Ettepanekuid silmapaistvamate tunnustamiseks saab esitada 1. veebruarini 2023

Lüganuse Vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud edasipüüdlikke ning andekaid inimesi, ettevõtteid, tegusid jt, tänu kellele ning nende ettevõtmistele on edasi kantud Lüganuse valla nimi selle kõige paremas vormis. Ettepanekuid kandidaatide kohta on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted. Tunnustust väärivast kandidaadist saab teada anda kirjalikult vabas vormis, kuid põhjendusega, miks/mille eest on kandidaat tunnustamist väärt. Ettepanekuid kandidaatide kohta saab esitada 1. veebruarini 2023 Lüganuse Vallavalitsuse postiaadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Esitatud ettepanekud vaatab üle selleks loodud komisjon, kellele jääb õigus mitte rahuldada ettepanek, mis on esitatud ebapiisava põhjendatuse, põhjendatuse puudumise või komisjoni hinnangul konkursile mitte sobivuse tõttu.

Tunnustusüritus toimub 24. veebruaril 2023. a Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ürituse raames.