Lüganuse valla hankekord

Lüganuse Vallavalitsuse 13.02.2024 korraldusega nr 58 kinnitati Lüganuse valla 2024. aasta hankeplaan

RIIGIHANGETE REGISTER

DOKUMENDIREGISTER

Hanked

Katlamaja ja garaaži lammutustööd

SA Kiviõli Tervisekeskus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Katlamaja ja garaaži lammutustööd".

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 17. juunil 2024 kell 10:00. Pakkumused tuleb saata nõutud vormil (Lisa 4) e-posti aadressidele: aksana.pungas@kiviolitk.ee ja margus@marlan.ee.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Projektijuhi CV

Lisa 3 Kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta

Lisa 4 Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 5 Töövõtulepingu projekt

Lisa 6 Kinnistul paikneva kaugküttetorustiku teostusjoonis

 

Ühisveevärgi torustiku projekteerimine ja ehitamine ning olemasoleva Mee tn 5 tarbimiskoha ühisveevärgi torustiku ümberühendamine (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Ühisveevärgi torustiku projekteerimine ja ehitamine ning olemasoleva Mee tn 5 tarbimiskoha ühisveevärgi torustiku ümberühendamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.06.2024 kell 11.00.

Pakkumused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil: valitsus@lyganuse.ee.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 Pakkumuse maksumuse vorm

Lisa 2 OÜ Järve Biopuhastus esitatud tehnilised tingimused

 

Kiviõli linnas, Graniidi tänava ja Jõe tänava sademeveekanalisatsiooni rajamise omanikujärelevalve teenus (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linnas, Graniidi tänava ja Jõe tänava sademeveekanalisatsiooni rajamise omanikujärelevalve teenus".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.05.2024 kell 10.00.

 

Sotsiaalüksuse sõiduauto kasutusrent

Lüganuse Vallavalitsuse korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Sotsiaalüksuse sõiduauto kasutusrent". (hange on lõppenud)

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 07.06.2024 kell 12:00.

 

Koerte harjutusväljaku projekteerimine ja ehitamine (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koerte harjutusväljaku projekteerimine ja ehitamine".

Pakkumuste esitamise tähtpäev 15.05.2024 kell 12.00.

 

Kruusateede tolmutõrje CaCl-ga Lüganuse vallas 2024 (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kruusateede tolmutõrje CaCl-ga Lüganuse vallas 2024".

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 7. mai 2024 kell 14:00.

 

Maidla spordihoone saali ja fuajee värvimistööd (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääv hange „Maidla spordihoone saali ja fuajee värvimistööd".

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 06.05.2024 kell 12:00.

 

Reisijatevedu Lüganuse kalmistule pühapäeviti kevad-suvisel perioodil 2024 (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Reisijatevedu Lüganuse kalmistule pühapäeviti kevad-suvisel perioodil 2024".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.04.2024 kell 12.00.

 

Kiviõli linna skatepargi remont (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna skatepargi remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.04.2024 kell 11.00.

 

Ühisveevärgi torustiku projekteerimine ja ehitamine ning olemasoleva Mee tn 5 tarbimiskoha ühisveevärgi torustiku ümberühendamine (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Ühisveevärgi torustiku projekteerimine ja ehitamine ning olemasoleva Mee tn 5 tarbimiskoha ühisveevärgi torustiku ümberühendamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.04.2024 kell 11.00.

 

Ohtlike puude langetamine ja utiliseerimine Lüganuse vallas (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Ohtlike puude langetamine ja utiliseerimine Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.04.2024 kell 12.00.

 

Koerte harjutusväljaku projekteerimine ja ehitamine (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Koerte harjutusväljaku projekteerimine ja ehitamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.04.2024 kell 12.00.

 

Kiviõli rahvamaja ruumide remont (hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli rahvamaja ruumide remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.04.2024 kell 12.00.

Pakkumuse esitamise eelduseks on eelnev objektiga tutvumine – Kiviõli Rahvamaja (aadress Rahvamaja 2, Kiviõli linn, 43124, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).

Objektiga saavad kõik pakkumuse esitamisest huvitatud isikud tutvuda 22.03.2024 kell 10.00, kontaktisik Virje Härm, tel 5334 5137, e-post kultuurikeskus@lyganuse.ee.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 Maksumuse vorm

 

Püssi Kultuurimaja I korruse küttesüsteemi rekonstrueerimine (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Püssi Kultuurimaja I korruse küttesüsteemi rekonstrueerimine".

Lisa 2 ja Lisa 3 on informatiivsed ning tegelikud tööd teostatakse olemasoleva olukorra/küttesüsteemi järgi.

