COVID-19 valmisolekukava 2022/2023 viirushooajaks

COVID-19 valmisolekukava 2022/2023 viirushooajaks on kirjeldatud riigi ja ka erasektori tegevusi ühiskonnaelu korraldamisel 2022/2023 viirushooaja eel ning ajal. Eelolevaks viirushooajaks ettevalmistudes on oluliseks märksõnaks nakkushaiguste ennetamine läbi inimeste terviseteadlikuma käitumise. Iga inimese teadlikust tervisekäitumisest sõltub suurel määral nii tema enda kui teiste kaitsmine nakatumise eest.

Vaktsineerimine on vabatahtlik. Isiklikest vaktsineerimisotsustest võib aga kõrge nakkusohu tingimustes sõltuda ligipääs eluliselt mittehädavajalikele teenustele (nt kultuuri- ja spordiüritused), kui see on seotud teiste osaliste terviseriskidega. • Vaktsineerimine ei kaitse küll nakatumise eest, kuid on teaduslikult tõestatud efektiivne abinõu nii raske haigestumise kui ka surmade ärahoidmisel. Oluline on tõhustusdoosiga vaktsineerimine, mis annab võrreldes kahe doosiga märkimisväärselt parema kaitse. Aktuaalseks võib muutuda ka neljanda doosiga vaktsineerimine, alates vanemaealistest ja riskirühmadest.

Loe rohkem: https://www.sm.ee/covid-19-valmisolekukava-20222023-viirushooajaks

Kogu info koroonaviiruse kohta: https://www.terviseamet.ee/et/covid19