Eesti Vabariigi 103. sünnipäeval avaldavad Lüganuse Vallavolikogu ja Lüganuse Vallavalitsus tänu ja tunnustust neile, kelle tubli tegevus on olnud teistele eeskujuks.   Kristel...

Lüganuse valla hea nime kandjad 2020. aastal

Eesti Vabariigi 103. sünnipäeval avaldavad Lüganuse Vallavolikogu ja Lüganuse Vallavalitsus tänu ja tunnustust neile, kelle tubli tegevus on olnud teistele eeskujuks.   Kristel...

  Praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas on pinged ja stress tavalised nähtused. Veel enam võimendab seda kõike praegune pandeemia, mille ajal on tekkinud ebakindlus isegi...

Vaimse tervise tasuta nõustamine

  Praeguses kiiresti muutuvas ühiskonnas on pinged ja stress tavalised nähtused. Veel enam võimendab seda kõike praegune pandeemia, mille ajal on tekkinud ebakindlus isegi...

  Rahandusministeeriumi pressiteade ...
Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega ei võeta alates 02.02.2021 vastu korteriühistutelt avaldusi programmis "Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks.  

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega ei võeta alates 02.02.2021 vastu korteriühistutelt avaldusi programmis "Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks.  

Lüganuse vallas, sh Kiviõli linnas on suurjäätmete vedu korraldatud jäätmeveo osa, mille eest vastutab Ragn-Sells AS. Suurjäätmete tekkimise korral tuleb eraisikul, korteriühistul või...

Suurjäätmete äravedu aitab teostada Ragn-Sells

Lüganuse vallas, sh Kiviõli linnas on suurjäätmete vedu korraldatud jäätmeveo osa, mille eest vastutab Ragn-Sells AS. Suurjäätmete tekkimise korral tuleb eraisikul, korteriühistul või...

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise õigele aadressile toimetamine...

Veendu oma aadressi ja postkasti korrektsuses

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise õigele aadressile toimetamine...

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikohale. Logopeedi ametikoha eesmärk on eestikeelse kõneravialase töö korraldamine Lüganuse valla koolieelsetes...

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi logopeedi ametikohale

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikohale. Logopeedi ametikoha eesmärk on eestikeelse kõneravialase töö korraldamine Lüganuse valla koolieelsetes...

Liiklejatel tuleb arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi...

Lüganuse valla teede talihooldusest

Liiklejatel tuleb arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi...

Head toimetulekutoetuse saajad! Kui vajate ühekordseid kaitsemaske, palun võtta ühendust Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaaltoetuste osakonnaga.  Kontakt: Eda Tärno, tel 332 5876; Anne...

Vallavalitsus jagab toimetulekutoetuse saajatele ühekordseid kaitsemaske

Head toimetulekutoetuse saajad! Kui vajate ühekordseid kaitsemaske, palun võtta ühendust Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaaltoetuste osakonnaga.  Kontakt: Eda Tärno, tel 332 5876; Anne...

Lüganuse valla 2021. a eelarves on kaasava eelarve suuruseks 20000 eurot. Tähtaegselt  laekus neli ettepanekut. Ettepanekute hindamise komisjon otsustas neljast kaasava eelarve...

Lüganuse valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on kinnitatud

Lüganuse valla 2021. a eelarves on kaasava eelarve suuruseks 20000 eurot. Tähtaegselt  laekus neli ettepanekut. Ettepanekute hindamise komisjon otsustas neljast kaasava eelarve...

2. detsembril toimus videokohtumine Peaminister Jüri Ratasega, kus räägiti olukorrast Ida-Virumaal ning plaanidest, kuidas edasi minna. Peaminister tundis huvi, milliseid piirangud on kohalikud...

Videokohtumine Peaminister Jüri Ratasega

2. detsembril toimus videokohtumine Peaminister Jüri Ratasega, kus räägiti olukorrast Ida-Virumaal ning plaanidest, kuidas edasi minna. Peaminister tundis huvi, milliseid piirangud on kohalikud...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühingu Sigwar (registrikood 10186520, aadress: Varja küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43309) 27.11.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse,...

Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta vee erikasutuseks

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühingu Sigwar (registrikood 10186520, aadress: Varja küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43309) 27.11.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse,...

Head Lüganuse valla algklasside laste vanemad ja noored! Lüganuse vald on koostamas uut huvihariduse ja- tegevuse kava 2021 aastaks, mis on aluseks riigipoolse toetuse kasutamiseks....

Kogume infot 2021. aasta huviharidus- ja huvitegevuskava koostamiseks

Head Lüganuse valla algklasside laste vanemad ja noored! Lüganuse vald on koostamas uut huvihariduse ja- tegevuse kava 2021 aastaks, mis on aluseks riigipoolse toetuse kasutamiseks....

25. novembril toimus Maidla spordihoones pressikonverents, kus avalikustatati mälestussamba kavand ning tutvustatati projekti „Heino Lipp 100" raames planeeritud tegevusi. Kohal oli...

Pressikonverents Heino Lipp 100 Maidlas

25. novembril toimus Maidla spordihoones pressikonverents, kus avalikustatati mälestussamba kavand ning tutvustatati projekti „Heino Lipp 100" raames planeeritud tegevusi. Kohal oli...

Head Lüganuse valla inimesed, varsti on käes ilus jõuluaeg. Selleks, et pühad oleks kõigil rahulikud palume teie kaasabi abivajaja märkamisel. Kui teil on infot abivajavast eakast, siis...

Teavita abivajajast

Head Lüganuse valla inimesed, varsti on käes ilus jõuluaeg. Selleks, et pühad oleks kõigil rahulikud palume teie kaasabi abivajaja märkamisel. Kui teil on infot abivajavast eakast, siis...

Keskkonnaamet teatab, et INGLI TALU (registrikood 10267939, aadress: Ingli, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43302) esitas 11.11.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa...

Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta vee erikasutuseks

Keskkonnaamet teatab, et INGLI TALU (registrikood 10267939, aadress: Ingli, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43302) esitas 11.11.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa...

Alates 17.12.2020 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga. Üldinfo Jäätmeveo periood: 17.12.2020...

Korraldatud jäätmevedu Kiviõli linnas

Alates 17.12.2020 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga. Üldinfo Jäätmeveo periood: 17.12.2020...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 14.10.2020 korraldusega nr 612 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu (75101:006:0093, pindala 9223 m 2 , sihtotstarve elamumaa 100%)...

Sonda aleviku Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 14.10.2020 korraldusega nr 612 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu (75101:006:0093, pindala 9223 m 2 , sihtotstarve elamumaa 100%)...

Projekteerimistingimused antakse EhSRS § 29 lg 4 alusel Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Projekteerimistingimused antakse EhSRS § 29 lg 4 alusel Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle...

Keskkonnaame teatab,  et  võttis  menetlusse  Osaühingu  JÄRVE  BIOPUHASTUS  (registrikood  10854476, aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn,...

Arvamuse küsimine keskkonnaloa nr L.VV/328445 muutmise taotluse kohta

Keskkonnaame teatab,  et  võttis  menetlusse  Osaühingu  JÄRVE  BIOPUHASTUS  (registrikood  10854476, aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn,...

Näitan: 61-80
Elemente lehe kohta 20
of 5