Hajaasustuse programm 2017

Sonda piirkond

Vallavalitsuse korraldus 26 juuli 2017 nr 76 "Hajaasustuse programmist toetuse taotlejate poolt esitatud taotluste heakskiitmine":

1. Ruslan Prokopov'i poolt Sonda vallas Vainu külas, Koidu maaüksusele taotletava biopuhasti soetamise ja paigaldamise, koos vajalike tarvikutega, projekt (Koidu biopuhasti) üldmaksumusega 5245,92 eurot, sellest toetuse suurus 3495,92 eurot ja omafinantseering 1750,00 eurot
2. Tõnu Valdmaa poolt Sonda vallas Erra alevikus, Nurme 4 maaüksusele (taotletava puurkaevu puurimise projekt üldmaksumusega 4476,00 eurot, sellest toetuse suurus 2984,00 eurot ja omafinantseering 1492,00 eurot.

 

Toetatud projektid:

1. Koidu biopuhasti. Toetuse saajaks Ruslan Prokopov. Projekti üldmaksumus on 5245,92 EUR, toetuse suurus on 3495,92 EUR ja omafinantseering on 1750 EUR. Planeeritav projekti kestus on 6 kuud.

2. Nurme 4, Erra alevik, Sonda vald puurkaevu rajamine. Toetuse saajaks Tõnu Valdmaa. Projekti üldmaksumus on 4476 EUR, toetuse suurus on 2984 EUR ja omafinantseering on 1492 EUR. Planeeritav projekti kestus on 12 kuud.
 

Lüganuse piirkond

Hajaasustuse programmi 2017. aasta rahastatud taotlused