« Tagasi

Ukrainlased saavad ajutise kaitse pikendamist taotleda PPA iseteeninduses

Eestilt ajutise kaitse saanud Ukraina kodanikud saavad selle pikendamist taotleda kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu PPA iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee.

PPA identiteedi ja staatuste büroo komissari Marina Põldma sõnul on ajutine kaitse aastane elamisluba, mis annab Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele sarnased õigused nagu Eesti elanikel.

„Kuna sõjaolukord Ukrainas jätkub, on ajutise kaitse saanutel võimalik oma elamisluba pikendada. Pikendamiseks tuleb esitada taotlus PPA iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee kolm kuud kuni üks kuu enne elamisloa kehtivuse lõppu. Varem kui kolm kuud enne elamisloa kehtivuse lõppu ei ole võimalik taotlust esitada," ütles Põldma.

Pikendamise taotlemise juures küsitakse isikukoodi ja elamisloakaardi andmeid. Samuti on kohustuslik märkida taotlusele oma registreeritud elukoht Eestis. Osade taotluste puhul võivad menetlejad paluda lisaandmete esitamist või PPA teenindusse tulekut, selleks võetakse nende taotlejatega individuaalselt ühendust.

„Ajutise kaitse elamisloa pikendamine on Ukraina kodanikule tasuta. Taotlemisel tuleb märkida, millises PPA teeninduses soovitakse oma uus elamisloakaart kätte saada. Kui pärast taotluse esitamist soovitakse muuta dokumendi kättesaamiskohta, tuleb selle eest maksta," rääkis Põldma.

4. detsembri seisuga on ajutist kaitset taotlenud kokku 40 814 inimest. Alates 10. detsembrist avaneb esimese kuu jooksul võimalus taotleda ajutise kaitse elamisloa pikendamist 17 142 inimesel.

Rohkem infot ajutise kaitse elamisloa pikendamise kohta leiab PPA kodulehelt.

Lisainfo on eesti, vene ja ukraina keeles leitav PPA kodulehelt.

 

**

 

Украинцы могут подавать ходатайства о продлении временной защиты в самообслуживании Департамента полиции и пограничной охраны

Граждане Украины, получившие от Эстонии временную защиту, могут подать ходатайство о её продлении за три месяца до окончания срока действия вида на жительство в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны asylum.politsei.ee.

По словам комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марины Пылдма, временная защита – это годовой вид на жительство, который дает гражданам Украины и членам их семей те же права, что и жителям Эстонии.

«Поскольку война в Украине продолжается, люди, получившие временную защиту, могут продлить свой вид на жительство. Для продления необходимо подать ходатайство в среде самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны asylum.politsei.ee за 1–3 месяца до окончания срока действия вида на жительство. Раньше, чем за три месяца до окончания срока действия вида на жительство, ходатайство подать нельзя», – сказала Пылдма.

При подаче ходатайства о продлении необходимо указать свой личный код и данные карты вида на жительство. Также в ходатайстве необходимо отметить свое зарегистрированное место жительства в Эстонии. В некоторых случаях сотрудники, рассматривающие ходатайства, могут попросить у вас дополнительные данные или попросить вас явиться в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, для этого с этими ходатайствующими свяжутся индивидуально.

«Продление вида на жительство в рамках временной защиты является для граждан Украины бесплатным. При подаче ходатайства необходимо отметить, в каком бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны Вы желаете получить свою новую карту вида на жительство. Если после подачи ходатайства Вы захотите изменить место выдачи документа, то за это надо будет заплатить», – добавила Пылдма.

По состоянию на 4 декабря о временной защите ходатайствовало в общей сложности 40 814 человек. С 10 декабря в течение первого месяца возможность ходатайствовать о продлении вида на жительства в рамках временной защиты появится у 17 142 человек.

Больше информации о продлении вида на жительства в рамках временной защиты можно найти на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны.