Päevakeskused

Püssi Päevakeskus   

Päevakeskuse töötaja Eevi Anger

Aadress: Viru 6-79, Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 5330 5560, e-post: pyssipk@lyganuse.ee

Avatud: igal tööpäeval 08.00 – 16.00

Savala Päevakeskus    

Päevakeskuse töötaja Ruth Leuna

Aadress: Mõisa 4 (valitsejamaja), Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 335 4130, e-post: savalapk@lyganuse.ee

Avatud: T, K, N 08.00 – 15.00.
 

Lüganuse Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Eha Tobreluts

Aadress: Kiviõli tee 12, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 335 6195, e-post: lyganusepk@lyganuse.ee

Avatud: igal tööpäeval 08.00 – 16.00
 

Sonda Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Heli Lillipuu

Aadress: Mee 2-13, Sonda, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tel 335 5268, 528 6807, e-post: sondapk@lyganuse.ee

Avatud igal tööpäeval (E-R) 8.00 -16.00

* Dušši kasutamise võimalus

* Pesu pesemise võimalus

Facebook

 

Purtse Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Ruth Orro

Aadress: Hiie tee 1-5, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Tel 5346 1002, e-post: purtsepk@lyganuse.ee

Avatud: igal tööpäeval (E-R) 08.00 - 16.00.
 

Lüganuse piirkonna päevakeskustes toimuvad eaketele mõeldud huvitegevused, infopäevad, koolitused, kursused ja muud huvitavad ettevõtmised. Regulaarselt käiakse päevakeskuste klientidega nautimas Toilas spaa mõnusid. Samuti toimuvad vähemalt korra aastas väljasõidud mujale Eesti paikadesse. Üheskoos peetakse ka sünnipäevasid ning muid tähtpäevasid.

Keskustes on võimalik kasutada pesu pesemise (2,50€) ja duši kasutamise (1€) teenust. Vajadusel saavad abivajajad riideabi ning juuksuriteenust. Keskusesse võib pöörduda, kui on abi vaja arvutis arvete maksmisel või muude paberite täitmisel. Samuti võtab päevakeskuse töötaja vastu avaldusi ja taotlusi, mis on mõeldud edastamiseks vallavalitsusse. Päevakeskuse töötaja nõustab ja abistab oma pädevuse piires kõiki abivajajaid sotsiaalhoolekande alastes küsimustes.


Kiviõli Päevakeskus

Päevakeskuse töötaja Julia Klein

Aadress: Soo tn 13, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond

Telefon: 669 9934, 5302 0641, e-post: kiviolipk@lyganuse.ee

Avatud:

Esmaspäeval 09.00 - 17.00

Teisipäeval ja neljapäeval 09.00 - 16.30

Kolmapäeval 09.00 - 19.00

Reedel 09.00 - 14.00

Erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja vastuvõtt kell 09.00 - 14.00

Kiviõli Päevakeskuses pakutavad teenused:

  • Pesu pesemist
  • Pesu kuivatamist kuivatis
  • Dušši kasutamine

Soo 13 ruumide rentimine linna pensionäridele, puuetega inimestele, MTÜ – le ja linna seltsidele (mitte üle 20 inimese) kokkuleppel.

Liikumisvõimalused:

Päevakeskuses eakad tegelevad võimlemise ja tantsimisega. Kaks korda nädalas käivad Kiviõli I Keskkooli ujulas ujumas.


Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Eve Uueküla vastuvõtt: teisipäeval 10.00 - 12.00.
Tegeleb linna eakatele ja puuetega inimeste  küsimustega ja avahooldustöö korraldamisega, koordineerib hooldustöötajate ja korraldab linna tehniliste- ja hügieeniliste abivahendite taotlemise ning soodustingimustel eraldamise teenust. Väljastab isikliku abivahendi kaarti ja parkimiskaarti. Abistab töövõimetuspensioni ja puude raskusastme taotlemise ja pikendamisega.  Tegeleb linna sotsiaaleluruumidega.

Kiviõli Päevakeskus teeb koostööd MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskusega, OÜ Corrigo'ga, MTÜ Virumaa Koolituskeskusega, Intelligentne grupp OÜ-ga ja osaleme sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu.

Päevakeskuse ruumides pakutakse teenust:

  • Psühholoogiline nõustamine
  • Võlanõustamine
  • Pikaajaliste töötute nõustamine
  • Kiviõli päevakeskuses pakutakse psüühiliselt haigetele inimestele igapäevaelu toetamise teenust.

Igapäevaelu toetamise teenuse tegevusjuhendaja Irina Stsastnaja vastuvõtt:
esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 09.00 - 14.00.