Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

 

Andrea Eiche    vallavanem

Risto Lindeberg    abivallavanem sotsiaal, hariduse, kultuuri, spordi ja noorsootöö alal

Krisli Kaldaru     abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse  alal

Anu Needo     vallavalitsuse liige

Vello Smirnov    vallavalitsuse liige

Anne Jõesaar     vallavalitsuse liige

Svetlana Kuzmina    vallavalitsuse liige