Noorte projektid ja tegevused

 

Omaalgatusprojekti konkursi juhend

2020

Noored külastasid vallavalitsust

15. augustil sai alguse Erasmus+ rahvusvaheline noortevahetus "I Will Be Aware", mis kaasas noored neljast riigist - Eestist, Soomest, Slovakkiast ja Portugalist. Noortevahetus kestab 23. augustini ning toimub Kiviõli 1. Keskkoolis. Rahvusvahelise noortevahetuse projekti teemaks on meediakriitilisus ja meedia kirjaoskus.

21. augustil külastasid noored Lüganuse Vallavalitsust, kus neid võttis vastu vallavolikogu esimees Risto Lindeberg.

Projekti "I Will Be Aware" koostööpartneriteks on Kiviõli 1. Keskkool, Lüganuse vallavalitsus, MTÜ Maidla Mõisa Arendus, Vendi Talu, Kadarbiku, Maheleib, Meira Eesti AS. 

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. 

MTÜ Maidla Noored tegutseb 2009. aastast ja organisatsiooni eesmärk on ühendada omavahel noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat tegevust kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noorte omaalgatuse arendamise. 

 

PRESSITEADE

MTÜ Maidla Noored 

15. augustil saab alguse Erasmus+ rahvusvaheline noortevahetus "I Will Be Aware", mis kaasab noored neljast riigist- Eestist, Soomest, Slovakkiast ja Portugalist. Noortevahetus kestab 23. augustini ning toimub Kiviõli 1. Keskkoolis. Rahvusvahelise noortevahetuse projekti teemaks on meediakriitilisus ja meedia kirjaoskus.

Rahvusvahelise noorteprojekti korraldajad MTÜ Maidla Noortest kommenteerivad noortevahetust nii: "Leiame, et on tohutult oluline on mõista meie ümber toimuvat, mõista meediamaailma, olla osavad meedia lugejad, meedia suhtes oskuslikult kriitilised ja pädevad meedia loojad. Sama oluline on ka mõista, milline on olukord meedia kirjaoskuse ja meediakriitilisusega, meedia ja riigiga seoses teistes Euroopa riikides. Meil siin Eestis võivad olla ühtmoodi probleemid, murekohad, head ja halvad näited, aga milline on olukord näiteks Portugalis, Slovakkias ja Soomes? Seda soovimegi antud noortevahetusega teada saada. Ühtlasi ka otseloomulikult tundma õppida antud kolme riigi kultuuride kohta."

Noortevahetuse käigus külastatakse ka kohalikku omavalitsust ning noortevahetuse lõpus on kogukonnaõhtu, kus tutvustatakse noortevahetusel toimunut ja osalejariikide kultuure. 

Kogukonnaõhtu toimub 21. augustil kell 18.30 Kiviõli 1. Keskkoolis. Kõik huvilised on oodatud! 

Projekti "I Will Be Aware" koostööpartneriteks on Kiviõli 1. Keskkool, Lüganuse vallavalitsus, MTÜ Maidla Mõisa Arendus, Vendi Talu, Kadarbiku, Maheleib, Meira Eesti AS. 

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. 

MTÜ Maidla Noored tegutseb 2009. aastast ja organisatsiooni eesmärk on ühendada omavahel noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat tegevust kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noorte omaalgatuse arendamise. 

MTÜ Maidla Noored

 

Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt "Erinevad rahvused, üks kodukoht"

Lüganuse valla noored kohtusid läbi ühiste väljasõitude


Lüganuse valla noorte omaalgatuslik projekt „Erinevad rahvused, üks kodukoht" eesmärgiks oli eesti ja vene noorte liitmine läbi ühiste väljasõitude erinevatesse paikadesse, mis noori kõnetavad ja huvitavad ning sündmused Erra noortetoas, läbi mille erinevast rahvusest ning erinevatest paikadest pärit noored tuttavaks ning sina peale saaksid, et tulevikus juba järgmiste ühiste ettevõtmiste raames hõlpsam koostööd teha oleks.

Projekt kaasas, nagu oli ka eesmärk, mitmete erinevate linnade ning alevite, külade noori – Kiviõli, Sonda, Lüganuse, Maidla, Erra, Püssi, Varja, Purtse ning väiksemad külad nende vahel. Projektist olid oodatud osa võtma kõikide eelpool nimetatud kohtade noored ning seda ka tehti – osalejaid oli igast paigust ning nagu projekti eesmärgiks, ka erinevatest rahvustest, osalejaid kokku tervelt 63.

Detsembris külastasid noored üheskoos Rakvere Bowlingut ning kaks reisi korraldati noorte suure huvi tõttu Tallinnasse, põgenemistuppa Escape Room. Advendiajale omaselt toimus ka ühine piparkookide küpsetamine Erra noortetoas, mis tõi kokku noori nii Errast, Kiviõlist, Rääsast, Püssist kui ka Maidlast. Kohad, mida külastati, selgitati välja noorte huvi põhjal, uurides, kuhu ja mida tegema soovitakse minna, kuidas teiste noortega tutvuda. 

Meie projekti eesmärgiks oli eelkõige eesti ja vene noorte lõimumine ja suhtluse arendamine, lisaks sellele oli projekt väga hea võimalus ka piirkonna noortel üleüldse teineteist tundma õppida. Mitmed noored, kes varem polnud teineteisest kuulnudki, leidsid väljasõitudel teineteises ühiseid jooni ning suhtlevad siiani. Tagasisides toodi välja ka seda, et õpiti paremini suhtlema ning tundma endast nooremaid ja vanemaid noori, mis on vaid positiivne. 

