Lüganuse Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuur on kinnitatud Lüganuse Vallavolikogu

25.08.2021 otsusega nr 323 "Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine".


Vallavanem Andrea Eiche
Tel 332 1321
505 2195
andrea.eiche@lyganuse.ee
sekretär-juhiabi 332 1320
 

Abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse alal 


Vallakantselei

Vallasekretär Tiina Urban
kõrgharidus
332 1322
505 3162
tiina.urban@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 09.00 - 12.00, K 13.00 - 16.00
 

Jurist-hankespetsialist Jaana Karo 
täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid
kõrgharidus
332 5849
5305 7377
jaana.karo@lyganuse.ee
 

Sekretär-juhiabi Kristel Petrova
kõrgharidus
332 1320
5818 8728
kristel.petrova@lyganuse.ee
Puhkusel 27.09-05.10.2021


Registripidaja  


Asjaajaja-arhivaar  Kaja Välk
kesk-eriharidus
332 5848
5300 4203
kaja.valk@lyganuse.ee
 

Avalike suhete spetsialist Viivian Päll
toimetab Lüganuse Vallalehte
332 5840
512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee

 

Administraator  Vilve Aruste
332 1328
vilve.aruste@lyganuse.ee

 

Autojuht Tiit Aruste
332 1320
tiit.aruste@lyganuse.ee

 

Sotsiaal-, hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö osakond

Kultuuri- ja spordinõunik Riia Tallerman
kõrgharidus
332 5874
5818 8725
riia.tallerman@lyganuse.ee

 

Haridusspetsialist  Iti-Jantra Metsamaa
rakenduslik kõrgharidus
332 5841

5389 2047
iti-jantra.metsamaa@lyganuse.ee
Puhkusel 04.-10.10.2021
 

Sotsiaalnõunik  Ketlin Mõru
kõrgharidus
332 1333
5349 7060
ketlin.moru@lyganuse.ee
Puhkusel 20.-29.09.2021

 

Sotsiaaltöötaja Anne Rembel
kõrgharidus
332 1332
5400 4808
anne.rembel@lyganuse.ee
Puhkusel 18.-24.10.2021
 

Sotsiaaltöötaja   Eve Uueküla
kõrgharidus
332 1335
5191 7910
eve.uuekula@lyganuse.ee
 

Sotsiaaltöötaja  Eda Tärno
kõrgharidus
332 5876
5021246
eda.tarno@lyganuse.ee

 

Sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe
332 5843

5566 0630
anne.kalamae@lyganuse.ee
 

Lastekaitsespetsialist Evely Kajala
kõrgharidus
332 5877
5331 0065
evely.kajala@lyganuse.ee
 

Lastekaitsespetsialist  (teenistussuhe peatunud)
 

Peresotsiaaltöötaja Lii Pikas
kõrgharidus
332 1336
5307 2787
lii.pikas@lyganuse.ee

 

Logopeed

 

Kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse osakond

Arendusnõunik Anu Needo
kõrgharidus
332 1340
5302 6061
anu.needo@lyganuse.ee

 

Ehitusnõunik Enno Saarmets
kõrgharidus
332 5842
511 4727
enno.saarmets@lyganuse.ee

 

Keskkonnaspetsialist Liisi Marits
332 1339
5190 8577
liisi.marits@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 9.00 -12.00
 

Maaspetsialist Tatjana Pääro
kesk-eriharidus
332 1341
tatjana.paaro@lyganuse.ee


GIS-spetsialist  Mait Rei 
kõrgharidus
5380 1456
mait.rei@lyganuse.ee


Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt
kõrgharidus
332 1342
5694 9248
kristel.kytt@lyganuse.ee
 

Vallaarhitekt-planeerimisspetsialist Sven Otsmaa 
kõrgharidus
332 5872
513 7699
sven.otsmaa@lyganuse.ee
 

Finantsosakond

Finantsjuht Heidi Kõrvek
kõrgharidus
332 1323
heidi.korvek@lyganuse.ee
 

Finantsist-raamatupidaja (teenistussuhe peatunud)

 

Raamatupidaja Eve Kasela
kesk-eriharidus
332 5846
eve.kasela@lyganuse.ee
Puhkusel 20.-26.09.2021

 

Raamatupidaja Küllike Pleskovski
kesk-eriharidus
332 1325
kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
 

Raamatupidaja Eha Kallavus
332 1326
eha.kallavus@lyganuse.ee