Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

Viktor Rauam  vallavanem

Enno Mägar  abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse  alal (palgaline)

Svetlana Kuzmina vallavalitsuse liige

Julia Kiskonen vallavalitsuse liige

Mart Kivistik vallavalitsuse liige

Tarmo Linnas vallavalitsuse liige