Uus-Kiviõli kaevandus

Veebikeskkond: https://www.energia.ee/et/tehnoloogia/kaevandamine#uus-kivioli.

Veebikeskkonna kaudu on võimalik kohalikel elanikel Eesti Energiaga ühendust saada, et kõik kaevandust puudutavad küsimused leiaksid lahenduse.

Aruanded

Põlevkivi kaevandamise eelispiirkondade määramine looduskeskkonna ja majanduslike tingimuste põhjal

2018. aastal Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxise läbi viidud uuringu lõpparuanne (Keskkonnaministeeriumi tellimusel)

 

Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneering Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

2017. aastal Skepast&Puhkim OÜ poolt läbi viidud uuringu lõpparuanne (Lüganuse Vallavalitsuse tellimus).

 

Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine

2013. aastal  Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt läbi viidud uuringu lõpparuanne (Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tellimus), millega hinnati põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaal-majanduslikku mõju.