Projekteerimistingimused

!!! Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on pikendatud 11. juunini 2020.

Projekteerimistingimused antakse Kiviõli Linnavalitsuse 01.oktoober 2014 korraldusega nr 280 kehtestatud „Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti detailplaneeringu" täpsustamiseks (koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, töö nr 171/0414), leitav aadressil: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html/detailplaneeringud. Detailplaneeringuga on hõlmatud Kiviõli linnas, Soo tänava ja Viru tn 25 kinnistute vahelise maa-ala (Viru tn 23, katastritunnus 30901:001:0041).

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Kiviõli ühishoone