Teede talihooldus 2018-2019

Kiviõli piirkond

Lumekoristust teostab OÜ Elkarin

Juhatuse esimees Eldur Lainjärv

Telefon 506 7925, 335 9085

Ööpäevaringne tel  335 7062         

Sonda piirkond

Lumekoristust teostab Erra Agro OÜ

Tambet Leinbock

Telefon 521 3585

Lüganuse piirkond

Lumekoristamise eest vastutab heakorraspetsialist Toomas Martin 
Telefon 5807 3701, e-post: toomas.martin@lyganuse.ee

Kui kusagil valla territooriumil on erakordsed lumeolud,  tee täiesti lükkamata või on probleeme lükkamisega, palun edastage vastav info õigeaegselt Toomas Martinile tel 5807 3701 või e-posti aadressile toomas.martin@lyganuse.ee.  Ärge edastage infot facebookis, sest siis ei pruugi see  jõuda vastutava spetsialistini.

Lumetõrjega Lüganuse piirkonnas tegelevad järgmised ettevõtted:

I lumetõrje piirkond   - Aa, Voorepera, Varja, Moldova küla - Titol ForEst OÜ
II lumetõrje piirkond  -  Lüganuse, Matka külad, Kopli, kalmistu – Titol ForEst OÜ 
III lumetõrje piirkond  - Soppe, Jabara – E.K.Partner Grupp OÜ
IV lumetõrje piirkond -  Purtse, Liimala k – Muhu Tehnika  OÜ
V lumetõrje piirkond – Soonurme, Savala, Sirtsi – Titol ForEst OÜ
VI lumetõrje piirkond – Rääsa, Ojamaa, Arupäälse, Veneoja, Oandu, Piilse – Muhu Tehnika OÜ
VII lumetõrje piirkond – Maidla, Savala , Hirmuse, Sigwari tee – E.K.Partner OÜ
VIII lumetõrje piirkond – Püssi linn - Muhu Tehnika OÜ

Lumetõrjetööde teostamise tingimused   
l lumetõrje piirkond         
II lumetõrje piirkond  
III lumetõrjepiirkond    
IV lumetõrje piirkond    
V lumetõrje piirkond  
VI lumetõrje piirkond  
VII lumetõrje piirkond  
VIII lumetõrje piirkond