Seoses remonttöödega sõidavad Elroni idasuuna rongid alates 02.03 mõnevõrra muudetud sõiduplaani järgi. Muudatused puudutavad Tallinna-Tartu ja Tallinna-Aegviidu liine. Sõiduplaani leiate...

Elroni teade sõiduplaanide muudatustest

Seoses remonttöödega sõidavad Elroni idasuuna rongid alates 02.03 mõnevõrra muudetud sõiduplaani järgi. Muudatused puudutavad Tallinna-Tartu ja Tallinna-Aegviidu liine. Sõiduplaani leiate...

17. veebruarist avanes võimalus maapiirkondades elavatele peredele oma elutingimuste parandamiseks taotleda hajaasustuse programmist toetust. Taotlusi saab esitada kohalikule omavalitsusele...

Maapered saavad tänasest hajaasustuse programmist toetust küsida

17. veebruarist avanes võimalus maapiirkondades elavatele peredele oma elutingimuste parandamiseks taotleda hajaasustuse programmist toetust. Taotlusi saab esitada kohalikule omavalitsusele...

KIK avas 12. veebruaril  keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtaeg on 16. märts 2020.  Toetust saab taotleda  kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele , mille kohta...

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

KIK avas 12. veebruaril  keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtaeg on 16. märts 2020.  Toetust saab taotleda  kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele , mille kohta...

Keskkonnaamet kutsub kõiki 14–19 aastaseid noori osalema fotokonkursil „Paksult pahandust Virumaa vetes". Konkursile on oodatud fotod nii inimese t egematajätmiste kui ka liigse agaruse...

Keskkonnaamet kutsub noori osalema fotokonkursil

Keskkonnaamet kutsub kõiki 14–19 aastaseid noori osalema fotokonkursil „Paksult pahandust Virumaa vetes". Konkursile on oodatud fotod nii inimese t egematajätmiste kui ka liigse agaruse...

Seoses eelarve vahendite ammendumisega, ei võeta enam vastu avaldusi "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmis osalemiseks.

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Seoses eelarve vahendite ammendumisega, ei võeta enam vastu avaldusi "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmis osalemiseks.

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas. Esmalt oodatakse...

Ohtlikest maapinnavaringutest ja varinguaukudest teatada veebruari lõpuks

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas. Esmalt oodatakse...

Lüganuse Vallavalitsuse  07.01.2020 korraldusega nr 12     "Lüganuse Vallavalitsuse 20.11.2019    korralduse nr 704 kehtetuks tunnistamine" lõpetati Lüganuse...

Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lüganuse Vallavalitsuse  07.01.2020 korraldusega nr 12     "Lüganuse Vallavalitsuse 20.11.2019    korralduse nr 704 kehtetuks tunnistamine" lõpetati Lüganuse...

Lüganuse Vallavalitsus teatab (vastavalt KeÜS  47 lõige 4), et Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194; aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f, 11415 esitas...

Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta vee erikasutuseks

Lüganuse Vallavalitsus teatab (vastavalt KeÜS  47 lõige 4), et Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194; aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2f, 11415 esitas...

Kaitseliidu Viru malev teatab riigikaitseliste õppuste või harjutuste kavandamisest RMK Alutaguse ja Lääne-Viru metskonna territooriumil ajavahemikul 20.-22.märts, 10.-12. aprill, 22.-24. mai,...

Teatis riigikaitseliste õppuste kavandamisest

Kaitseliidu Viru malev teatab riigikaitseliste õppuste või harjutuste kavandamisest RMK Alutaguse ja Lääne-Viru metskonna territooriumil ajavahemikul 20.-22.märts, 10.-12. aprill, 22.-24. mai,...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et 07.01.2020 korraldusega nr 13 algatati Sonda alevikus asuvate Lembitu tn 46 ja Lembitu tn 46a kruntide detailplaneering, mille eesmärk on hoonestusala ja...

