Tugikeskus KOOS

    

Lüganuse vald koostöös MTÜga Igale Lapsele Pere algatas laste ja perede tugikeskuse KOOS.

Tugikeskus alustas oma tegevust Lüganuse vana vallamaja ruumides Kiviõli tee 8, keskus pakub  lastele ja peredele nõustamist ja vajalike tugiteenuste koordineerimist. Toimuvad ka kasuperede tugigrupid ja sügisest korraldab keskus erinevaid koolitusi ja tugigruppe ka teistele sihtgruppidele, ikka laste ja perede heaolu suurendamiseks. Teenused on nii eesti kui vene keeles.

Keskusest on võimalik osta ka MTÜ Igale Lapsele Pere poolt välja antud laste trauma ja kiindumussuhte alast kirjandust.
 

MTÜ Igale Lapsele Pere

www.kasupered.ee

Täpsem info: sotsiaalnõunik Ketlin Mõru, telefon 332 1333, 5349 7060 ja  lastekaitsespetsialist Signe Siru, telefon 332 5877, 5331 0065.