Hajaasustuse programm 2021

2021. a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Positiivse hindamistulemuse saanud taotluste kohta saadetakse taotleja e-postile lähiajal vallavalitsuse korraldus ning seejärel toetuslepingu projekt tutvumiseks ja allkirjastamiseks.

Lisatud lingil avaneb info projekti aruandluse kohta :  

https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Negatiivse hindamistulemuse saanud taotluste kohta saadetakse taotleja e-postile vastav vallavalitsuse korraldus.

 

Hajaasustuse programm 2020

2020.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Hajaasustuse programm 2019

2019.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

 

Hajaasustuse programm 2018

2018. a Lüganuse valla hajaasustuse rahastatud projektid 2018