Eeskirjad ja korrad

 

ÜLDHARIDUS

 

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

ALUSHARIDUS
 
 
HUVIHARIDUS
 
 
 
 
 
 

KULTUUR

 

Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldus nr 705 "Kultuuriasutuste teenuste hindade kinnitamine". v.a Lüganuse Kultuurikeskus

 

Lüganuse Kultuurikeskuse teenuste hinnad

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lüganuse valla avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastamise vorm.

 

Kiviõli Linnaraamatukogu tasulise teenuse hinna kehtestamine

 

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

 

 

NOORSOOTÖÖ

 

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018 - 2025 vastuvõtmine

 

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

 

 

VABAÜHENDUSTELE

 

Vabaühenduste toetamise kord

Lisa 1 Lüganuse valla eelarvest toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Spordühingute (klubide) taotletavate toetuste arvutustabel

Lisa 3 Toetuste kasutamise aruande vorm