Lüganuse Vallavalitsuse koosseis

Marja-Liisa Veiser vallavanem,

e-post: marja-liisa.veiser@lyganuse.ee

 

Helve Pettai abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse valdkonnas,

helve.pettai@lyganuse.ee

 

Arno Rossman abivallavanem hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas,

arno.rossman@lyganuse.ee

 

Vello Smirnov

vello.smirnov@lyganuse.ee

 

Svetlana Kuzmina

svetlana.kuzmina@lyganuse.ee

 

Vadim Dorš

vadim.dors@lyganuse.ee

 

Peeter Ilves

peeter.ilves@lyganuse.ee