Lüganuse valla asutuste ajutine sulgemine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks

Vabariigi Valitsus kehtestas 12.03.2020 koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Eestis eriolukorra ning võetakse kasutusele erimeetmed, sh keelatud on kõik avalikud üritused, tavapärane õppetöö viiakse üle distantsõppele, suletakse muuseumid, kinod, keelatud on kontserdid, konverentsid ja spordivõistlused. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on otstarbekas ennetava meetmena ajutiselt sulgeda Lüganuse valla hallatavad asutused.

Lähtudes eeltoodust annab Lüganuse Vallavalitsus 13.03.2020 k o r r a l d u s e:

1. Sulgeda ajutiselt 16.03.2020 kuni uue korralduseni, kuid mitte kauem, kui eriolukorra lõpuni, koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks ennetava meetmena kõik järgmised Lüganuse Vallavalitsuse hallatavad asutused:

1.1. kõik Lüganuse valla noortekeskused ja -toad;
1.2. Maidla noortemaja jõusaal;
1.3. kõik Lüganuse valla päevakeskused;
1.4. kõik Lüganuse valla raamatukogud;
1.5 kõik rahva- ja kultuurimajad.

Lüganuse valla kriisikomisjoni e-posti aadress: kriisikomisjon@lyganuse.ee.