« Tagasi

Maidla Kooli arengukava 2019-2025 eelnõu avalik väljapanek

Eelnõu avalik väljapanek toimub 20.11 kuni 03.12.2019 valla veebilehel ja Maidla Kooli veebilehel.

Arengukava täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 03.12.2019 kella 16.00-ni vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee
Ettepanekud tuleb esitada kujul :
- muudatusettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
- muudatusettepaneku põhjendus;
- olemasoleva arengukava tekst või väljavõte tabelist;
-välja pakutav muudetud arengukava tekst või väljavõte tabelist.