Objektiga saavad kõik pakkumuse esitamisest huvitatud isikud vajadusel tutvuda kuni 15.03.2024, vajalik on eelnevalt aeg kokku leppida – kontaktisik Guido Tellis, tel 5886 1985, e-post guido.tellis@lyganuse.ee.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.03.2024 kell 12.00.

 

Lüganuse valla kruusakattega tänavate ja teede profileerimine (greiderdamine) 2024 (Hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse valla kruusakattega tänavate ja teede profileerimine (greiderdamine) 2024".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.03.2024 kell 17.00.

 

Lüganuse valla kõvakattega tänavate ja teede auguremont 2024 (Hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke hange „Lüganuse valla kõvakattega tänavate ja teede auguremont 2024". 

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.03.2024 kell 17.00.

 

Püssi Kultuurimaja I korruse küttesüsteemi rekonstrueerimine (hange nurjus)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Püssi Kultuurimaja I korruse küttesüsteemi rekonstrueerimine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.03.2024 kell 12.00.

 

Lüganuse valla tänavate ja kõnniteede puhastustööd (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse valla tänavate ja kõnniteede puhastustööd".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.03.2024 kell 17.00

 

Lüganuse valla suvelillede istutus ja hooldus ning noorhaljastuse hooldus 2024 (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse valla suvelillede istutus ja hooldus ning noorhaljastuse hooldus 2024".

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13.02.2024 kell 10.00.

 

Korni ja Pajustiku katastriüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Korni ja Pajustiku katastriüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.02.2024 kell 15.00.

 

Raja kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Raja kinnistu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.02.2024 kell 15.00.

 

Maasturi kapitalirent, viitenumber: 274560 (Hange on lõppenud)

Hanke objektiks on neljarattaveoga pikap double cab maasturi kapitalirendile võtmine 60 kuuks.

Link hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6874888/general-info

 
 
Lüganuse kalmistu jäätmed 2024-2026 (Hange on lõppenud).

Hanke objektiks on Lüganuse kalmistu kalmistujäätmete (jäätmekood 20 02 03) ja biolagunevate haljastusjäätmete (jäätmekood 20 02 01) jäätmevedu perioodil 2024-2026.

 

Riigihangete registris avaldati 12.01.2024 15:00 järgmine teade: Hanketeade hanke 273173, "Lüganuse kalmistu jäätmed 2024-2026" kohta.
Link hanketeatele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6707188/notices
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/settings/users/my-notifications?notificationId=19344412

MHenetluse tunn

 

Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamine (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla sotsiaalteenuse erimenetlusega hanke "Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamine ".
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.10.2023, kell 14:00.
 

Kiviõli (Keskpuiestee haljasala 4, katastriüksus 30901:001:0145) mänguväljaku ehitustööde omanikujärelevalve teenus (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli (Keskpuiestee haljasala 4, katastriüksus 30901:001:0145) mänguväljaku ehitustööde omanikujärelevalve teenus".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.10.2023 kell 10:00.

 

Kopli tn 3, Erra alevikus, Lüganuse vallas (75101:001:0399) paiknevate hoonete lammutamine (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kopli tn 3, Erra alevikus, Lüganuse vallas (75101:001:0399) paiknevate hoonete lammutamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22. september 2023 kell 09:00.

 

Kauba haljasala 1, Kiviõli ulaladestusala koristamine (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kauba haljasala 1, Kiviõli ulaladestusala koristamine".

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.09.2023 kell 9.00.

 

Kiviõli (Keskpuiestee haljasala 4, katastriüksus 30901:001:0145) mänguväljaku projekteerimine ja kasutusvalmiduses mänguväljaku ehitustööd ja Sonda (Metsa tn 14, katastriüksus 75101:001:0400) olemasoleva mänguväljaku laienduse ehitustööd" (Hange on lõppenud)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli (Keskpuiestee haljasala 4, katastriüksus 30901:001:0145) mänguväljaku projekteerimine ja kasutusvalmiduses mänguväljaku ehitustööd ja Sonda (Metsa tn 14, katastriüksus 75101:001:0400) olemasoleva mänguväljaku laienduse ehitustööd"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.09.2023 kell 10:00.

 

Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega ehitustööde omanikujärelevalve teenus (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega ehitustööde omanikujärelevalve teenus".

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.08.2023 kell 10:00.

 

Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. august 2023 kell 11:00.

 

Püssi linnas, Viru 4 ja Viru 6 vahelisel alal madalseiklusraja ehitustööde omanikujärelevalve teenus (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Püssi linnas, Viru 4 ja Viru 6 vahelisel alal madalseiklusraja ehitustööde omanikujärelevalve teenus" ostmiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 31.07.2023 kell 11:00.

