Ehitised korda Lüganuse vallas

Programmist „Ehitised korda Lüganuse vallas" reserveeritud toetuste saajad seisuga 08.03.2022

 Avaldusi korteriühistutelt  programmis „Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks ei võeta vastu alates 07.02.2022, kuna kõik eelarves eraldatud vahendid on taotlejatele reserveeritud.

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 17.12.2020 määruse nr 127 "Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord".

Programmi eesmärk on aidata kaasa Lüganuse valla territooriumil asuvate eramajade ja korterelamute välisilme ja tehnilise seisukorra parandamisele, energiatõhususe tõstmisele ning elanike elamistingimuste parandamisele, toetades neid tegevusi valla eelarvest määruses sätestatud tingimustel ja korras.

Avaldusi saab esitada alates 1. veebruarist kuni 31.oktoobrini või kuni valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni.

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord

Lisa 1 Avalduse vorm (eramaja)

Lisa 2 Avalduse vorm (korteriühistu)

Lisa 3 Aruande vorm

Порядок осуществления  программы Люганузеской волости «Строения Люганузеской волости в порядок»

 

Programmist „Ehitised korda Lüganuse vallas" 2021. aastal reserveeritud toetused