Hanketeade

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Maidla Lasteaia parkla katendi ümberehitus ".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.09.2022 kell 10:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 09.11.2022.

Ehitusobjekti asukohaplaan, pakkumiskutse  ja lisad on leitav aadressil:

https://www.lyganuse.ee/hanked