirivalveametile ajutise kaitse saamiseks. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, mis annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele samad õigused nagu Eesti elanikel - õigus siin õppida, töötada ja seeläbi saada ka ravikindlustust. Peale elamislubade saamist tuleb põgenikel pöörduda kohalikku omavalitsusse, kus registreeritakse rahvastikuregistris nende siinne elukoha aadress. Ajutise kaitse taotlemine ei ole kohustuslik. Kõikidel Ukraina kodanikel on õigus Eestis edasi viibida ka ilma ajutist kaitset taotlemata. Kõik Lüganuse valda saabunud Ukraina põgenikud on vallavalitsuses registreeritud ning nende mured ja vajadused on kaardistatud. Oleme aidanud kõikidele saabujatele taotleda ka isikukoodi, mis annab sissetuleku puudumisel õiguse riiklikule toimetulekutoetusele. Esimesed toetuste väljamaksed on vallavalitsuse poolt juba ka tehtud. Kuivõrd saabunud sõjapõgenikest 27 on tööealised on nad avaldanud soovi leida võimalikult kiiresti töökoht, mis lihtsustaks igapäevast toimetulekut. Lüganuse valda jõudnute hulgas on hariduselt nii õpetajaid, proviisoreid, filolooge aga ka neid, kelle varasem töökogemus on olnud lasteaias, hooldekodus, pandimajas või lennujaamas. Kõigile Eestis viibivatele põgenikele on tagatud vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral. Ajutise kaitse saanud sõjapõgenikele on tagatud vältimatu arstiabi, hambaravi, covid-19 testimine ja vaktsineerimine ning rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused.

Esialgu majutasime suurema osa saabunud abivajajatest Maidla hostelisse. Kuivõrd hostel saab olla vaid ajutine lahendus, on tänaseks leitud peredele korterid. Oleme aidanud nii, kuis vähegi võimlik. Kõigile abivajajatele on tagatud lisaks elukohale heade inimeste ja vabatahtlike abiga kõik eluks hädavajalik – puuduvad mööbliesemed, toidu- ja riideabi, hügieenitarbed, toidu tegemiseks vajalikud potid, pannid, nõud jne. Lisaks on korterites olemas internetiühendus, et lastel oleks võimalik osaleda Ukraina poolt korraldataval distantsõppel ning, et oleks tagatud suhtlemine ja kontakt lähedastega. Nendel lastel, kellel distantsõppel osalemise võimalust ei ole, oleme võimaldanud kooli- ja lasteaiakohad. Huvi on tuntud ka Kiviõli Kunstide Kooli õppima asumise vastu. Vaba aega saavad lapsed veeta noortekeskustes. Aktiivselt on külastatud näiteks Maidla Noortekeskust, mille läheduses on ka head sportimisvõimalused - jõusaal, välijõusaal, spordihoone.

Head inimesed! Suur tänu kõigile, kes on ulatanud abikäe ning aidanud ühel või teisel moel Lüganuse valda saabunud sõjapõgenikke! Siiras rõõm on näha, et headus ja abivalmidus ei ole vaatamata erinevatele kriisidele inimeste südametest kadunud.
Olete olnud suureks toeks ja abiks! Aitäh!

*Kogume jätkuvalt hügieenitarbeid (hambaharjad, hambapastad, dušigeelid, šampooni, hügieenisidemed, mähkmed jms), uusi voodipesusid, kuivaineid, konserve jms.

*Lüganuse vallas töötavad kogumispunktidena:

Püssi Raamatukogu (Kooli 5, Püssi) E-R kella 11.00 -17.00, tel 335 3297;

Lüganuse vallamaja (Keskpuiestee 20, Kiviõli)  E-R kella 11.00-15.00, tel 332 1328;

Maidla Raamatukogu (Maidla tee 56, Savala küla)  E-R kella 11-17.00, tel 332 5653;

Sonda Rahvamaja (Lembitu 13, Sonda alevik)  E-R kella 11.00-17.00, tel 5818 8731;

Purtse Päevakeskus (Hiie tee 1-5, Purtse küla) E-N kella 11.00-16.00, tel 5346 1002;

Lüganuse Päevakeskus (Kiviõli tee 12, Lüganuse alevik) E-R kella 11.00-16.00, tel 335 6195.

*Palume kõigil, kellel juurde on jõudmas Ukraina sõja eest põgenevaid tuttavaid või sugulasi anda sellest teada Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele telefonil 332 1333, 5349 7060 või e-posti aadressil ketlin.moru@lyganuse.ee

 

Kuidas saan aidata ja kuhu annetada?

