Ehitised korda Lüganuse vallas 2024

Programmist „Ehitised korda Lüganuse vallas"

Programm „Ehitised korda Lüganuse vallas käib täie hooga. Hetkel on toetus taotlenud 11 eraisikut ja 7 korteriühistut. Eraisikutele on aastal 2024 toetusteks eraldatud summa 40 000 eurot, millest praegu on veel alles 14 027,39 (~35% vahenditest). Korteriühistutele on toetusteks eraldatud summa 80 000 eurot, millest on veel alles 13 700,69 (~17% vahenditest). Võttes arvesse keskmiseid toetuste summasid, siis on võimalus toetust saada veel viiel eraisiku projektil ning ühel korteriühistu projektil.

Siinkohal on kõigile toetuse soovijatele soovitus: enne avalduse esitamist tutvuda Lüganuse vallavolikogu 22.12.2022 määrusega nr 31 „Lüganuse valla programm „Ehitised korda Lüganuse vallas"". Määrus ning avalduste vormid on leitavad valla veebilehelt aadressil: http://www.lyganuse.ee/ehitised-korda.

Eramajade omanikud saavad taotleda toetust majade fassaadi välisviimistluse uuendamisel, veevarustuse ja kanalisatsioonitööde teostamisel, olemasolevate elamute katusekatte vahetamisel, terviklahenduse puhul ka vihmaveerennide paigaldamisel ja korstnapitsi renoveerimisel. Korterelamute toetatakse programmist korterelamu fassaadi välisviimistluse uuendamist ja korterelamu katusekatte uuendamist.

Juhul, kui ehitamiseks on nõutav ehitusteatise esitamine, on ametnikul õigus enne ehitustöödega alustamist nõuda ehitusteatise ja asjakohasel juhul ehitusprojekti esitamist ehitisregistris, aadressil https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1. Tööde valmimisel tuleb esitada kasutusteatis tehtud tööde kohta. Sellega on ehitise seaduslik ümberehitamine, ehk ehitise andmete muudatused kantud ehitisregistrisse.

 

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 22.12.2022 määruse nr 31 "Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord". 

Programmi „Ehitised korda Lüganuse vallas" eesmärk on aidata kaasa Lüganuse valla territooriumil asuvate eramajade ja korterelamute välisilme parandamisele, energiatõhususe tõstmisele ning elanike elamistingimuste parandamisele, toetades neid tegevusi valla eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

Avaldusi saab esitada jooksva aasta veebruarikuu esimesest tööpäevast (01.02.2024) kuni 31 oktoobrini või kuni valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni.

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord

Lisa 1 Avalduse vorm (eramaja)

Lisa 2 Avalduse vorm (korteriühistu)

Lisa 3  Aruande vorm

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord (rus)

Lisainfo: Ehitusnõunik Marul Paist, telefon: 332 5842, 5388 2608, e-post: marul.paist@lyganuse.ee