HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi pakkunud juba 4 aastat ning selle ajaga on õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi saab 16. suuremas maakonnakeskuses kohapeal...

Tasuta õigusabi saab veel vähemalt kolm aastat 16 nõustamiskohas üle Eesti ning lisaks e-maili ja videosilla vahendusel

HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi pakkunud juba 4 aastat ning selle ajaga on õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi saab 16. suuremas maakonnakeskuses kohapeal...

Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikudes kortermajades märgistadateekond välisuksest korterini sh välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed. Tänavu 1. märtsil jõustus...

Kortermajades peavad uksed olema tähistatud numbritega

Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikudes kortermajades märgistadateekond välisuksest korterini sh välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed. Tänavu 1. märtsil jõustus...

Transpordiameti Ida teehoiuosakond, asukohaga Vallikraavi 2, Rakvere, teatab, et alates 24.05.2021 kuni 17.10.2021 toimub Riigitee 34 Kiviõli - Varja km 0,00 – 3,508 taastusremont. Tööd...

Eelteade tee ehitustööde alustamise kohta

Transpordiameti Ida teehoiuosakond, asukohaga Vallikraavi 2, Rakvere, teatab, et alates 24.05.2021 kuni 17.10.2021 toimub Riigitee 34 Kiviõli - Varja km 0,00 – 3,508 taastusremont. Tööd...

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks...

Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks vaja Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti kooskõlastust

Riigipiiri piirangualas EER1 peab mehitamata õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus. Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks...

Hea lapsevanem! Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi. Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe,...

Lasteabi ja Tark vanem pakuvad tuge mure korral

Hea lapsevanem! Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi. Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe,...

Buss sõidab igal pühapäeval Lüganuse kalmistule perioodil  9.mai  kuni 3.oktoober 2021, kokku 22 reisi. Marsruut 1 : Kiviõli-Lüganuse kalmistu-Kiviõli Väljumine kell 9.30 ...

Bussireisid igal pühapäeval Lüganuse kalmistule

Buss sõidab igal pühapäeval Lüganuse kalmistule perioodil  9.mai  kuni 3.oktoober 2021, kokku 22 reisi. Marsruut 1 : Kiviõli-Lüganuse kalmistu-Kiviõli Väljumine kell 9.30 ...

15. märtsil kalanduse teabekeskuse poolt välja kuulutatud konkursile „Aasta kalandustegu 2020" esitati 25 eriilmelist kandidaati. Esitatud ideede seast valiti välja kümme märgilisemat, mis...

Purtse kalasadam võitis rahva lemmiku tiitli

15. märtsil kalanduse teabekeskuse poolt välja kuulutatud konkursile „Aasta kalandustegu 2020" esitati 25 eriilmelist kandidaati. Esitatud ideede seast valiti välja kümme märgilisemat, mis...

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 203 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt Janek Lillemägi esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 203 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt Janek Lillemägi esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 202 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse.  Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 202 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse.  Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsus võttis 15.04.2021 korraldusega nr 198 vastu Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu ja suunas...

Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikust väljapanekust teatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsus võttis 15.04.2021 korraldusega nr 198 vastu Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu ja suunas...

Mööbli lõkkes põletamisel paiskuvad õhku ja ladestuvad maapinnale mürgised saasteained, mis ohustavad keskkonda ja inimeste tervist. Kevadised soojad ilmad toovad kaasa koristustööd...

Jäätmete lõkkes põletamine kahjustab keskkonda ja tervist

Mööbli lõkkes põletamisel paiskuvad õhku ja ladestuvad maapinnale mürgised saasteained, mis ohustavad keskkonda ja inimeste tervist. Kevadised soojad ilmad toovad kaasa koristustööd...

Lisainfo: https://www.lyganuse.ee/spordiuritused

Püssi Seeriajooksu 40. hooaja väljakutse

Lisainfo: https://www.lyganuse.ee/spordiuritused

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 13.aprillil MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME taotlemisõigusega projektide nimekirja. Rohelise tule sai ka meie maakonna kõikide...

Lüganuse Vallavalitsus asub koos partneritega läbi mõtlema maakonnaülest kergteede võrgustikku

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 13.aprillil MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME taotlemisõigusega projektide nimekirja. Rohelise tule sai ka meie maakonna kõikide...

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks...

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks...

Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega ei võeta alates 12.04.2021 vastu eramajade omanike avaldusi programmis "Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks.

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega ei võeta alates 12.04.2021 vastu eramajade omanike avaldusi programmis "Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks.

KredEx alustab alates 12. aprillist madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse...

Avati KredEx-i kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele

KredEx alustab alates 12. aprillist madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr...

Detailplaneeringu kehtestamise teade Vabaduse 19b

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298 algatati Lüganuse vallas  Aidu  taastuvenergiapargi  detailplaneeringu  koostamine ja...

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298 algatati Lüganuse vallas  Aidu  taastuvenergiapargi  detailplaneeringu  koostamine ja...

Lüganuse vallavalitsus võttis tagasi volikogule esitatud valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu, sest vastuolud selles küsimuses on...

Vallavalitsus võttis haridusvõrgu korrastamises aja maha

Lüganuse vallavalitsus võttis tagasi volikogule esitatud valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu, sest vastuolud selles küsimuses on...

2021. AASTAL OSALEB LÜGANUSE VALD TAAS PROJEKTIS „KODUD TULEOHUTUKS" JA TEEME KORDA VIIS KODU Lüganuse vald esitas projekti „Kodud tuleohutuks" raames Päästeametile viis taotlust riigipoolse...

Lüganuse vald osaleb taas projektis "Kodud tuleohutuks "

2021. AASTAL OSALEB LÜGANUSE VALD TAAS PROJEKTIS „KODUD TULEOHUTUKS" JA TEEME KORDA VIIS KODU Lüganuse vald esitas projekti „Kodud tuleohutuks" raames Päästeametile viis taotlust riigipoolse...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 5