LÜGANUSE VALD

 

Lüganuse valla, Maidla valla  ja Püssi linna ühinemise teel moodustus 27.10.2013 uus omavalitsusüksus - Lüganuse vald

Lüganuse valla põhimäärus

15.12.2017 Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub 18.12.2017 kell 16.00 Kiviõli Linnavalitsuse saalis

PÄEVAKORD: Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine Lüganuse valla 2017. aasta V lisaeelarve vastuvõtmine Sonda valla 2017. aasta III lisaeelarve...  Loe edasi »

06.12.2017 Lüganuse valla jõulukuu sündmused
06.12.2017 Päästeameti pressiteade
04.12.2017 Maksu- ja Tolliameti teade
04.12.2017 Lüganuse Vallavalitsuse teade