Tänavavalgustus: https://arcg.is/09ebCf

 

Tänavavalgustust hooldab OÜ Virtel Grupp, telefon: 335 0922.

Tänavavalgustusega seotud teateid, infot rikete kohta või asjakohaseid ettepanekuid saad edastada e-posti aadressile valgustus@virtel.ee.

 

Kiviõli tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekt on jõudnud edukalt lõpule

  
 

Projekt nr 2014-2020.6.03.16-0076

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

Toetussumma: 960 000 EUR

Omafinantseering: 240 000 EUR

Projekti kogumaksumus: 1 200 000 EUR

Projekti elluviimise aeg 01.06.2017 - 30.11.2020

Kiviõlis juba aastal 2017 käivitatud kolmeaastane tänavavalgustuse investeeringuprojekt on lõppenud. Valdav enamus linna tänavavalgustusest, mis jääb raudteest põhja poole, on ümber ehitatud kaasaegsetele ja säästlikele LED valgustitele. Algselt oli kavas välja vahetada umbes 450 vana valgustit, mille keskmine võimsus oli 189,40 W. Tänu ehitushangete odavnemisele ja LED valgustite hindade soodsamaks muutumisele on projekti lõpuks paigaldatud 877 uut LED valgustit, keskmise võimsusega 44,07 W. Hoolimata sellest, et valgustite arv on suurenenud pea kahekordseks, tarbivad paigaldatud kaasaegsed valgustid kõik kokku rohkem kui kaks korda vähem elektrienergiat. Valgusteid juhitakse reaalajas otse mobiiltelefonist ja iga valgusti annab ise koheselt märku võimalikust rikkest. Energiasäästu jälgime veel eesseisvad viis aastat ning anname teavet projekti jätkusuutlikkusest ka edaspidi. Kuid juba täna võib kinnitada, et kulutused elektrienergiale tänu taristu renoveerimisele valla suurimas asulas on märgatavalt vähenenud.

Täname siiralt projekti panustanud firmasid ja inimesi. Peatöövõtjat, osaühingut Virtel Grupp, selle juhatajat Vaido Lahtmaad, projektijuhte Tõnu Leitarut ja Raido Lahtmaad ning kogu tublit ehitusmeeskonda. Nutikaid projekteerijaid Heigo Luike ja Janek Lõhmust aktsiaseltsist Leonhard Weiss Energy. Asjalikku ja pädevat omanikujärelevalvet teostasid ehitusel Lauri Linnus ja Sass Laasik osaühingust Keskkonnaprojekt. Projekti juhtisid kindlakäeliselt Jüri Moor aktsiaseltsist Smig ning vallavalitsuse poolt arendusnõunik Anu Needo.

Kõige olulisem teave on aga see, et oleme projekti elluviimiseks saanud täies mahus ära kasutada sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) poolt eraldatud toetuse summas 960 tuhat eurot, mis on 80% kogu projekti maksumusest. Kohalik omavalitsus on kolme aasta jooksul lisanud 240 tuhat eurot juurde. Raha allikaks on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja taotlus esitati Kiviõli Linnavalitsuse poolt KIK-i meetmesse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine", mille eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine. Täname meeldiva koostöö eest meie projekti vahetult koordineerinud Tiiu Noormaad ja Evelyn Neidot KIK-ist.

Järgmistel eelarveaastatel on kavas iga-aastaselt panustada valgustuse kaasajastamisse teistes valla asulates ning Kiviõlis raudteest lõuna pool asuvas piirkonnas. Seda näeb ette valla arengukava ja eelarvestrateegia. Järgmisel aastal on kavas parandada valgustatust Purtses.

Anu Needo, arendusnõunik