Teede talihooldus 2022-2026

https://arcg.is/1zWq8y

Talv paneb autojuhte ja kõiki teisi liiklejaid tavapärasest rohkem muretsema oma igapäevaste liikumisvajaduste ja võimaluste üle. Liiklejatel tuleb arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele.

Lumetõrjetöödeks on Lüganuse valla territoorium jagatud 11 piirkonnaks.

Lüganuse valla teede ja tänavate talihoolduse teostajad:

Piirkond

Tööde teostaja

I piirkond Varja, Voorepera, Moldova, Aa külad

Jaanuse talu OÜ

II piirkond Lüganuse alevik, Kopli, Kalmeistri, Matka külad

Farmimamma OÜ

III piirkond Jabara küla

MEK Tehnika OÜ

IV piirkond Purtse, Liimala külad

Purtse TREV OÜ

V piirkond Soonurme, Hirmuse, Varinurme, Salaküla

Muhu Tehnika OÜ

VI piirkond Aruvälja, Arupäälse, Rääsa, Ojamaa, Oandu, Piilse, Sirtsi külad

Muhu Tehnika OÜ

VII piirkond Küttejõu, Irvala, Graniidi, Maidla, Savala, Uniküla külad

Farmimamma OÜ

VIII piirkon Püssi linn

Muhu Tehnika OÜ

IX piirkond Sonda alevik, Vana-Varinurme

Muhu Tehnika OÜ

X piirkond Varinurme, Erra alevik

Erra Agro OÜ

XI piirkond Kiviõli linn

Kiviõli Vesi OÜ

 

Piirkondades teostab järelevalvet teedespetsialist Tõnis Rääk, tel 510 3871, e-post: tonis.raak@lyganuse.ee

* Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele „Tee seisundinõuded" :

1) alustatakse kõnniteede puhastamisega kui koheva lumekihi paksus on rohkem kui 6 cm ja lumelörtsi paksus on rohkem kui 3 cm. Väljaspool asulaid asuvate kergliiklusteede lumest puhastamisega peab alustama, kui koheva lume paksus ületab 8 cm ja lumelörtsi paksus 4 cm.

2) alustatakse sõiduteede puhastamisega kui koheva lumekihi paksus on rohkem kui 10 cm ja lumelörtsi paksus on rohkem kui 5 cm.

* Esimeses järjekorras puhastatakse lumest asulates tihedama liiklusega tänavad, juurdepääsuteed koolidele, lasteasutustele ja tervishoiuasutustele. Tee vastav seisundinõue peab olema tagatud tööpäevadel hiljemalt kell 7.00 ja vajadusel 17.00, et tagada inimestele võimalus jõuda oma töökohta tööpäeva alguseks ja tagasi koju. Puhkepäevadel ja riiklikel pühadel peab tänavate seisunditase olema tagatud hiljemalt kell 8.00 ja 18.00. Asulates tuleb tagada libedusetõrje esmajärjekorras enimkasutatavatel ristmikel ja ülekäiguradadel ning tervishoiuasutuste juures. Reeglina alates kell 21.00-st kuni 03.00-ni hooldustöid ei teostata.

Reeglina lumesaju ajal teehooldust ei teostata.

Riigiteid hooldab Transpordiamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK. Kui teil on probleeme Tarnspordiameti poolt lükatavate teedega, helistage maanteeinfo lühinumbril 1247.

Ohutut liiklemist ja kaunist talve!