Riik võtab uuest õppeaastast üle Sillamäe kahe kooli ja Lüganuse valla kolme kooli pidamise

Haridus- ja Teadusministeerium

PRESSITEADE

03.03.2023

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Sillamäe linna ja Lüganuse valla omavalitsusjuhid Sillamäe Eesti Põhikooli, Sillamäe Gümnaasiumi, Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ning Kiviõli Vene Kooli riigile üleandmise lepingud. Alates 1. septembrist 2023 on koolide pidajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Minister Tõnis Lukase sõnul tuleneb koolide ülevõtmine vajadusest tugevdada eestluse elujõudu Ida-Virumaal ning võimaldada eesti õppekeelele üleminekut kõigis koolides. "Oleme Ida-Virumaa omavalitsustes juba mitmel puhul asunud toetama sealseid eesti koole, et eestikeelne koolivõrk oleks hea tasemega ja elujõuline. Muudatuse põhieesmärk on kindlustada kiire üleminek eestikeelsele õppele kogu Lüganuse vallas ning korrastada koolivõrku, et  luua õpilastele ja õpetajatele paremad õppimise tingimused. Lüganuse koolis  õppetegevus jätkub. Sillamäel otsuste tegemine juhindub eesmärgist tagada kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele nüüdisaegne õpikeskkond ja tugi eestikeelseks koolikeskkonnaks," ütles minister.

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ütles, et vald peab äärmiselt oluliseks kvaliteetse ja kodulähedase hariduse andmist ning tunnustab ja tänab riiki, kes tuli raskel ajal vallale selles küsimuses appi. "Tänan ka volikogu liikmeid üksmeelse toetuse eest koolide riigistamise küsimuse otsustamisel, mis annab meile kindlustunde, et nii riigistatud koolid kui ka vallale jääv Maidla Kool arenevad jõudsalt edasi ja suudavad pakkuda kvaliteetset eestikeelset haridust, huviharidust ja noorsootööd. See on ülimalt oluline selleks, et valla noored saaksid hea hariduse, jääksid kodukanti elama ja siinset elu edasi arendama," sõnas Veiser.

Lüganuse valla kolmes koolis õpib täna kokku pea 630 õpilast. Lisaks tegutseb vallas kohalik omavalitsuse pidamisel lasteaed-algkool Maidla Kool.

Sillamäe Eesti Põhikoolis õpib täna pea 200 last ja gümnaasiumis 292. Riik võtab Sillamäel vastutuse eestikeelse põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise eest. Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg: "Anname nende koolide pidamise üle mitte just kõige kergema südamega, sest tegu on hästi toimivate koolidega, kus nii õpilaste kui õpetajate ja vanemate rahulolu on kõrgel tasemel, aga loodame, et koostöös riigiga saame luua Sillamäel täiendavaid valikuvõimalusi kutse- ja üldhariduses ning kaasata õppe- ja töötingimuste arendamiseks rohkem ressursse."

Haridus- ja Teadusministeerium võtab koolide pidamise üle alates 1. septembrist 2023. Lepingute kohaselt võtab ministeerium üle koolide töötajate ja koolide tegevusega seotud kohustused ning uued arenguvõimalused plaanitakse koostöös kooliperedega juba tuleval õppeaastal.

Koolide ülevõtmine juhindub eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskavast 2022-2030, mille eesmärk on toetada Ida-Virumaa eestikeelsete koolide elujõudu ning vene õppekeelega koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Haridus- ja Teadusministeerium on juba varasemalt investeerinud teistesse Ida-Virumaa suurematesse keskustesse - Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järvele. Selle aasta sügisel avavad uksed kaks uut riigigümnaasiumi Narvas. 

 

Foto autor HTM