Eeskirjad ja korrad

 

ÜLDHARIDUS

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

 
HUVIHARIDUS
 
KULTUUR

Lüganuse Kultuurikeskuse teenuste hindade kehtestamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lüganuse valla avaliku ürituse loa taotlus (vorm).

Kiviõli Linnaraamatukogu tasulise teenuse hinna kehtestamine

 

 

NOORSOOTÖÖ

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018 - 2025 vastuvõtmine

Lüganuse valla noortekeskuste ja -tubade ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

 

VABAÜHENDUSTELE

Vabaühenduste toetamise kord

Lisa 1 Lüganuse valla eelarvest toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Spordühingute (klubide) taotletavate toetuste arvutustabel

Lisa 3 Toetuste kasutamise aruande vorm