Lüganuse valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on kinnitatud

Lüganuse valla 2021. a eelarves on kaasava eelarve suuruseks 20000 eurot. Tähtaegselt  laekus neli ettepanekut.

Ettepanekute hindamise komisjon otsustas neljast kaasava eelarve ettepanekust panna rahvahääletusele kaks ideed:

  • Liimala rannaala taristu korrastamine: Rannaala korrastamine tagab parema ligipääsu rannaalale, näiteks tervise probleemidega inimestele ja/või väikelastega peredele.  Antud projekti raames võiks paigaldada uued istepingid. Praegused ranna pingid ei täida oma eesmärki. Need on lagunenud ja neid on pea võimatu üles leida (pinkide ümber on kasvanud võsa). Võimalusel paigaldada riietumiskabiine ja laudtee.
  • Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele: viimase 3 aasta jooksul on vallas toimunud ligikaudu 160 tulekahju. Paljud neist oleksid olnud välditavad või väiksemate tagajärgedega, kui inimesed oskaksid kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid. Hoolitseksid selle eest, et majapidamiseses oleks suitsuandur, korsten pühitud ning teeksid tuld hoones ja hooneväliselt nõuetekohaselt. Purtse vabatahtlik Pääste soovib soetada ennetushaagise koos varustusega ohutusalaste koolituste läbi viimiseks Lüganuse valla elanikele.

Rahvahääletusele otsustati mitte panna järgmised ettepanekud:

  • Discgolfipargi rajamine Erra parki. Üheksa rajaga kavandatud discgolfipark oli planeeritud osaliselt riigimaale. Projekti mahu vähendamine ja raja kavandamine ainult välja valitud vallamaa peale ei olnud idee autori hinnangul otstarbekas. Alternatiivset lahendust ehk discgolfi raja planeerimist uude asukohta vajanuks aga rohkem ajalist ettevalmistust ja läbi mõtlemist;
  • SA Kiviõli Tervisekeskuse põhjapoolse piirdeaiaga kõrvuti kulgeva kõnnitee remont. Idees märgitud tänavalõik on Lüganuse Vallavalitsuse kohustus ning selle korda tegemiseks vajalikud rahalised vahendid planeeritakse sisse lülitada 2021 aasta Lüganuse valla eelarvesse.

Lüganuse valla kaasava eelarve hääletus viidi läbi portaalis volis.ee ajavahemikul 17.11 – 07.12.2020. Hääletada said kõik vähemalt 16-aastased Lüganuse valla elanikud. Hääletati kokku 109 korda.      

Rahvahääletuse võitis Liimala rannaala taristu parendamine 69 häälega, teiseks jäi 40 häälega Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele.

Liimala rannaala korrastamise idee esitaja  Erra-Liival elav noor pereema Eike Õunas tõdes möödunud suvel rannas viibides, et lapsevankriga rannaalal liikumine on raskendatud ning puudub võimalus end rannas hästi tunda (istepingid, riietuskabiinid)