Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate
kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.09.2022. Täpsemat
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas
aadressil
https://riigimaaoksjon.ee