Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

Marja-Liisa Veiser vallavanem

e-post: marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

 

Helve Pettai abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse valdkonnas

helve.pettai@lyganuse.ee

 

Max Kaur abivallavanem hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas

max.kaur@lyganuse.ee

 

Svetlana Kuzmina vallavalitsuse liige

svetlana.kuzmina@lyganuse.ee

 

Vadim Dorš vallavalitsuse liige 

vadim.dors@lyganuse.ee