« Tagasi

Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu teemaplaneeringu ja selle osana koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu

Lüganuse  Vallavalitsus korraldab  16. oktoobril 2019 Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu teemaplaneeringu ja selle osana koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku arutelu Kiviõli Rahvamajas (Rahvamaja 2, Kiviõli linn) kell 15:00 ja Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla) kell 18:00.

Vallavolikogu võttis oma 08.08.2019. a. otsusega nr 197 teemaplaneeringu ja KSH aruande vastu ning suunas avalikustamisele. Avalik väljapanek toimus 19.08-20.09.2019 Lüganuse Vallavalitsuses ja Maidla raamatukogus. Planeeringumaterjalid on jätkuvalt välja pandud valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/uldplaneering.

Lisainfo: Kaie Metsaots, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, tel: 332 5872, 5361 8707, e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee. Arvamust avaldama ja kaasa rääkima on oodatud kõik huvilised.