Lüganuse valla Kiviõli ja Püssi linnade ruumilise kahanemise uuringu kokkuvõte

Uuringu läbiviimist korraldas Rahandusministeerium tühjenevate korterelamute pilootprojekti raames, mis viidi läbi koostöös teiste ministeeriumite ning kolme kohaliku omavalitsusega (Lüganuse vald, Kohtla-Järve linn, Valga linn). Ida-Virumaal testiti Kiviõli, Püssi ja Kohtla-Järve linnade peal läbi planeeringulised, õiguslikud, kommunikatiivsed ja muud lahendused elanike ümberpaigutamisel jätkusuutlikesse korterelamutesse ning tühjana seisvate osaliselt eraomanikele kuuluvate korterelamute lammutamiseks. Selgitati välja elujõulised piirkonnad ja erinevad kahanemise stsenaariumid. Valmis ka juhend "Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja kohandamise strateegia koostamiseks". Uuringust said inspiratsiooni teised Ida-Virumaa KOV-id ja tellisid 2021. aastal oma ruumilise kahanemise uuringud ühisprojektina.

Lüganuse valla ruumilise kahanemise analüüsi kokkuvõte