Lumetõrje eest vastutav ametnik -  majandusspetsialist Toomas Martin,
telefon 5807 3701, e-post toomas.martin@lyganuse.ee

Kui kusagil valla territooriumil on erakordsed lumeolud,  tee täiesti lükkamata või on probleeme lükkamisega, palun edastage vastav info õigeaegselt Toomas Martinile. Ärge edastage infot facebookis, sest siis ei pruugi  see  jõuda vastutava spetsialistini.

Lumetõrjega Lüganuse vallas tegelevad järgmised ettevõtted:

I lumetõrje piirkond   - Aa, Voorepera, Varja, Moldova - Titol ForEst OÜ

II lumetõrje piirkond  -  Lüganuse, Matka, Kopli, Kalmeistri, Mustmätta – Titol ForEst OÜ                  

III lumetõrje piirkond  - Soppe, Jabara – E.K.Partner Grupp OÜ

IV lumetõrje piirkond – Purtse, Liimala – Muhu Tehnika  OÜ

V lumetõrje piirkond – Soonurme – Titol ForEst OÜ

VI lumetõrje piirkond – Rääsa, Ojamaa, Oandu, Piilse – Muhu Tehnika OÜ

VII lumetõrje piirkond – Maidla, Savala – E.K.Partner OÜ

VIII lumetõrje piirkond – Muhu Tehnika OÜ

Lumetõrjetööde teostamise tingimused

I lumetõrje piirkond

II lumetõrje piirkond

III lumetõrjepiirkond

IV lumetõrje piirkond

V lumetõrje piirkond

VI lumetõrje piirkond

VII lumetõrje piirkond

VIII lumetõrje piirkond