Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Savala küla Jõe tänava veevarustuse ehituse omanikujärelevalve teenus".Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.03.2023 kell...

Hanketeade

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Savala küla Jõe tänava veevarustuse ehituse omanikujärelevalve teenus".Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.03.2023 kell...

Reedel, 31. märtsil kell 19.00 toimub Purtse kindluses tunnustatud kooriansambli Orthodox Singers kontsert sarjast Kevad Aadlilossis. Kaunis kevadine kava koosneb kreeka, süüria, serbia,...

Ansambel ORTHODOX SINGERS kutsub kevadkontserdile

Reedel, 31. märtsil kell 19.00 toimub Purtse kindluses tunnustatud kooriansambli Orthodox Singers kontsert sarjast Kevad Aadlilossis. Kaunis kevadine kava koosneb kreeka, süüria, serbia,...

21. veebruaril lõppes Lüganuse valla kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus. Kokku laekus tähtaegselt kolm ettepanekut. Kõik kolm ideed suunati avalikule rahvahääletusele. Hääletusest...

Lüganuse valla kaasava eelarve hääletustulmused on selgunud

21. veebruaril lõppes Lüganuse valla kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus. Kokku laekus tähtaegselt kolm ettepanekut. Kõik kolm ideed suunati avalikule rahvahääletusele. Hääletusest...

Keskkonnaamet tutvustab  ettevalmistatud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell...

Kaitse eeskirjade eelnõude avalik väljapanek

Keskkonnaamet tutvustab  ettevalmistatud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell...

Haridus- ja Teadusministeerium PRESSITEADE 03.03.2023 Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Sillamäe linna ja Lüganuse valla omavalitsusjuhid Sillamäe...

Riik võtab uuest õppeaastast üle Sillamäe kahe kooli ja Lüganuse valla kolme kooli pidamise

Haridus- ja Teadusministeerium PRESSITEADE 03.03.2023 Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Sillamäe linna ja Lüganuse valla omavalitsusjuhid Sillamäe...

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Lüganuse valda kavandatava Püssi-Kohtla jaamavahe...

Püssi-Kohtla jaamavahe raudtee õgvendamise projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Lüganuse valda kavandatava Püssi-Kohtla jaamavahe...

1. märtsist on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

1. märtsist on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Lüganuse Vallavalitsus avaldas 24. veebruaril tänu ja tunnustust neile, kelle tubli tegevus on olnud teistele eeskujuks: Heidi Pabor - Kauaaegse südamega tehtud töö ning panuse eest...

Vabariigi aastapäeval avaldati tänu ja tunnustust

Lüganuse Vallavalitsus avaldas 24. veebruaril tänu ja tunnustust neile, kelle tubli tegevus on olnud teistele eeskujuks: Heidi Pabor - Kauaaegse südamega tehtud töö ning panuse eest...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.03.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.03.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Lüganuse vald on territooriumilt suur ja postkontor või kirjakast ei pruugi olla vahetus läheduses. Soovid saata või saada pakki? Vajad postmarki, ümbrikku või pakendit? Tasuda arveid või...

Telli postkontor endale koju!

Lüganuse vald on territooriumilt suur ja postkontor või kirjakast ei pruugi olla vahetus läheduses. Soovid saata või saada pakki? Vajad postmarki, ümbrikku või pakendit? Tasuda arveid või...

Lüganuse Vallavalitsus viis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 1. ja 2. veebruaril läbi kohtumised Lüganuse valla kolme riigistatava kooli (Kiviõli IKeskkool, Lüganuse Kool ja Kiviõli...

Valla koolide riigistamises liigutakse jõudsalt edasi

Lüganuse Vallavalitsus viis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 1. ja 2. veebruaril läbi kohtumised Lüganuse valla kolme riigistatava kooli (Kiviõli IKeskkool, Lüganuse Kool ja Kiviõli...

Seoses rahaliste vahendite ammendumisega ei võeta korteriühistutelt „Ehitise korda Lüganuse vallas" taotlusi vastu alates 01.02.2023 kella 15:00-st.

Teade taotluste vastuvõtmise lõpetamisest

Seoses rahaliste vahendite ammendumisega ei võeta korteriühistutelt „Ehitise korda Lüganuse vallas" taotlusi vastu alates 01.02.2023 kella 15:00-st.

Rahandusministeeriumi pressiteade 1. veebruar 2023 Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist, millega aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede headele...

Riigihalduse minister: populaarne hajaasustuse programm on taotlemiseks avatud

Rahandusministeeriumi pressiteade 1. veebruar 2023 Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist, millega aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede headele...

Lüganuse valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Üldplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne koos lisadega on kättesaadavad ...

Lüganuse valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Lüganuse valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Üldplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne koos lisadega on kättesaadavad ...

Alates 01.02.2023 toimuvad muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on mitmes piirkonnas seotud ELRON reisirongide sõiduaegadega. Liin...

TEADE bussireisijatele!

Alates 01.02.2023 toimuvad muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on mitmes piirkonnas seotud ELRON reisirongide sõiduaegadega. Liin...

Ida-Viru Haridusklaster algatab keelte teema-aasta, mis keskendub maakonnas erinevate keelte oskamise vajadusele. Senine füüsika teema-aasta annab teatepulga keelevaldkonnale üle neljapäeval,...

Ida-Virumaal algab eestikeelsele õppele ülemineku toetuseks keelte teema-aasta

Ida-Viru Haridusklaster algatab keelte teema-aasta, mis keskendub maakonnas erinevate keelte oskamise vajadusele. Senine füüsika teema-aasta annab teatepulga keelevaldkonnale üle neljapäeval,...

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Haljala-Kukruse maanteelõigu planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Täna, 17. jaanuaril viis Päästeamet koos kõikide Eesti omavalitsustega läbi lauaõppuse "KOV - 79 SÄRTSU", et harjutada valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral. Õppus viidi...

Päästeameti poolt korraldatud õppus "KOV-79 SÄRTSU"

Täna, 17. jaanuaril viis Päästeamet koos kõikide Eesti omavalitsustega läbi lauaõppuse "KOV - 79 SÄRTSU", et harjutada valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral. Õppus viidi...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 7