Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuur

Lüganuse Vallavalitsuse teenistuskohtade struktuur on kinnitatud
Lüganuse Vallavolikogu 07.06.2018 otsusega nr 77.


Vallavanem Viktor Rauam
332 1321
5389 2047
viktor.rauam@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 09.00 - 12.00


Abivallavanem sotsiaal, hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö alal

 

Abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse alal 
Enno Mägar
5190 8577
enno.magar@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 12.00

 

Vallakantselei

Vallasekretär Tiina Urban
kõrgharidus
332 1322
505 3162
tiina.urban@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 09.00 - 12.00, K 13.00 - 16.00
Puhkusel 08.07 - 28.07.2019

 

Jurist-hankespetsialist Jaana Karo 
täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid
kõrgharidus
332 5849
5305 7377
jaana.karo@lyganuse.ee
Puhkusel 15.07 - 11.08.2019

 

Sekretär-juhiabi Kristel Petrova
kõrgharidus
332 1320
5818 8728
kristel.petrova@lyganuse.ee

 

Registripidaja  Margarita Kappinen
kesk-eriharidus
332 1334
margarita.kappinen@lyganuse.ee
Puhkusel 01.07 - 04.08.2019

 
Asjaajaja-arhivaar  Kaja Välk
kesk-eriharidus
332 5848
5300 4203
kaja.valk@lyganuse.ee
Puhkusel 15.07 - 21.07.2019


Avalike suhete spetsialist Viivian Päll
332 5840
512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee
Puhkusel 01.07 - 28.07.2019

 

Administraator  Ene Provornikova
332 1338
Puhkusel 25.06 - 12.07.2019


Autojuht Tiit Aruste
332 1320
Puhkusel 01.07 - 04.08.2019

 

Sotsiaal-, hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö osakond

Kultuuri- ja spordinõunik (tööleping peatunud)

Haridusnõunik


Sotsiaalnõunik  Ketlin Mõru
kõrgharidus
332 1333
5349 7060
ketlin.moru@lyganuse.ee
Puhkusel 01.07 - 28.07.2019


Sotsiaaltöötaja Anne Rembel
kõrgharidus
332 1332
5400 4808
anne.rembel@lyganuse.ee

Sotsiaaltöötaja   Eve Uueküla
kõrgharidus
332 1335
5191 7910
eve.uuekula@lyganuse.ee
Puhkusel 25.06 - 22.07.2019


Sotsiaaltöötaja  Eda Tärno
kutse-keskharidus
332 5876
502 1246
eda.tarno@lyganuse.ee
Puhkusel 19.07 - 11.08.2019


Sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe
332 5843

5566 0630
anne.kalamae@lyganuse.ee

 

Lastekaitsespetsialist Signe Siru
kõrgharidus
332 5877
5331 0065
signe.siru@lyganuse.ee
Puhkusel 01.07 - 28.07.2019


Lastekaitsespetsialist Margi Tohver
kõrgharidus
332 1336
5307 2787
margi.tohver@lyganuse.ee


Kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse osakond

Arendusnõunik Anu Needo
kõrgharidus
332 1340
5302 6061
anu.needo@lyganuse.ee
Puhkusel 22.07 - 11.08.2019


Ehitusnõunik Enno Saarmets
kõrgharidus
332 5842
511 4727
enno.saarmets@lyganuse.ee

Puhkusel 15.07 - 28.07.2019


Keskkonnaspetsialist   Virve Tõnne
332 1331
5197 2788
virve.tonne@lyganuse.ee

 

Järelvalvespetsialist


Maaspetsialist Tatjana Pääro
kesk-eriharidus
332 1341
tatjana.paaro@lyganuse.ee
 

GIS-spetsialist Eve Aavik
332 1339
eve.aavik@lyganuse.ee
Puhkusel 13.06 - 19.07.2019

 

Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt
332 1342
5694 9248
kristel.kytt@lyganuse.ee
Puhkusel 01.07 - 28.07.2019

 

Finantsosakond

Finantsjuht Heidi Kõrvek
kõrgharidus
332 1323
heidi.korvek@lyganuse.ee
Puhkusel 29.07 - 04.08.2019


Finantsist-raamatupidaja Mari-Liis Soosaar
kõrgharidus
332 1324
mari-liis.soosaar@lyganuse.ee
Puhkusel 08.07 - 28.07.2019


Raamatupidaja Eve Kasela
kesk-eriharidus
332 5846
eve.kasela@lyganuse.ee
Puhkusel 15.07 - 28.07.2019

 

Raamatupidaja Küllike Pleskovski
kesk-eriharidus
332 1325
kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
Puhkusel 08.07 - 28.07.2019

 

Raamatupidaja Eha Kallavus
332 1326
eha.kallavus@lyganuse.ee
Puhkusel 17.06 - 27.06.2019