Kriisideks valmisolek

Omavalitsus moodustab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil alaliselt tegutseva kriisikomisjoni, mille ülesanne on koordineerida kriisireguleerimist omavalitsuses, tagada regulaarne ja operatiivne infovahetus elanike ning allasutuste vahel, abistada kriiside korral vallaelanikke ning asutusi.

Kriisikomisjoni koosseis: 

Esimees: vallavanem Marja-Liisa Veiser

Aseesimees: abivallavanem Max Kaur

Liikmed: Helve Pettai (abivallavanem)

               Svetlana Kuzmina (Lüganuse Vallavalitsuse liige)

               Vadim Dorš (Lüganuse Vallavalitsuse liige)

               Inno Naur (Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja)

               Anu Horn (projektispetsialist)

               Heigo Olu (Päästeamet)

               Andres Tartu (Päästeamet)

               Andrus Kütt (Purtse Vabatahtlik Pääste MTÜ)

              Hannes Pärtna (Purtse Vabatahtlik Pääste MTÜ)

 

     OLULISED KONTAKTID KRIISIDE KORRAL

Kohaliku omavalitsuse kontakt kriiside korral: Marja-Liisa Veiser, tel +372 3321321, +372 523 3402, e-post: marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

Hädaabinumber 112, www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10, www.ilmateenistus.ee.

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.

 

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

 • Hädaolukorraks valmistumise info:

www.olevalmis.ee

www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek

 • Koduste varude meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid

 • Evakuatsioonivahendite meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks

 • Kriisiaja retseptiraamat

https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

                                                      


      ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

Pikaajaline elektrikatkestus

 • Piirkonna kauplused ja apteegid, mis elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad: 
 • Piirkonna inimestel on võimalik laadida pikaajalise elektrikatkestuse korral telefoni jms: Purtse Vabatahtlik Pääste MTÜ.

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: Järve Biopuhastus OÜ, kõne- keskus  24h tel +372 3344004.
 •  

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral:
  Kiviõli Soojus AS, tel +372 335 7855, e-post: kivioli.soojus@gmail.com;
  Adven Eesti AS, juhtimiskeskus 24h +372 688 8230, e-post: juhtimiskeskus@adven.com.

 

Kohalike teede läbitavus

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral: 
 • Lüganuse Vallavalitsuse teedespetsialist Tõnis Rääk, tel +372 510 3871, e-post: tonis.raak@lyganuse.ee.

 

     VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri:

www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

                                              

     EVAKUATSIOON

 •