Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa nr L.ÕV/320776 muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Kiviõli Soojus (registrikood 10245027, aadress Aasa tn 19, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond) 06.01.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmist seoses põlevkiviõli kasutusele võtmisega ning uue heiteallika (M1) põlevkiviõli mahuti (25 m3) lisandumisega. Ettevõtte käitis asub aadressil Aasa tn 19, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond (registriosa nr 2482708; katastritunnus 30901:008:0035; Kiviõli katlamaja).

Keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise taotlusega, loa eelnõudega ning muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-122417 all, taotlus nr T-KL/1013961-2 ning loa eelnõud dokumendi nr DM-122417-6.