Lüganuse Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuur on kinnitatud Lüganuse Vallavolikogu 22.12.2022 otsusega nr 91

Vallavanem Marja-Liisa Veiser
332 1321
523 3402
marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

 

Abivallavanem Max Kaur (hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas)
5341 3122
max.kaur@lyganuse.ee
 

Abivallavanem Helve Pettai (kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse valdkonnas)
502 3304
helve.pettai@lyganuse.ee
Puhkusel 13.09 -27.09.2023

 

Vallakantselei

Vallasekretär Tiina Urban
kõrgharidus
332 1322
505 3162
tiina.urban@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 09.00 - 12.00, K 13.00 - 16.00
 

Jurist


Sekretär-juhiabi Kristel Lahe
kõrgharidus
332 1320
5818 8728
kristel.lahe@lyganuse.ee


Registripidaja  


Asjaajaja-arhivaar  Kaja Välk
kesk-eriharidus
332 5848
5300 4203
kaja.valk@lyganuse.ee

 

Avalike suhete spetsialist Viivian Päll
332 5840
512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee

 

Administraator  Vilve Aruste
332 1328
vilve.aruste@lyganuse.ee

 

Autojuht Tiit Aruste
332 1320
tiit.aruste@lyganuse.ee

 

Hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja sotsiaalteenistus

 

Haridusspetsialist  
 

Logopeed Merle Poll  (töötab Erra, Kiviõli ja Sonda lasteaedades)
merle.poll@lyganuse.ee
 

Sotsiaalnõunik  (teenistussuhe peatunud)

 

Sotsiaaltöötaja Anne Rembel
kõrgharidus
332 1332
5400 4808
anne.rembel@lyganuse.ee

 

Sotsiaaltöötaja   Eve Uueküla
kõrgharidus
332 1335
5191 7910
eve.uuekula@lyganuse.ee
 

Sotsiaaltöötaja  Eda Tärno
kõrgharidus
332 5876
5021246
eda.tarno@lyganuse.ee

 

Sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe
kõrgharidus
332 5843

5566 0630
anne.kalamae@lyganuse.ee

 

Lastekaitsespetsialist Lii Pikas
kõrgharidus
332 5877
5331 0065
lii.pikas@lyganuse.ee
Puhkusel 0310.-19.10.2023

 

Lastekaitsespetsialist  Karmen Loite
332 1333
5197 2788
karmen.loite@lyganuse.ee
 

Peresotsiaaltöötaja Julia Raza Ur Rehman
5307 2787
julia.razaurrehman@lyganuse.ee

 

Kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse teenistus

Arendusnõunik 
 

Ehitusnõunik Enno Saarmets
kõrgharidus
332 5842
511 4727

enno.saarmets@lyganuse.ee


Keskkonnanõunik Olga Valijeva
5272990
olga.valijeva@lyganuse.ee

 

Teedespetsialist Tõnis Rääk
510 3871
tonis.raak@lyganuse.ee

 

Maaspetsialist  Gerly Pällo
332 1341
gerly.pallo@lyganuse.ee
Puhkusel 09.10-12.10.2023
 

GIS-spetsialist  Viktor Kudrjašov
kesk-eriharidus
524 6851
viktor.kudrjasov@lyganuse.ee
Puhkusel 09.10 -22.10.2023

 

Kinnisvaraspetsialist  Agnes Heinmaa
332 1342
5380 1456
agnes.heinmaa@lyganuse.ee

 

Hankespetsialist

 

Planeerimisspetsialist  Liisa Maria Mihhailov
kõrgharidus
58834908
liisamaria.mihhailov@lyganuse.ee
 

Finantsteenistus

Finantsjuht Heidi Kõrvek
kõrgharidus
332 1323
heidi.korvek@lyganuse.ee

 

Finantsist-raamatupidaja Mari-Liis Soosaar
kõrgharidus
3321324
mari-liis.soosaar@lyganuse.ee

 

Raamatupidaja Eve Kasela
kesk-eriharidus
332 5846
eve.kasela@lyganuse.ee

 

Raamatupidaja Küllike Pleskovski
kesk-eriharidus
332 1325
kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
 

Raamatupidaja Eha Kallavus
332 1326
eha.kallavus@lyganuse.ee