Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Purtse tuulepargi maakaabel.

Projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimused (eelnõu)

Kaabelliini trass taotluse juurde

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_settebassein.

Projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimused (eelnõu)

Settebasseini asendiplaan

 

Projekteerimitingimuste eelnõude avalik väljapanek

Projekteerimistingimused antakse Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ja kahe kuuri püstitamiseks.

Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Eelnõud:

Lisa 1 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 elamu

Lisa 2 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 kuur 1

Lisa 3 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 kuur 4

Lisa 4 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 pesuköök-laut

 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on pikendatud 11. juunini 2020.

Projekteerimistingimused antakse Kiviõli Linnavalitsuse 01.oktoober 2014 korraldusega nr 280 kehtestatud „Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti detailplaneeringu" täpsustamiseks (koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, töö nr 171/0414), leitav aadressil: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html/detailplaneeringud. Detailplaneeringuga on hõlmatud Kiviõli linnas, Soo tänava ja Viru tn 25 kinnistute vahelise maa-ala (Viru tn 23, katastritunnus 30901:001:0041).

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Kiviõli ühishoone