Teede talihooldus 2019-2022

https://arcg.is/05yTK10

Teede talihooldust kordineerib Lüganuse valla majanduskeskus. 

Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud 11 piirkonnaks:

I piirkond - Varja, Voorepera, Moldova, Aa küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

II piirkond – Lüganuse alevik, Erra-Männiku, Kopli, Kalmeistri, Lüganuse Matka küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

III piirkond - Jabara küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

IV piirkoond - Purtse, Liimala küla. Lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;

VIII piirkond -  Püssi linn. Lumetõrjetöid teostab Titol Forest OÜ;

XI piirkond - Kiviõli linn. Lumetõrjetöid teostab Osaühing Kiviõli Vesi.

I, II, III, IV, VIII, XI piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse heakorraspetsialist Toomas Martin, tel 332 5871, 5807 3701, e-post: toomas.martin@lyganuse.ee.

 

V piirkond - Soonurme, Hirmuse, Sirtsi küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

VI piirkond - Aruvälja, Arupäälse, Ojamaa, Rääsa, Oandu, Piilse küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;

VII piirkond - Küttejõu, Irvala küla, Graniidi, Maidla, Savala, Uniküla küla. Lumetõrjetöid teostab  - Jaani Talu OÜ.

V, VI, VII piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Kalle Lipp,  tel 520 1759, e-post: kalle.lipp@lyganuse.ee.

 

IX piirkond - Sonda alevik, lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;

X piirkond - Varinurme küla, Erra alevik, Purtse Matka küla. Lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.

IX, X piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Tõnis Rääk, tel 510 3871, e-post: tonis.raak@lyganuse.ee.