Uus-Kiviõli kaevandus

Veebikeskkond: https://www.energia.ee/et/tehnoloogia/kaevandamine#uus-kivioli.

Veebikeskkonna kaudu on võimalik kohalikel elanikel Eesti Energiaga ühendust saada, et kõik kaevandust puudutavad küsimused leiaksid lahenduse.

Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneering Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lüganuse valla üldplaneeringu teemaplaneering "Uus-Kiviõli kaevanduse tehniline taristu objektid"  on Lüganuse Vallavolikogu poolt kehtestamata. 

Endise Lüganuse valla veebilehelt leitav ülplaneeringu teemaplaneering ei ole kehtiv.  (https://lyganusevald.kovtp.ee/uus-kivioli-kaevandus?p_p_id=56_INSTANCE_bV6y1xlpyfuD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2) .
 

Teostatud uuringud

2013. aastal  Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt läbi viidud uuringu lõpparuanne (Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tellimus) „Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine", millega hinnati põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaal-majanduslikku mõju.

Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine 

2018. aastal  Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxise läbi viidud uuringu lõpparuanne (Keskkonnaministeeriumi tellimusel)  „Põlevkivi kaevandamise eelispiirkondade määramine looduskeskkonna ja majanduslike tingimuste põhjal".

Põlevkivi kaevandamise eelispiirkondade määramine looduskeskkonna ja majanduslike tingimuste põhjal.