Lüganuse valla hankekord

Lüganuse Vallavalitsuse 07. mai 2020 korraldus nr 246 

RIIGIHANGETE REGISTER

 

Hanked

Supelranna mänguatraktsioonide rajamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Supelranna mänguatraktsioonide rajamine"

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.07.2020 kell 10:00.

Supelranna mänguväljaku lähteülesanne

Seletuskiri

Supelranna detailplaneeringu põhijoonis

Hange on lõppenud.
 

Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas". 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.aprill 2020 kell 16:00.

Hanke kutse

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate korterite remont

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja lihthankemenetlusega hanke "Lüganuse vallale kuuluvate korterite remont".

Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.04.2020 kell 13.00.

Lihthanke juhend

Vorm I Pakkuja kinnitus

Vorm II Kinnitus

Vorm III Hinnapakkumus

Pildid korteritest

Hange on lõppenud. 

 

Teade hankelepingu sõlmimisest

Lüganuse Vallavalitsus teatab väljakuulutamiseta läbirääkimisetega riigihankel  „Kiviõli jalgpalliväljaku valgustuse rajamine" hankelepingu sõlmimisest Virtel Grupp OÜ-ga (registrikood 10517750). Sõlmitud töövõtuleping nr 76/2020 hinnaga 187200.00 (ükssada kaheksakümmend seitse tuhat kakssada) eurot, mis sisaldab käibemaksu 20% summas 31200.00 eurot.

 

Võsa lõikamise enampakkumine

Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.03.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

IT-teenuse tellimine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „IT-teenuse tellimine".Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.02.2020 kell 12:00.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 IT hanke teenuse kirjeldus

Vorm 1 Hankel osalemise avaldus

Vorm 2 CV

Vorm 3 Hinnapakkumus

Hange on lõppenud.

 

Teede ja kergliiklusteede harjamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Teede  ja kergliiklusteede harjamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.02.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.02.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitmise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kruusateede tolmutõeje CaCl lahusega Lüganuse vallas"Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.02.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil." Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.02.2020 kell 17:00.

Pakkumuse esitamise kutse ja lisad.

Hange on lõppenud.

 

Hädaolukorra lahendamise plaan.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Hädaolukorra lahendamise plaan". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.02 2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Projekt WIFI4EU elluviimine

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva asjade ostmise ja teenuse tellimise korras projekti WIFI4EU elluviimiseks lepingupartnerit.

Algatuse WiFi4EU raames püütakse kogu ELis avalikus ruumis (pargid, väljakud, üldkasutatavad hooned, raamatukogud ja tervisekeskused) pakkuda ELi kodanikele ja külalistele WiFi levialade vahendusel tasuta kvaliteetset internetiühendust.

Algatuse raames Euroopa Komisjoni rahastatavad vautšerid antakse omavalitsustele, et need saaksid WiFi paigaldusettevõtete teenuseid kasutades avaliku elu keskustesse WiFi levialad rajada.

Lüganuse Vallavalitsus on nimetatud algatuse raames saanud vautšeri II voorust ning asume projekti ellu viimiseks hankima seadmeid, paigaldust ja täisteenust 3-ks aastaks.

Käesolevaga teatega soovime huvi korral hinnapakkumist.

Kindlasti on pakkumise koostamiseks vajalik käia kohapeal, meie WiFi leviala, mis antud projekti raames rajatakse, asub Kiviõli I keskkoolis, aadressiga Viru tn 14, Kiviõli linn, Lüganuse vald.

Infot annab kohapeal ja selgitab infojuht Erik Jürgenson, kelle e-post on erik.jurgenson@k1k.ee ja telefon 526 4334. Palume eelnevalt kokku leppida külastuseks sobiv aeg.

Palume esitada oma hinnapakkumine 10.02.2020.a kella 10.00-ks e-postile valitsus@lyganuse.ee koopia anu.needo@lyganuse.ee

Tehnilised nõuded ja hindamiskriteeriumid pakkumisele. 

Hange on lõppenud.

 

Savala küla Jõe tänava ehituse omanikujärelvalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Savala küla Jõe tänava ehituse omanikujärelvalve teenus".

Pakkumuse esitamise tähtaeg 03.02.2020 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 100 kalendripäeva hankelepingu jõustumisest.