Lisaks eelmainitule on jaanuari alguses noortel veel ees noorteka öö äsja, novembris avatud Erra noortetoas. Oodatud on niisamuti kogu piirkonna noored, erinevast rahvusest. Noorteka ööl on plaanis nii erinevad tutvumismängud, lauamängu maraton, ühine kokkamine, filmide vaatamine kui ka hariv ja kaasav simulatsioonimäng MTÜ Mondo maailmaharidusprogrammi materjalidega.  

„Osalesin projektis, sest esiteks, ma pole kunagi varem Escape Roomis käinud ja teiseks, ma tahtsin väga saada tuttavamaks uue suure Lüganuse valla noortega. Tahan, et see kogukond oleks peagi ühtsem ja et teineteise suhtes puuduksid eelarvamused. Enda jaoks suureks üllatuseks sain teada, et olenemata keelelistest erinevustest, on vene noored rühmatöödes valmis oma mugavustsoonist väljuma ja tegema koostööd täiesti teistsuguste inimestega. Enda kohta sain teada nii palju, et esialgne hirm võhivõõrastega töötamise ees ei tasu end ära, sest nemad tunnevad sama ja tegelikult pole midagi karta," vaatab projektile tagasi Ana Amanova Sondast.

Noored tõid projektile tagasi vaadates välja, et õppisid teisest rahvusest noori küll paremini tundma, ent tõdesid ka, et suhtluse arendamine on siiski väljakutse, kuna on keelebarjäär või eelarvamused, millest üle saada on alguses keeruline. Noored tõid välja, et eelkõige õppisid seda, kuidas inimestesse peaks suhtuma eelarvamusteta ja võtma kõiki võrdselt – oleme ju kõik noored inimesed, jagame sama elupaika ja tegelikult ka samasuguseid huvisid. Õpiti teistesse noortesse veidi vabamalt suhtuma, teisi usaldama, oma mugavustsoonist pisut välja astuma ning ennast ületama. Noortele meeldis, et meeskonna töö puhul näiteks Escape Roomis, moodustati grupid loosiga ning oli võimalus uusi inimesi seeläbi tundma õppida, sealhulgas arendada endas meeskonnatöö oskust.

Mitmed noored said projekti raames esmakordselt külastada bowlingut ning põgenemistuba ning tõid ka selle välja, et selliste projektide kasutegur on kindlasti ka see, et noored, kelle peredel on vähemad võimalused, saavad võimaluse osaleda väljasõitudel, mida muidu endale ei võimaldaks.

Projekti toetasid ja rahastasid Eesti ANK, Eesti Noorsootöö Keskus, Nopi Üles programm ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

NOORTEGA ÜHESKOOS!

Lüganuse valla noored kingivad vabariigi aastapäevaks heateo

Oktoobris alustasid Lüganuse valla ja Aseri ning Kohtla-Nõmme noortekeskused, noortetoad, lasteaiad, koolid ning huvikoolid heategevusliku algatusega, millel pealkirjaks "Noortega Üheskoos!" „Noortega üheskoos!" on kohalike noorte heategevuslik algatus, mille eesmärk on üheskoos head tehes Eesti vabariigi suurt juubelit tähistada.

Meie kodukandis elavad ja töötavad hoolivad noored ning lapsed, keda kutsume üles koolides, noortekeskustes, huvikoolides ja kodudes joonistama ning maalima kauneid pilte. Ja seda mitte endale toa seinale riputamiseks, vaid kinkimiseks kohalike hooldekodude elanikele, kinkida neile Eesti Vabariigi aastapäeva eel rõõmu, tuua elupaika värvi ning sära silmadesse.

"Lisaks kunstiande teistega jagamisele ja arendamisele saab teha heateo, kinkida rõõmu, külastada hooldekodude elanikke ning tunda, et väike panus ja heategu teeb kellegi päeva, nädala ehk isegi kuu või veel pikema aja ilusaks ning meeldejäävaks. Ning mis saaks olla parem aeg selle idee ellu viimiseks, kui mitte meie kõigi pidupäev ja peoaasta - Eesti Vabariik 100!" kustub kõiki üles algatuse korraldusmeeskonda kuuluv Ragne-Lys Paavo.

Idee tuli noortelt endilt - piirkonna noored on varemgi külastanud hooldekodu elanike, neile esinenud ja nendega aega veetnud. Et midagi päris püsivat luua ja seda erilisel, EV 100 juubeli aastaks, tuldigi selle peale, et kinkida hooldekodu elanikele joonistusi, mis on ka jäävad ja kingivad rõõmu pikemaks ajaks. Piltide teema on vaba, võib ammutada inspiratsiooni vabariigi aastapäevast, aga ei pea - oluline on, et pilt oleks tehtud rõõmuga ja kingiks ka rõõmu. Pildid lähevad meie piirkonna hooldekodudele - Kiviõlli, Aserisse ja Aasse. Üleandmise oleme planeerinud veebruarisse - vahetult enne vabariigi aastapäeva, et pidupäeval värvikirevad pildid juba hooldekodude sinu ja kapipealseid kaunistaksid. 

Projekti rahastajaks on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus programmist Nopi Üles (noorte omalgatuslike ideede konkurss).

Liitu heategevusliku algatusega ka Sina! Joonista, maali üks ilus pilt, tee seda kodus, noortekas või koolis - see polegi oluline, oluline on andmisrõõm ja rõõm, mille vastu saad!

 

MURDEPUNKT

Lüganuse Vallavalitsus on partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektis „Murdepunkt", mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Programmi   viivad   üheskoos   ellu   Haridus-   ja   Teadusministeerium, Justiitsministeerium   ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo     programmi     kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/  ja     Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

Rohkem infot projekti kohta: http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt

 

http://ank.ee/avaleht/images/dokumendid/murdepunkt/dokumendid/anklogo.gif