Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 22.08.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/07030 v01 Lüganuse vallas, Sonda alevikus, Lembitu tn 12 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 1795208, katastritunnus 75101:006:0420, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%), üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused.

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 25.07.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/06313 v01 Lüganuse vallas, Lüganuse alevikus, Lüganuse tee 1 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 3938608, katastritunnus 43701:004:0243, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%) üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimuste andmine (eelnõu)

Projekteerimistingimused (eelnõu)

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab EhS § 31 lg 1 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 21.07.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/06227 v01 Lüganuse vallas, Rebu külas, Uus-Kiviõli kaevandus kinnistule (kinnistusregistriosa nr 5064408, katastritunnus 43801:001:0126, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 70%, mäetööstusmaa 30%) Uus-Kiviõli kaevanduse peahoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 502 3304.

Projekteerimistingimuste andmine/eelnõu

Projekteerimistingimused/eelnõu

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab EhS § 31 lg 1 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 05.06.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/05075 v01 Lüganuse vallas, Salakülas, Jalaka kinnistule (kinnistusregistriosa nr 9837650, katastritunnus 43801:001:0322, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kuni 15 kW  päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 15.05.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/04402 v01 Lüganuse vallas, Salakülas, Võtiku kinnistule (kinnistusregistriosa nr 10136050, katastritunnus 43801:001:0321, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kuni 15 kW  päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 21.04.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/03726 v01 Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Pae tn 12 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 26107, katastritunnus 30901:012:0300, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%) garaažihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused

Vaated

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 04.04.2023 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2311002/03090 v01 Lüganuse vallas, Lüganuse alevikus, Lüganuse tee 26 kinnistul (kinnistusregistriosa nr 1795208, katastritunnus 43701:004:0052, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%), asuva elamu laiendamise (üle 33% esialgsest mahust)  ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused

 

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kalevi 6 tootmishoone

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 14.10.2022 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2211002/12112 v01 Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Kalevi 6 katastriüksusel (katastritunnus 30901:009:0081, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa 100%), õmblustöökoja tootmishoone kuni 33% laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused

Asendiskeem

Kalevi 6 lõige

 

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Vahe tn 3

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 23.08.2022 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2211002/10128 v02 Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, vahe tn 3 kinnistul (kinnistusregistriosa nr 1779408, katastritunnus 30901:006:0006, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%) asuva elamu (EHR kood 102025820) laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused (eelnõu)

 

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 26.08.2022 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2211002/10261 v01 Lüganuse vallas, Lüganuse alevikus, Papli põik 7 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 2315208, katastritunnus 44201:001:1058, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%), saunahoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul käesoleva teate avaldamisest.  Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid hiljemalt avaliku väljapaneku lõppemise päeval aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimused (eelnõu)

 

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Kaldapealse kinnistule abihoone rajamiseks

Lüganuse Vallavalitsus algatas 04.08.2022 korraldusega nr 451 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse HMS § 46 lg 1 alusel.

Projekteerimistingimused antakse EhS § 27 lg 1 alusel vastavalt Külli Õismaa 26.06.2022 Lüganuse Vallavalitsusele esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2211002/07584 aadressil Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Liimala küla, Kaldapealse kinnistule (kinnistusregistriosa nr 3638808, katastritunnus 43701:001:0207, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%), elamu abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus algatas 14.07.2022 korraldusega nr 419 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse HMS § 46 lg 1 alusel.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY (registrikood 11284360, kontaktisik Erki Kallas) on 05.07.2022 esitanud Lüganuse Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/08332 Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Kaare tn 33 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 15493650, katastritunnus 44901:003:0801, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%), uue elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste andmine (eelnõu)

 

Lüganuse Vallavalitsus algatas HMS § 46 lg 1 alusel 19.04.2022 korraldusega nr 198 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ projekteerimistingimuste taotlusele nr 2111002/04320 Lüganuse vallas, Aidu-Nõmme külas, Aheraine kinnistule (registriosa nr 573308, katastritunnus 44901:002:0408, päikesepargi rajamiseks. Taotletavas asukohas on Maidla Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 262 kehtestatud „Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru ala detailplaneering", projekti nr 2011-0112, AS Ramboil. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru ala detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud ehitus- ja planeerimisõigust sätestavad õigusaktid. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt selgus, et püramiidide parklinnakut ei ole võimalik ellu viia, kuna aheraine kasutamist püramiidide linnaku ehitamiseks ei saa käsitleda aheraine taaskasutusena ning sellisel kujul detailplaneeringu realiseerimine ei ole võimalik.

VKG Kaevandused OÜ on uuesti analüüsinud ja uurinud aheraine taaskasutamise võimalusi ning leidnud parima võimaliku lahendusena rajada aherainest püramiidikujuline alustarind päikeseelektrijaama rajamiseks. Lahendus toetab rohepööret ja on suunatud taastuvenergia kasutuselevõtuks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel.

Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimuste andmine (eelnõu) 

 

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse algatamine

Lüganuse Vallavalitsus algatas 19.01.2022 korraldusega nr 25 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Varja päikesepargi rajamiseks.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt Osaühing Saka Era ja Hepta Group Energy OÜ 13.12.2021 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2111002/15772-1 Lüganuse vallas Mustmätta külas Kaasiku kinnistule (registriosa nr 573308, katastritunnus 43701:002:0490), Mustmätta külas, Naisteoja kinnistule(kinnistusregistriosa nr 2482508, katastritunnus 43701:002:0710) päikesepargi rajamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest.  Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Eelnõu

Saka pargi esialgne planeering

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Purtse tuulepargi maakaabel.

Projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimused (eelnõu)

Kaabelliini trass taotluse juurde

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_settebassein.

Projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimused (eelnõu)

Settebasseini asendiplaan

 

Projekteerimitingimuste eelnõude avalik väljapanek

Projekteerimistingimused antakse Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ja kahe kuuri püstitamiseks.

Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Eelnõud:

Lisa 1 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 elamu

Lisa 2 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 kuur 1

Lisa 3 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 kuur 4

Lisa 4 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 pesuköök-laut

 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on pikendatud 11. juunini 2020.

Projekteerimistingimused antakse Kiviõli Linnavalitsuse 01.oktoober 2014 korraldusega nr 280 kehtestatud „Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti detailplaneeringu" täpsustamiseks (koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, töö nr 171/0414), leitav aadressil: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html/detailplaneeringud. Detailplaneeringuga on hõlmatud Kiviõli linnas, Soo tänava ja Viru tn 25 kinnistute vahelise maa-ala (Viru tn 23, katastritunnus 30901:001:0041).

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Kiviõli ühishoone