Ehitusprojekt on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/51csg3lam0g8756/AABg7WuXxit4d2647_wuD0M5a?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava inseneri CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Savala küla Jõe tänava rajamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Savala küla Jõe tänava rajamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.01.2020 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 100 kalendripäeva hankelepingu jõustumisest. Ehitusprojekt on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/51csg3lam0g8756/AABg7WuXxit4d2647_wuD0M5a?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava objektijuhi CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Tee ehitamise mahtude loend

Tähelepanu! Hankealusdokumendis "Tee ehitamise mahtude loend" on tehtud muudatus.  

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.01.2020 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 80 päeva hankelepingu jõustumisest.

Pakkumuse esitamise kutse

Pakla projekteerimise lähteseisukohad

Projekteerimise töövõtulepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava projekteerija CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.

Oleme saanud võimaluse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest ellu viia projekt „Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine".

Projekteerimine läbi viidud, projekteerija OÜ Tinter-Projekt. Töö tulemus on „Kiviõli linna keskväljaku põhiprojekt".

Projekti koosseisus on teeprojekt, välisvalgustus, vesi, kanal ja sademevesi. Ekspert vaatab üle ka töömahtude tabeli ja ehitusmaksumuse hinnangu.

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisega tuleks alustada hiljemalt nädalal nr 53/1 ning töö pikkuseks hindame kuni 4 nädalat.

Käesolevaga soovime Teie huvi korral hinnapakkumist. Kui Teie ettevõttel ei ole kõikide projekti koosseisus olevate eriosade registreeringut MTR-is, siis lisada teise isiku (alltöövõtja) nõusolek. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 30.detsember 2019 kell 10.00 e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee koopia anu.needo@lyganuse.ee.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli Vene Kooli keldrisse jõusaali projekteerimine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kiviõli Vene Kooli keldrisse jõusaali projekteerimine". Pakkumuste esitamine 10.01.2020 kell 11.00.

Pakkumuse esitamise kutse

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava projekteerija CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Lisa 1 Lähteülesanne

Hankelepingu projekt

Hoone tarindite insener-tehniline ekspertiis

Asendiplaan

Keldrikorrus

Hange on lõppenud.

 

Soojakute ostmine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Soojakute ostmine". Pakkumuse esitamine 29.10.2019 kell 10.00.

Hankekutse 

Lisa1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Ostu-müügilepingu projekt

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Turu tänava lõik 1 asfalteerimine. Omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna Turu tänava ja Raudtee tänava lõik 1 asfalteerimine. Omanikujärelevalve teenus".

Tegemist on Kiviõlis asuvate tänavalõikude asfalteerimistöödega. Tööde teostamiseks on korraldatud hange (viitenumber 213179) asfalteerija leidmiseks, sõlmitud on töövõtuleping eduka pakkujaga.

Tööde teostamine jääb lepinguperioodi 21.10.2019-31.12.2019, täpsem ajagraafik on selgitamisel.

Omanikujärelevalve teenuse osutajal või tema poolt käsunduslepingusse kaasatud pädeval isikul on vajalik registreering tegevusalal omanikujärelevalve, tegevusala liik tee.

Huvi korral esitada vabas vormis pakkumine koos pädeva isiku andmetega e-postile enno.magar@lyganuse.ee  hiljemalt 22.10.2019 kella 16.00-ks.

Lisainfo abivallavanem Enno Mägar, tel 5190 8577.

Hange on lõppenud.

 

Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Omanikujärelevalve teenus".

Tegemist on Kiviõlis Jaama tn 7 asuva mahajäetud ohtliku ehitise lammutamistöödega. Töödele on väljastatud ehitusluba, korraldatud hange (viitenumber 209912) lammutaja leidmiseks, sõlmitud on töövõtuleping eduka pakkujaga.

Tööde teostamine jääb lepinguperioodi 01.11.2019-30.06.2020.

Huvi korral esitada vabas vormis pakkumised e-postile anu.needo@lyganuse.ee hiljemalt 16.10.2019 kella 17.00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna staadioni inventari ostmine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kiviõli linna staadioni inventari ostmine".

Hankekutse osalemiseks alla lihthanke piirmäära jääval hankel

Ostu-müügilepingu projekt

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Pakkumuse esitamine 07.10.2019 kell 10.00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna staadioni I etapi ehituse omanikujärelevalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab  alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna staadioni I etapi ehituse omanikujärelevalve teenus ".

Pakkumuse esitamine 01.08.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava inseneri CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee drenaaži ehituse põhiprojekti koostamine.

