Jäätmemajandus

Keskkonnanõunik Olga Valijeva
Telefon: +372 527 2990
E-post: olga.valijeva@lyganuse.ee

 

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026

 

Korraldatud jäätmevedu

VABASTUSED

Korraldatud jäätmeveo partneriks on Lüganuse vallas AS Ragn-Sells, kellega leping kehtib kuni 31.01.2024.

Seega pöörame kõikide korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlenud elanike tähelepanu asjaolule, et kõik väljastatud jäätmeveovabastused kehtivad kuni 31.01.2024. Peale selle kuupäeva möödumist tuleb vajadusel uut vabastust taotleda.

 

SUURJÄÄTMED

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on suurjäätmed hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Korraldatud jäätmeveo partneriks on meie vallas AS Ragn-Sells. Igal jäätmevaldajal õigus ja kohustus pöörduda jäätmevedaja poole, et kokku leppida suurjäätmete üleandmine ja äravedu.

Kui elate kortermajas ning moodustatud on korteriühistu, siis tasuks ühistu esindajat informeerida vajadusest suurjäätmed ära anda. Korteriühistu esindaja saab jäätmevedajaga kokku leppida, millal suurjäätmed ära viiakse ning Teid sellest informeerida.

Kui aga elate eramajas ja Teil on leping AS-ga Ragn Sells, siis saate esitada tellimuse otse nende klienditeenindusele. Tellimust esitades öelge kindlasti suurjäätmete kogus, klienditeenindus annab Teile infot, millal korjering toimub ning selleks ajaks saate suurjäätmed välja viia. AS Ragn-Sells teostab suurjäätmete korjet Lüganuse vallas kaks korda kuus.

Suurjäätmed on:

 • mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, riiul jne);
 • vaibad, muud põrandakatted;
 • madratsid;
 • kardinad ja kardinapuud;
 • suured lillepotid;
 • riidenagid;
 • peeglid;
 • spordivahendis;
 • jalgrattad;
 • katkised suusad ja kelgud;
 • lapsevankrid;
 • plastikust jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole:

 • ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, valamu, vann, uksed, tapeet, värvirullid);
 • ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eterniit);
 • probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid;
 • vanametall;
 • elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, teler, külmik, pliit);
 • muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

Jäätmeveo hinnad alates 08.08.2022

 
Lüganuse valla haldusterritooriumil korraldab perioodil 01.02.2019 - 31.01.2024 jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Korraldatud jäätmeveoga liitumine Lüganuse valla haldusterritooriumil on kohustuslik.
 
Olulist infot korraldatud jäätmeveo kohta leiate SIIT.
 
 
Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/klienditugi või kirjutage info@ragnsells.ee või helistage 606 0439.
 
Igapäevast teenindusinfot (graafikud, arved, kliendiandmete uuendamine) saate jälgida iseteeninduskeskkonnas www.ragnsells.ee/iseteenindus.
 
KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST ERANDKORRAS VABASTAMINE
 
Jäätmevaldajal on õigus esitada omavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatuks lugemiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. 
Vallavalitsuse kontrollib taotluses esitatud infot. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
 
Vabastuse saamiseks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada nõuetekohane digitaalselt allkirjastatud taotlus. Peale taotluse rahuldamist on kinnistu omanik kohustatud järgmise aasta 20. jaanuariks esitama vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei kasutata. Kinnituse mitteesitamise korral määratakse jäätmevaldaja jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist.
 
 
ÜHISMAHUTI KASUTAMINE
 
Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, esitavad vallavalitsusele taotluse ühismahuti kasutamiseks, mille alusel on vallavalitsusel õigus anda nõusolek ühismahuti kasutamiseks või keelduda sellest. Jäätmevaldajad, volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.
 
 
PAKENDIKONTEINERID
 
Pakendikonteinerite asukohad: 
 
 
Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust saad infot, kuidas vabaneda Sulle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms. 
Hea vallakodanik, kui Sa märkad, et Sinule lähedalasuv pakendikonteiner on täitunud ja sinna ei ole enam võimalik midagi lisada, saad mugavalt lehel kuhuviia.ee anda teada, et konteiner on täitunud ja vajab tühjendamist. 
 

Pakendikott on mugavaim sorteerimislahendus.  Te ei pea sorteeritud pakendeid viima pakendikonteinerisse, vaid Ragn-Sells viib pakendikoti ära otse koduväravast ja seda TASUTA*.

Pakendikoti teenusega liitunud juba üle 8000 perekonna. Pakendikott on mõeldud eramaja klientidele ja Lüganuse vallas rakendub tasuta teenus ainult KIVIÕLI linna eramutele.

Lisainfot saab siit :

https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/