Eesti inimeste ühine soov sõjapõgenikke aidata on väga liigutav. Jagame selle kohta mõned juhised: 

  • Piiril vajab abi palju inimesi ja neid saab kõige paremini aidata kindla süsteemi järgi. Pagulasabi bussid käivad ja juhid juba tunnevad süsteemi. Samuti on Pagulasabi kontaktis ukraina kogukonnaga Eestis ja aitab ära tuua neid inimesi, kellel on Eestis lähedasi või tuttavaid. Vt infot www.pagulasabi.ee
  • Põgenike abistamine ei ole sprint, vaid maraton - peame ühiskonnana olema valmis abistama pika aja jooksul. See tähendab esialgu nii eluaset, riide- ja toiduabi, vajadusel rahalisi toetusi kui pikemas plaanis ka haridust, keeleõpet, arstiabi, töövõimalusi. Transpordiabi on vaid osa tehtest, olulisem veel on mõelda läbi, kuidas aitame sõjapõgenikke, kes on juba Eestisse jõudnud ja seda pikema aja jooksul. 

 

 

???? Ukrainasse saab nüüd saata humanitaarabi tasuta postipakiga

Head inimesed! Palume kõigil, kellel on plaanis sõja eest põgenevaid tuttavaid või sugulasi oma kodus majutada, anda sellest teada Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele telefonil 332 1333, 5349 7060 või e-posti aadressil ketlin.moru@lyganuse.ee.

 

Lüganuse vald on Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmiseks valmis 

Ettevalmistusi Ukraina sõjapõgenike abistamiseks on tehtud väga aktiivselt. Lüganuse vallavanema Marja-Liisa Veiseri sõnul lasub kohalikul omavalitsusel kohustus vältimatu sotsiaalabi pakkumiseks, kuid aidata saab soovi korral igaüks, nii ettevõtjad, kui üksikisikud. Vallavalitsusel on valmisolek koheselt vähemalt 50 Ukraina põgeniku vastuvõtmiseks. Suurema osa saabujatest saame majutada Maidla Hostelisse, kus on ka kõik vastavad ettevalmistused tehtud. Tagatud on nii igapäevane toitlustus kui ka kooli-ja lasteaiakohad. Saabuvatel lastel on lisaks võimalik aega veeta Maidla Noortekeskuses, tulijatele on tagatud sportimisvõimalused (jõusaal, välijõusaal, spordihoone). Samuti on vallavalitsusel pakkuda neli korralikku munitsipaalkorterit, kuhu oleme komplekteerimas mööblit jm tarbeesemeid.

Lisaks oleme läbi rääkinud mitmete kohalike majutusasutustega, kes on samuti valmis appi tulema. Hetkel saaks põgenike majutada viis asutust.

Oleme alustanud läbi üleskutse annetuste kogumist, mille käigus kogume:

- hügieenitarbeid (hambaharjad, hambapastad, dušigeelid, šampoonid, hügieenisidemed, mähkmed jms), samuti uusi voodipesusid, tekke ja patju, mis edastatakse Eesti Punase Risti vahendusel abivajajateni juba 5. märtsil.

- hügieenitarbeid (hambaharjad, hambapastad, dušigeelid, šampooni, hügieenisidemed, mähkmed jms), uusi voodipesusid, tekke, patju, korralikke riideid, jalanõusid, kuivaineid, konserve jms Lüganuse valda saabuvatele Ukraina sõjapõgenikele.

Kogumisaktsioonide läbiviimiseks on vallavalitsusel 6 kogumispunkti  valla erinevates piirkondades, et inimestel oleks mugavam ja lihtsam annetatud esemed kogumispunkti toimetada.

Tegime ka üleskutse vabatahtlike leidmiseks, kes saaksid vallale sõjapõgenike abistamisel abiks olla. Tänaseks on registreerinud juba 15 vabatahtlikku, mille üle on siiralt hea meel! Esimene kohtumine vabatahtlikega toimus juba täna (2.03) õhtul, kus lepiti kokku kogunenud annetuste sorteerimine, komplekteerimine ja transport. Suur kummardus, kes on ennast juba vabatahtlikuna registreerinud!

Lisaks toiduannetuste kogumisele oleme toitlustamise osas läbi rääkimas ka mitmete toitlustusasutustega. Ühtlasi teeb vallavalitsus koostööd Toidupangaga.

Koolide ja lasteaedadega koostöös on välja selgitatud lasteaia-ja koolikohtade arv, mida valda saabuvate Ukraina põgenike lastele pakkuda saaksime. Vastav informatsioon on edastatud ka Haridus-ja Teadusministeeriumile.

