Raamatukogude aasta Lüganuse vallas

 

2022. aasta on kuulutatud raamatukogu aastaks. Raamatukogude tegevus on olnud iseenesestmõistetav ja tihtipeale ehk märkamatugi. Tänavune teema-aasta on hea võimalus üle Eesti kõikide raamatukogude tegevuse tutvustamiseks. See aasta annab võimaluse tuua raamatukogud oma murede ja rõõmudega avaliku tähelepanu keskmesse ning võimaldab ühiskonna ja kogukonna tasandil mõtestada lahti nende rolli. Teema aasta on mõtteliselt jagatud neljaks osaks, et tuua esile raamatukogude kõik võimalused. Üks osa neist on keskendumine raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele. Seoses sellega soovib Lüganuse Vallavalitsus koostöös oma raamatukogudega liituda teema-aastaga ning korraldada viies suuremas raamatukogus kohtumisi kirjanikega/kunstnikega, mis oleksid eriilmelised ja hõlmaksid erinevaid kirjandusvaldkondi ning tänu millele jõutakse erinevate sihtgruppideni - lastest eakateni. Kohtumised põnevate kirjandus inimestega annavad raamatukogule kultuuri- ja kogukonnakeskuse tähenduse, mis tugevdab sidet raamatukogu ja tema lugejaskonna vahel.