Lüganuse vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee drenaaži ehituse põhiprojekti koostamine". 

Pakkumuse esitamine 01.08.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse

Drenaažisüsteemi projekteerimise lähteseisukohad

Projekteerimise töövõtulepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava projekteerija CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna keskväljaku ehituse põhiprojekti koostamine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna keskväljaku ehituse põhiprojekti koostamine"  

Pakkumuse esitamine 25.06.2019 kell 10:00.

Hanke kutse

Hinnapakkumise vorm projekteerijale

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse kalmistu digitaalse geoaluse loomine infosüsteemis Haudi.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Lüganuse kalmistu digitaalse geoaluse loomine infosüsteemi Haudi".

Pakkumuste esitamine 20.06.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

"Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine. Omanikujärelvalve teenus".

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine. Omanikujärelevalve teenus". 

Pakkumuse esitamine 24.05.2019 kell 12:00.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "„Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 22.04.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 18.04.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Olemasolevate teede katte freesimine Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Olemasolevate teede katte freesimine Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 09.04.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Elektrienergia ostmine 2019-2021

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Elektrienergia ostmine 2019-2021".

Pakkumuse esitamine 15.04.2019 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 09.04.2019 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab riigihanke "Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla haljastute aastaringne hooldus.

Lüganuse vallavalitsus korraldab riigihanke "Lüganuse valla haljastute aastaringne hooldus".

Hange on lõppenud.

 

Kasvavate puude hooldus- ja reietööd Lüganuse vallas.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab enampakkumise „Kasvavate puude hooldus- ja raietööd Lüganuse vallas".

Pakkumuse esitamine 15.02.2019 kell 12:00.

Hange on lõppenud.

 

Mänguväljaku projekteerimine ja rajamine Varja küla Marja haljasala 1.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Mänguväljaku projekteerimine ja rajamine Varja küla Marja haljasala 1".

Pakkumuse esitamine 21.02.2019 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse alevikus karjakastell-ringhoone konserveerimisprojekti koostamise teenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Lüganuse alevikus karjakastell-ringhoone konserveerimisprojekti koostamise teenuse ostmine ".

Pakkumuse esitamine 11.02.2019 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindustusteenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke ,,Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine" perioodiks 01.01.2019 - 31.12.2021.

Pakkumuse esitamine 11.12.2018 kell 15:00.

Hange on lõppenud.

 

Sonda ja Erra piirkonna, Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2018-2019

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Sonda ja Erra piirkonna, Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2018-2019."

Pakkumuse esitamine 06.11.2018 kell 12:00.

Hange on lõppenud.
 

Lüganuse Vallavalitsus, AS Kiviõli Soojus ja Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ audiitorteenuse tellimine

Lüganuse Vallavalitsus kutsub huvitatud isikuid osalema alla lihthanke piirmäära jääval hankel „Lüganuse Vallavalitsus, AS Kiviõli Soojus ja Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ audiitorteenuse tellimine". 

Pakkumuse esitamine 01.11.2018 kell 17:00.

Hange on lõppenud.
 

Püssi linna Marjakese lasteaia tuleohutuse auditi koostamine

Lüganuse Vallavalitsus kutsub huvitatud isikuid osalema alla lihthanke piirmäära jääval hankel „Püssi linna Marjakese lasteaia tuleohutuse auditi koostamine".

Pakkumuse esitamine 18.10.2018 kell 11:00.

Hange on lõppenud.
 

Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute analüüs ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete koostamise teenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute analüüs ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete koostamise teenuse ostmine". 

Pakkumuse esitamine 13.08.2018 kell 11:00.

Hange on lõppenud.
 

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna.

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.

Käimas on Rahandusministeeriumi poolt avatud taotlusvoorust „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" eraldatud toetusega elluviidav investeeringuprojekt „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna".

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine.

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.
Käimas on KIK-i toetusega meetmest Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes elluviidav investeeringuprojekt „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine".

Pakkumuste esitamine 26.06.2018 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Jaama tänava ülekatte ehitamise omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kiviõli linna Jaama tänava ülekatte ehitamise omanikujärelvalve teenus".

Pakkumuste esitamine 31.05.2018 kell 12:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute uurimise ja analüüsi koostamise teenus.

Lüganuse Vallalvalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute uurimise ja analüüsi koostamise teenus".

Hange on lõppenud.

 

Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus".

Hange on lõppenud.

 

DOKUMENDIREGISTER