Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lõike 1 alusel Lüganuse alevikus asuva Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub...

Teade Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lõike 1 alusel Lüganuse alevikus asuva Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi EHITUSNÕUNIKU ametikohale Ehitusnõuniku ametikoha eesmärk on valla ehitusvaldkonna arendamine ja seaduslikkuse tagamine,...

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusnõuniku ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi EHITUSNÕUNIKU ametikohale Ehitusnõuniku ametikoha eesmärk on valla ehitusvaldkonna arendamine ja seaduslikkuse tagamine,...

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli (Keskpuiestee haljasala 4, katastriüksus 30901:001:0145) mänguväljaku projekteerimine ja kasutusvalmiduses...

Hanketeade

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli (Keskpuiestee haljasala 4, katastriüksus 30901:001:0145) mänguväljaku projekteerimine ja kasutusvalmiduses...

Võta sammuvõistlusest osa ning eesmärgi saavutamise korral osaled auhindade loosimisel. Lüganuse Vallavalitsus kutsub kõiki valla elanikke osa võtma sammuvõistlusest, et motiveerida Sind...

Lüganuse valla sammuvõistlus läheb käima 1. septembril

Võta sammuvõistlusest osa ning eesmärgi saavutamise korral osaled auhindade loosimisel. Lüganuse Vallavalitsus kutsub kõiki valla elanikke osa võtma sammuvõistlusest, et motiveerida Sind...

Seoses eraisikute toetuseks eraldatud rahaliste vahendite reserveerimisega esitatud taotluste tarvis ei rahastata alates 29.06.2023 uusi taotlusi programmis „Ehitised korda Lüganuse vallas".

Teade

Seoses eraisikute toetuseks eraldatud rahaliste vahendite reserveerimisega esitatud taotluste tarvis ei rahastata alates 29.06.2023 uusi taotlusi programmis „Ehitised korda Lüganuse vallas".

Lüganuse vald maksab Lüganuse valla rahvastikuregistris olevatele 1. klassis õppimist alustavatele lastele ranitsatoetust. Toetuse avalduse blanketi saab valla kõikidest koolidest või saab saata...

Ranitsatoetus 1. klassi astujatele

Lüganuse vald maksab Lüganuse valla rahvastikuregistris olevatele 1. klassis õppimist alustavatele lastele ranitsatoetust. Toetuse avalduse blanketi saab valla kõikidest koolidest või saab saata...

Buss sõidab järgmisel marsruudil: • 7.30 Pihlaka - 7.33 Tulivee rist - 7.36 Neeme - 7.38 Liimala rist - 7.40 Oruvahe - 7.46 Lüganuse - 7.52 Viru (Kiviõli), 8.10 Soonurme, Maidla kool. •...

Huvikooli/kooli bussi sõidugraafik

Buss sõidab järgmisel marsruudil: • 7.30 Pihlaka - 7.33 Tulivee rist - 7.36 Neeme - 7.38 Liimala rist - 7.40 Oruvahe - 7.46 Lüganuse - 7.52 Viru (Kiviõli), 8.10 Soonurme, Maidla kool. •...

Suur tänu Lüganuse vallapäeva toetajatele: Adepte Group AS, Svarmil AS, Kiviõli Keemiatööstus, Shroma OÜ, Taker Trailers OÜ, Purtse Metall OÜ, Kiviõli Kaubahoov AS, Olerex AS, Enefit...

Lüganuse Vallavalitsus tänab vallapäeva toetajaid

Suur tänu Lüganuse vallapäeva toetajatele: Adepte Group AS, Svarmil AS, Kiviõli Keemiatööstus, Shroma OÜ, Taker Trailers OÜ, Purtse Metall OÜ, Kiviõli Kaubahoov AS, Olerex AS, Enefit...

Taotlusvooru  eesmärk on tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas ja edendada kogukondade ning kohalike omavalitsuste koostööd. Julgeolekuolukorrast tingituna on...

Algab toetuste taotlemine kodanikuühiskonna innovatsioonifondist

Taotlusvooru  eesmärk on tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas ja edendada kogukondade ning kohalike omavalitsuste koostööd. Julgeolekuolukorrast tingituna on...

Eestisse väikese moodulreaktoriga tuumajaama planeeriv Fermi Energia andis juuli lõpus Maidla Rahvamajas toimunud infotunnil ülevaate tuumajaama rajamise protsessist ja käimasolevatest...

Fermi Energia tutvustas Maidlas tuumajaama rajamise plaane

Eestisse väikese moodulreaktoriga tuumajaama planeeriv Fermi Energia andis juuli lõpus Maidla Rahvamajas toimunud infotunnil ülevaate tuumajaama rajamise protsessist ja käimasolevatest...

Kliimaministeeriumi pressiteade 14. august 2023 Suurema õhusaastega piirkondades avaneb inimestel juba septembris võimalus oma vana küttekolle riigi toel välja vahetada või uuendada....

Vana küttekolde asendamise taotlusvoor avaneb septembris

Kliimaministeeriumi pressiteade 14. august 2023 Suurema õhusaastega piirkondades avaneb inimestel juba septembris võimalus oma vana küttekolle riigi toel välja vahetada või uuendada....

Hea lapsevanem! Jäänud on veel üksikud kohad koolitusel osalemiseks! Registreeri juba täna!   2-8 aastase lapse vanem!  Kas sul on lapse...

Kutsume osalema vanemlusprogrammis "Imelised aastad"

Hea lapsevanem! Jäänud on veel üksikud kohad koolitusel osalemiseks! Registreeri juba täna!   2-8 aastase lapse vanem!  Kas sul on lapse...

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 25.07.2023 esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest Lüganuse tee 1

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 25.07.2023 esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus korraldab EhS § 31 lg 1 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 21.07.2023 esitatud...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab EhS § 31 lg 1 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 21.07.2023 esitatud...

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  31.07-29.08.2023.  Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20,...

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalik väljapanek

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  31.07-29.08.2023.  Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20,...

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Tuhavägi OÜ (registrikood: 14932894, aadress: Põllu tn 15, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Viru maakond, edaspidi ka ettevõte) 09.03.2023 esitatud...

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Tuhavägi OÜ keskkonnaloa taotluse

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Tuhavägi OÜ (registrikood: 14932894, aadress: Põllu tn 15, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, 43301 Ida-Viru maakond, edaspidi ka ettevõte) 09.03.2023 esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 31.07-29.08.2023 Lüganuse...

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 31.07-29.08.2023 Lüganuse...

Lüganuse Vallavalitsus korraldas BTT asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku 5.04. – 4.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada...

Viru Keemia Grupi AS biotoodete tootmiskompleksi (BTT) Lüganuse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemused

Lüganuse Vallavalitsus korraldas BTT asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku 5.04. – 4.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu heakorrakomisjon tutvus enne jaanipäeva kodudega, mille kohalikud omavalitsused olid esitanud kauni kodu konkursile. Ringsõidu järel valiti välja kolm...

Enne jaanipäeva selgusid maakonna kaunimad kodud

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu heakorrakomisjon tutvus enne jaanipäeva kodudega, mille kohalikud omavalitsused olid esitanud kauni kodu konkursile. Ringsõidu järel valiti välja kolm...

27. juunil kinnitas vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul käesoleval aastal esitatud projektide pingerea ja toetust saavad projektid. Väga hea meel on tõdeda, et saime sel aastal...

2023. a Hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid on selgunud

27. juunil kinnitas vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul käesoleval aastal esitatud projektide pingerea ja toetust saavad projektid. Väga hea meel on tõdeda, et saime sel aastal...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 6