Oleme suhelnud kohalike ettevõtetega Lüganuse valda saabuvatele põgenikele töökohtade leidmiseks. Hetkel on endast teada andnud 5 ettevõtet, kellel oleks pakkuda kokku üle 30 töökoha. Lisaks avas Eesti Töötukassa internetikeskkonna, mille vahendusel on võimalik tutvuda pakutavate töökohtadega ning mille kaudu on võimalik Ukrainast saabujatel sobiva tööandjaga ühendust võtta.

Lisainformatsiooni Ukraina kodanike tööle võtmise kohta leiab siit

Ettevõtjatele on tehtud ka üleskutse vallavalitsust teavitada, kui neil on informatsiooni nende Ukraina päritolu töötajate Lüganuse vald saabumise kohta. Valmisolek on vajadusel ka põgenike covidi-vastaseks vaktsineerimiseks.

Jõudu meile kõigile!

Slava Ukraini!

 

Igaüks saab aidata!

       

28.02.2022 toimus Lüganuse vallavalitsuses laiendatud koosseisus kriisikomisjoni koosolek, kus arutati ettevalmistusi võimalike Ukrainast saabuvate sõjapõgenike vastuvõtmiseks. Vallal peab olema tagatud valmisolek sõja eest põgenevate ukrainlaste vastuvõtuks, mis eeldab peamiselt põgenike majutamist, toitlustamist ning suurel hulgal muid tegevusi. Et protsess sujuks tõrgeteta, on vaja süsteemseid ettevalmistusi ning aktiivset koostööd paljude osapoolte vahel.

Head inimesed!

Lüganuse vald kogub annetusi Ukraina elanike abistamiseks. Kogumisaktsiooni käigus on oodatud hügieenitarbed (hambaharjad, hambapastad, dušigeelid, šampoonid, hügieenisidemed, mähkmed jms), samuti UUED voodipesud, tekid, padjad.

Lüganuse vald kogub annetusi Eesti Punase Risti vahendusel 4. märtsini. Suur tänu Purtse Vabatahtlikule Päästele, kes toimetab annetused edasi Tallinnasse Punase Risti lattu. Seal need sorteeritakse, komplekteeritakse ja transporditakse Ukraina kriisipiirkondadesse juba suuremates kogustes. Infot rahaliste annetuste tegemise kohta :
https://redcross.ee/anneta/

https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine

Kogumispunktides saab annetada Eesti Punase Risti vahendusel hügieenitarbeid, tekke, patju, voodipesu ning vallas majutatavatele põgenikele eluks vajalikku- hügieenitarbeid, voodipesu, riideid, jalanõusid, kuivaineid, konserve jms.

???? Kogumispunktid Lüganuse vallas:

Püssi Raamatukogu (Kooli 5, Püssi) E-R kella 11.00 -17.00, tel 335 3297;

Lüganuse vallamaja (Keskpuiestee 20, Kiviõli)  E-R kella 11.00-15.00, tel 332 1328;

Maidla Raamatukogu (Maidla tee 56, Savala küla)  E-R kella 11-17.00, tel 332 5653;

Sonda Rahvamaja (Lembitu 13, Sonda alevik)  E-R kella 11.00-17.00, tel 5818 8731;

Purtse Päevakeskus (Hiie tee 1-5, Purtse küla) E-N kella 11.00-16.00, tel 5346 1002;

Lüganuse Päevakeskus (Kiviõli tee 12, Lüganuse alevik) E-R kella 11.00-16.00, tel 335 6195.

Lisaks kogub annetusi Everest Kiviõli Hostel, Vabaduse puiestee 21a, Kiviõli.

Kui Sul on pakkuda vaba elamispinda…

Ootame informatsiooni vabade elamispindade kohta, mida oleks võimalik Ukraina sõjapõgenikele pakkuda. Vallavalitsus kaardistab kõik olemasolevad vabad elamispinnad, kust sõja eest pagevad inimesed saaksid olukorra normaliseerumiseni elada. Vabadest elamispindadest saab teada anda tel 332 1342, 5380 1456 või e-posti aadressil agnes.heinmaa@lyganuse.ee .Suur tänu neile, kes on juba võimalusest teada andnud!

Lisaks on Lüganuse Vallavalitsus pidamas läbirääkimisi kohalike majutusasutustega ning ette valmistamas majutuskohti, mida vajaduse korral kiiresti esmavajalikuga sisustada.

Head ettevõtjad, kelle juures töötavad Ukraina päritolu töötajad!

Kui teil on muresid, küsimusi või omate infot Ukraina päritolu töötajate lähikondlaste kohta, kes plaanivad põgeneda Ukrainast Eestisse ja valida peatuspaigaks Lüganuse, palume ühendust võtta Lüganuse valla sotsiaalteenistusega, tel 3321333, 5349 7060, e-post: ketlin.moru@lyganuse.ee

Kas soovid aidata vabatahtlikuna?

