Maidla Kool Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kuulutab välja konkursi LASTEASUTUSE ÕPPEJUHI ametikohale (0,5 ametikohta) Tööle asumise aeg 05. detsember 2022. ...

Maidla Kool kuulutab välja konkursi

Maidla Kool Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kuulutab välja konkursi LASTEASUTUSE ÕPPEJUHI ametikohale (0,5 ametikohta) Tööle asumise aeg 05. detsember 2022. ...

Riigimetsa Majandamise Keskus on teada andnud kahe uue metsatee kasutusele võtmisest Uljaste külas. Uutele teedele tuleb määrata kohanimi. Uutele teedele kohanime määrajaks on kohalik...

Uutele metsateedele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus on teada andnud kahe uue metsatee kasutusele võtmisest Uljaste külas. Uutele teedele tuleb määrata kohanimi. Uutele teedele kohanime määrajaks on kohalik...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Muudetakse kaitsvate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi TEEDESPETSIALISTI teenistuskohale Teedespetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla avalikus kasutuses kohalike ja erateede...

Konkurss teedespetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi TEEDESPETSIALISTI teenistuskohale Teedespetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla avalikus kasutuses kohalike ja erateede...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS ootab oma meeskonda Maidla Noortekeskuse NOORSOOTÖÖTAJAT Noorsootöötaja töökoha eesmärk on Maidla Noortekeskuse töö korraldamine, noorte isikliku ja sotsiaalse...

Konkurss Maidla Noortekeskuse noorsootöötaja töökohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS ootab oma meeskonda Maidla Noortekeskuse NOORSOOTÖÖTAJAT Noorsootöötaja töökoha eesmärk on Maidla Noortekeskuse töö korraldamine, noorte isikliku ja sotsiaalse...

                                             LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab...

Konkurss planeerimisspetsialisti teenistuskohale

                                             LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi   SOTSIAALTÖÖTAJA (peresotsiaaltöötaja) teenistuskohale Sotsiaaltöötaja (peresotsiaaltöötaja) ametikoha peamised...

Konkurss sotsiaaltöötaja teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi   SOTSIAALTÖÖTAJA (peresotsiaaltöötaja) teenistuskohale Sotsiaaltöötaja (peresotsiaaltöötaja) ametikoha peamised...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi MAASPETSIALISTI teenistuskohale Maaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla üldsuse huvisid arvestava maakorralduse...

Konkurss maaspetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi MAASPETSIALISTI teenistuskohale Maaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla üldsuse huvisid arvestava maakorralduse...

Seoses kaablirikkega ei põle osaliselt tänavavalgustus Maidla-Savala kergliiklusteel. Lüganuse valla käidukorraldaja OÜ Virtel Grupp on olukorrast teadlik ning tegeleb rikke kõrvaldamisega....

Teavitus

Seoses kaablirikkega ei põle osaliselt tänavavalgustus Maidla-Savala kergliiklusteel. Lüganuse valla käidukorraldaja OÜ Virtel Grupp on olukorrast teadlik ning tegeleb rikke kõrvaldamisega....

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 14.10.2022 esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Kalevi 6 tootmishoone

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 14.10.2022 esitatud...

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra. ...

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra. ...

Alates 1. novembrist kuni küttehooaja lõpuni on Püssi Kultuurimaja ajutiselt suletud. Hoonesse jäetakse minimaalne temperatuur, et maja olukord suletuks olemise ajal ei halveneks. Hoone ajutise...

Teade Püssi Kultuurimaja ajutisest sulgemisest

Alates 1. novembrist kuni küttehooaja lõpuni on Püssi Kultuurimaja ajutiselt suletud. Hoonesse jäetakse minimaalne temperatuur, et maja olukord suletuks olemise ajal ei halveneks. Hoone ajutise...

Pressiteade 26.10.2022 Fermi Energia Täna sõlmitud lepingu alusel alustab OÜ Inseneribüroo Steiger ehitusgeoloogilisi uuringuid võimaliku väikereaktori ühes potentsiaalses asukohas....

Fermi Energia alustab ehitusgeoloogilisi eeluuringuid

Pressiteade 26.10.2022 Fermi Energia Täna sõlmitud lepingu alusel alustab OÜ Inseneribüroo Steiger ehitusgeoloogilisi uuringuid võimaliku väikereaktori ühes potentsiaalses asukohas....

Riigihalduse minister kehtestas 12.10.2022 käskkirjaga nr 186 Ida-Viru maakonnaplaneeringu joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine". ...

Ida-Viru maakonnaplaneeringu joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine" kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 12.10.2022 käskkirjaga nr 186 Ida-Viru maakonnaplaneeringu joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine". ...

19. oktoobril 2022 toimus Kiviõli Kunstide Kooli saalis 2021. aastal sündinud laste pidulik vastuvõtt. Eelmisel aastal sündis Lüganuse vallas 34 last, 19 tüdrukut ja 15 poissi. Väikeseid...

2021. aastal sündinud laste pidulik vastuvõtt

19. oktoobril 2022 toimus Kiviõli Kunstide Kooli saalis 2021. aastal sündinud laste pidulik vastuvõtt. Eelmisel aastal sündis Lüganuse vallas 34 last, 19 tüdrukut ja 15 poissi. Väikeseid...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 19.10.2022 korraldusega nr 596 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse...

Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 19.10.2022 korraldusega nr 596 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse...

TÄIESTI UUS! Investeeringutoetus Ida-Virumaa vabaühendustele Toetusmeetme üldine eesmärk on rohkem võimekaid Ida-Viru maakonnas tegutsevaid vabaühendusi, kelle tegevuse tulemusena on...

Investeeringutoetus Ida-Virumaa vabaühendustele

TÄIESTI UUS! Investeeringutoetus Ida-Virumaa vabaühendustele Toetusmeetme üldine eesmärk on rohkem võimekaid Ida-Viru maakonnas tegutsevaid vabaühendusi, kelle tegevuse tulemusena on...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS ootab oma meeskonda Maidla Noortekeskuse NOORSOOTÖÖTAJAT Noorsootöötaja töökoha eesmärk on Maidla Noortekeskuse töö korraldamine, noorte isikliku ja sotsiaalse...

Ootame oma meeskonda Maidla Noortekeskuse noorsootöötajat

LÜGANUSE VALLAVALITSUS ootab oma meeskonda Maidla Noortekeskuse NOORSOOTÖÖTAJAT Noorsootöötaja töökoha eesmärk on Maidla Noortekeskuse töö korraldamine, noorte isikliku ja sotsiaalse...

Riigikantselei eestvedamisel toimub novembrikuus „Eesti 2035" arvamusrännak, mille raames peetavaid arutelusid plaanitakse juba kümnes maakonnas, kuid arutelude kirjapanek alles kogub hoogu....

Riigikantselei eestvedamisel toimub novembrikuus „Eesti 2035“ arvamusrännak

Riigikantselei eestvedamisel toimub novembrikuus „Eesti 2035" arvamusrännak, mille raames peetavaid arutelusid plaanitakse juba kümnes maakonnas, kuid arutelude kirjapanek alles kogub hoogu....

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 8