Ehitised korda Lüganuse vallas

Toetuse saajate nimekiri 2023

Teade taotluste vastuvõtmise lõpetamisest

Seoses rahaliste vahendite ammendumisega ei võeta korteriühistutelt „Ehitise korda Lüganuse vallas" taotlusi vastu alates 01.02.2023 kella 15:00-st.

                                     

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 22.12.2022 määruse nr 31 "Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord". 
Programmi „Ehitised korda Lüganuse vallas" eesmärk on aidata kaasa Lüganuse valla territooriumil asuvate eramajade ja korterelamute välisilme parandamisele, energiatõhususe tõstmisele ning elanike elamistingimuste parandamisele, toetades neid tegevusi valla eelarvest käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

Avaldusi saab esitada jooksva aasta veebruarikuu esimesest tööpäevast (1.02.2023) kuni 31 oktoobrini või kuni valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni.

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord

Lisa 1 Avalduse vorm (eramaja)

Lisa 2 Avalduse vorm (korteriühistu)

Lisa 3  Aruande vorm

Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord (rus)

Lisainfo: Ehitusnõunik Enno Saarmets, telefon: 332 5842, 511 4727, e-post: enno.saarmets@lyganuse.ee