Ehitised korda 2020

 Seoses eelarve vahendite ammendumisega, ei võeta enam vastu avaldusi "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmis osalemiseks.

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 28.03.2019 otsusega nr 139 "Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi.

2020. aastal jätkatakse programmist valla territooriumil asuvate eramajade ja korterelamute korrastamise toetamist abikõlbulike kulude osalise kompenseerimise teel.

Avaldusi saab esitada alates 3. veebruar kuni 31. oktoober jooksva aasta jooksul või kuni valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni. 

Lisa 1 Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord

Lisa 2 Порядок проведения программы Люганузеской волости «Строения Люганузеской волости в порядок"

Lisa 3 Avalduse vorm (eramajad) 

Lisa 4 Avalduse vorm (korteriühistud)

Lisa 5 Aruande vorm