Lüganuse teeb ettevalmistusi Ukraina sõjapõgenike vastuvõtuks. Koondame infot vabatahtlike kohta. Kui oled valmis vajadusel erinevates ülesannetes abistama,  registreeri e-posti aadressil marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas
https://kriis.ee/ru/situaciya-s-bezopasnostyu-v-evrope

 

Каждый может помочь!

28 февраля 2022 года состоялось заседание Кризисной комиссии волостной управы Люганузе в расширенном составе, на котором обсуждались вопросы подготовки к приему возможных военных беженцев из Украины. Волость должна быть готова принять украинцев, спасающихся от войны, что в основном требует размещения, питания и большого количества других действий для беженцев. Чтобы процесс прошел гладко, необходимы систематическая подготовка и активное сотрудничество между многими сторонами.

Хорошие люди!

Волость Люганузе собирает пожертвования для помощи жителям Украины. В ходе акции по сбору ожидаются средства гигиены (зубные щетки, зубные пасты, гели для душа, шампуни, гигиенические прокладки, пеленки и т.д.), а также НОВОЕ постельное белье, одеяла, подушки.

Волость Люганузе будет собирать пожертвования через Эстонский Красный Крест до 4 марта. Большое спасибо Добровольцам – спасателям Пуртсе, которые доставляют пожертвования на склад Красного Креста в Таллинне. Там они уже сортируются, собираются и транспортируются в кризисные зоны Украины в большем количестве. Информация о финансовых пожертвованиях:

https://redcross.ee/anneta/

https://www.pagulasabi.ee/ukraina-abistamine

В пунктах сбора через Красный Крест Эстонии можно пожертвовать предметы гигиены, одеяла, подушки, постельное белье, а также для нашедших размещение в волости Люганузе беженцев необходимое для жизни – предметы гигиены, постельное бельё, одежду, обувь, сухие продукты, консервы и т. д.

Пункты сбора в волости Люганузе:

Библиотека Пюсси (Кооли 5, Пюсси) пн-пт 11.00-17.00, тел. 335 3297;

Волостной дом Люганузе (Keskpuiestee 20, Kивиыли) пн-пт 11.00-15.00, тел. 332 1328;

Библиотека Майдла (Майдла теэ 56, деревня Савала) пн-пт 11-17.00, тел. 332 5653;

Народный дом Сонда (Лембиту 13, посёлок Сонда) пн-пт 11.00-17.00, тел. 5818 8731;

Дневной центр Пуртсе (Хийе теэ 1-5, деревня Пуртсе) пн-чт 11.00-16.00, тел. 5346 1002;

Дневной центр Люганузе (Кивиыли теэ 12, посёлок Люганузе) пн-пт 11.00-16.00, тел. 335 6195.

Кроме этого, хостель Эверест Кивиыли, Вабадусе Пуйеестеэ 21a, Кивиыли, собирает пожертвования.

Если у вас есть возможность предоставить бесплатное жилье…

Ждем информацию о свободном жилье, которое может быть предоставлено украинским беженцам от войны. Волостная управа делает обзор всех возможных мест для жилья, в которых могли бы жить люди, спасающиеся от войны, до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Большое спасибо тем, кто уже дал знать о такой возможности!

Кроме того, волостное правление Люганузе ведет переговоры с местными предприятиями по размещению и готовит жилье, которое при необходимости будет быстро обставлено всем необходимым.

Дорогие предприниматели у кого трудятся работники украинского происхождения!

Если у вас есть какие-либо беспокойства, вопросы или информация о родственниках работников украинского происхождения, которые планируют бежать из Украины в Эстонию и выбирают Люганузе в качестве остановки, обращайтесь в социальную службу самоуправления Люганузе, тел. 3321333, 5349 7060, эл. почта: ketlin.moru@lyganuse.ee

Есть желание помочь как волонтер?

Люганузе готовится к приему украинских военных беженцев. Мы собираем информацию о волонтерах. Если вы готовы помочь в различных задачах при возникновении такой необходимости, зарегистрируйтесь по адресу электронной почты marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

https://kriis.ee/julgeolekuolukord-euroopas
https://kriis.ee/ru/situaciya-s-bezopasnostyu-v-evrope

 

Ülevaate Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida (eesti, ukraina, inglise ja vene keeles).

Lisainfo: https://kriis.ee/

???? Ukraina kodanike Eestisse saabumise ja viibimise võimalused EST

???? Ukraina kodanike Eestisse saabumise ja viibimise võimalused RUS

???? Ukraina kodanike Eestisse saabumise ja viibimise võimalused UKR

???? Ukraina kodanike Eestisse saabumise ja viibimise võimalused ENG

 

Abipakkumised Ukraina heaks koondab Pagulasabi