Lumekoristamine Lüganuse vallas

Kiviõli piirkond

Lumekoristust teostab OÜ Elkarin

Telefon    335 9085

Ööpäevaringne tel    335 7062         

Juhatuse esimees Eldur Lainjärv,  telefon  506 7925
 

Lüganuse piirkond

Lumetõrje eest vastutav ametnik: heakorraspetsialist Toomas Martin 
Telefon 5807 3701, e-post toomas.martin@lyganuse.ee

Kui kusagil valla territooriumil on erakordsed lumeolud,  tee täiesti lükkamata või on probleeme lükkamisega, palun edastage vastav info õigeaegselt Toomas Martinile. Ärge edastage infot facebookis, sest siis ei pruugi  see  jõuda vastutava spetsialistini.

Lumetõrjega Lüganuse vallas tegelevad järgmised ettevõtted:

I lumetõrje piirkond   - Aa, Voorepera, Varja, Moldova küla - Titol ForEst OÜ
II lumetõrje piirkond  -  Lüganuse, Matka külad, Kopli, kalmistu – Titol ForEst OÜ 
III lumetõrje piirkond  - Soppe, Jabara – E.K.Partner Grupp OÜ

IV lumetõrje piirkond -  Purtse, Liimala k – Muhu Tehnika  OÜ
V lumetõrje piirkond – Soonurme, Savala, Sirtsi – Titol ForEst OÜ
VI lumetõrje piirkond – Rääsa, Ojamaa, Arupäälse, Veneoja, Oandu, Piilse – Muhu Tehnika OÜ
VII lumetõrje piirkond – Maidla, Savala , Hirmuse, Sigwari tee – E.K.Partner OÜ
VIII lumetõrje piirkond – Püssi linn - Muhu Tehnika OÜ

Lumetõrjetööde teostamise tingimused   
l lumetõrje piirkond         
II lumetõrje piirkond  
III lumetõrjepiirkond    
IV lumetõrje piirkond    
V lumetõrje piirkond  
VI lumetõrje piirkond  
VII lumetõrje piirkond  
VIII lumetõrje piirkond