Sonda aleviku Lembitu tn 46 ja 46a kruntide detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et 07.01.2020 korraldusega nr 13 algatati Sonda alevikus asuvate Lembitu tn 46 ja Lembitu tn 46a kruntide detailplaneering, mille eesmärk on hoonestusala ja...

Keskkonnaministeerium annab 17. jaanuari pressiteates teada, et koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja...

Riik valmistub vanade altkaevandatud alade ohtlike varinguaukude likvideerimiseks

Keskkonnaministeerium annab 17. jaanuari pressiteates teada, et koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja...

Lüganuse Vallavalitsuse teatab (vastavalt KeÜS  47 lõige 4), et aktsiaselts Olerex (registrikood 10136870, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Võru tn 79, 50112) esitas 07.01.2020...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsuse teatab (vastavalt KeÜS  47 lõige 4), et aktsiaselts Olerex (registrikood 10136870, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Võru tn 79, 50112) esitas 07.01.2020...

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on alguse saanud terviklik veekogumite seisundi parandamise projekt Ida - ja Lääne-Virumaal. LIFE IP CleanEST projekti raames parandatakse järgneva 10 aasta...

Ligi 17 miljonit eurot Ida-ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on alguse saanud terviklik veekogumite seisundi parandamise projekt Ida - ja Lääne-Virumaal. LIFE IP CleanEST projekti raames parandatakse järgneva 10 aasta...

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas  28.03.2019 otsusega nr 139  "Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi.  2020. aastal jätkatakse programmist valla...

Ehitised korda 2020

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas  28.03.2019 otsusega nr 139  "Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi.  2020. aastal jätkatakse programmist valla...

Eesti suurima jääkreostuse likvideerimise projekti käigus on Ida-Virumaal aastaga välja kaevatud 37 000 kuupmeetrit reostunud pinnast ning puhastatud 5,6-kilomeetrine jõelõik. Purtse jõe valgala...

Purtse jõe valgalal on aastaga välja kaevatud 3700 kalluritäit reostunud pinnast

Eesti suurima jääkreostuse likvideerimise projekti käigus on Ida-Virumaal aastaga välja kaevatud 37 000 kuupmeetrit reostunud pinnast ning puhastatud 5,6-kilomeetrine jõelõik. Purtse jõe valgala...

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" alusel, et on peremehetu ehitistena arvele võtnud Lüganuse vallas,...

Peremehetu ehitisena arvele võetud

Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" alusel, et on peremehetu ehitistena arvele võtnud Lüganuse vallas,...

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldusega nr 704 „Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju...

Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldusega nr 704 „Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju...

  Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt on läbi viidud Kiviõli õhukvaliteedi uuring , millega on võimalik tutvuda lyganuse.ee/et/ohukvaliteet.    

Kiviõli õhukvaliteedi uuring

  Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt on läbi viidud Kiviõli õhukvaliteedi uuring , millega on võimalik tutvuda lyganuse.ee/et/ohukvaliteet.    

Lüganuse Vallavalitsus palub Sonda aleviku, Vana-Sonda ja Varinurme jäävate kinnistute omanikel , kes jäävad Kiviõli Keemiatööstuse OÜ lõhketöödest põhjustatud maavõngete mõju (tolm, müra,...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus palub Sonda aleviku, Vana-Sonda ja Varinurme jäävate kinnistute omanikel , kes jäävad Kiviõli Keemiatööstuse OÜ lõhketöödest põhjustatud maavõngete mõju (tolm, müra,...

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga teavitab elanikke, et altkaevandatud alade vanade kaevanduskäikude varingutest tuleb teada anda Keskonnaametile ja Lüganuse vallale. Lüganuse...

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnaametiga teavitab elanikke, et altkaevandatud alade vanade kaevanduskäikude varingutest tuleb teada anda Keskonnaametile ja Lüganuse vallale. Lüganuse...

Näitan: 81-100
Elemente lehe kohta 20
of 6