Spordirajatised Lüganuse vallas

 

Kiviõli staadion

Lüganue Vallavalitsuse 05.11.2021 korraldus nr 667 "Kiviõli staadioni kasutamise eeskirja kinnitamine".

Kiviõli staadioni kasutamise eeskiri

Kontakt: Anton Stilets

 

STAADIONI KÜLASTAJA MEELESPEA

1. Staadionile pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest.
2. Staadioni külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal.
3. Staadionile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm teistele ja endale ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.
4. Staadionile on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
5. Staadionil on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
6. Staadionil ei ole lubatud suitsetamine.
8. Staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
9. Staadioni külastaja peab täitma staadioni esindaja, treeningu või ürituse korraldaja nõudeid ja juhiseid.

STAADIONI KASUTAJA MEELESPEA

1. Staadioni kasutamine toimub tunniplaani ja lepingute alusel
2. Treeningu lõppedes korrasta treeningala!
3. Puhasta ja tagasta inventar tagasi oma kohale.
4. Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks.
5. Ära sega oma tegevusega teisi treeningust osavõtjaid!.
7. Hoia puhtust ja korda!
8. Täida staadioni esindaja, treeningu või ürituse korraldaja juhiseid ja korraldusi!

 

Maidla jõusaal

Lüganuse Vallavalitsuse 20.09.2018 korraldus nr 489 "Teenuste hindade kehtestamine".

Asukoht: Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Instruktor Raivo Krüüger

e-post: raivo.kryyger@mail.ee

Avatud: 12.00-20.00.

 

Maidla Kooli Spordihoone

1. septembril 2000. a pandi nurgakivi 200 pealvaatajakohaga Maidla Põhikooli Spordihoone ehitusele ja täpselt aasta pärast - 1. septembril 2001.a. toimus pidulik avamine.

Spordihoone on mõeldud nii õpilastele kui ka laiemale kasutajaskonnale. Täismõõtmetega saal võimaldab läbi viia nii kohalikke kui ka vabariiklikke korvpalli- ja võrkpallivõistlusi. Kolmandal korrusel asub 24- kohaline majutuskorpus.

Maidla Põhikooli spordihoone koos Maidla mõisa peahoone keldris asuva toitlustuskohaga ning Savala külas asuva saun – jõusaaliga loob head võimalused tasemel treeninglaagrite läbiviimiseks. Arhitektuuriliselt on hoone sobitatud kõrval asuvasse Maidla mõisakompleksi.

Telefon: 335 9781, e-post: spordihoone@maidla.ee.
 

Lüganuse Tenniseväljakud

Telefon: 5663 3540,  e-post: iise@iise.ee

https://www.facebook.com/pages/LyganuseTennis