 

Lüganuse vallale kuuluva korteri Viru tn 15-8 remont (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse vallale kuuluva korteri Viru tn 15-8 remont".

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 26. juuli 2023. a kell 12.00.

 

Lüganuse vallale kuuluva korteri Võidu tn 2-12 remont (Hange on lõppenud).

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse vallale kuuluva korteri Võidu tn 2-12 remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26. juuli 2023. a kell 12.00.

 

Lüganuse vallale kuuluva korteri Soo tn 15-18 remont (Hange on lõppenud.)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse vallale kuuluva korteri Soo tn 15-18 remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 26. juuli 2023. a kell 12.00.

 

Kiviõli Rahvamaja vihmaveesüsteemile küttekaabli paigaldamine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli Rahvamaja vihmaveesüsteemile küttekaabli paigaldamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. juuli 2023 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Varja raamatukogu reoveemahuti paigaldamine koos hoone kanalisatsioonisüsteemi ühendamisega".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.07.2023.

Hange on lõppenud.
 

Lüganuse vallale kuuluva korteri Võidu tn 2-12 remont

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „ Lüganuse vallale kuuluva korteri Võidu tn 2-12 remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.07.2023 kell 12:00

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluva korteri Viru tn 15-8 remont

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „ Lüganuse vallale kuuluva korteri Viru tn 15-8 remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.07.2023 kell 12:00

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluva korteri Soo tn 15-18 remont

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „ Lüganuse vallale kuuluva korteri Soo tn 15-18 remont".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.07.2023 kell 12:00

Hange on lõppenud.

 

Pigisulatusahjude äraviimine ja utiliseerimine.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Pigisulatusahjude äraviimine ja utiliseerimine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.06.2023 kell 09:00

Hange on lõppenud.

 

Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas".

Pakkumuse esitamise tähtaeg 16.06.2023 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli staadioni (Viru 25) riietusruumide ühendamise Pargi tn 9 kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga ehitustööde omanikujärelvalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli staadioni (Viru tn 25) riietusruumide ühendamise Pargi tn 9 kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga ehitustööde omanikujärelevalve teenus".

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 31. mai 2023 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Püssi linna madalseiklusrada

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Püssi linna madalseiklusrada". Lüganuse vald soovib kaasava eelarve raames projekteerida ja ehitada madalseiklusraja Püssi linnas pakkumise kutses näidatud asukohta.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 19.05.2023, kell 13:00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Lepingu täitmise tähtaeg on kuni 20.07.2023.

Täiendav info: abivallavanem Max Kaur, tel: 5341 3122, max.kaur@lyganuse.ee

 

Sonda katlamaja puude ostmine 2023

Lüganuse valla majanduskeskus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Sonda katlamaja küttepuude ostmine 2023".

Hange on lõppenud. 

 

Kiviõli staadioni (Viru tn 25) riietusruumide ühendamine Pargi tn 9 kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära oleva hanke „Kiviõli staadioni (Viru tn 25) riietusruumide ühendamine Pargi tn 9 kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga". Pakkumise esitamisel tugineda olemasolevale tööprojektile.

Pakkumise esitamise tähtaeg 05.05.2023 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla elanike vedu Lüganuse kalmistule pühapäeviti kevad-suvisel perioodil 2023

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lüganuse valla elanike vedu Lüganuse kalmistule pühapäeviti kevad-suvisel perioodil 2023".

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee hiljemalt 21. aprill 2023 kell 10:00.

Hange on lõppenud. 

 

Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 26. aprill 2023 kell 10.00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla kohalike teede remont (auguremont) 2023

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse valla kohalike teede remont (auguremont) 2023"

Pakkumuse esitamise tähtaeg 10.04.2023. a  kell 10.00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2023

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääv hange "Lüganuse valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2023".

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee hiljemalt 13. aprill 2023 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallas, Kiviõli linnas kasvavate puude raie ja puude hoolduslõikus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse vallas, Kiviõli linnas kasvavate puude raie ja puude hoolduslõikus".

Pakkumus esitamise tähtaeg 28.03.2023 kell 10.00. Lepingu täitmise eeldatav lõplik tähtaeg on 31.03.2024.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Savala küla Jõe tänava veevarustuse ehituse omanikujärelevalve teenus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.03.2023 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus teenuste osutamiseks „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" vastavalt pakkumuskutse dokumentides sisalduvatele tingimustele.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 23.01.2023.

Hange on lõppenud.