Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2021

Valimistulemused https://kov2021.valimised.ee

Valimispäev on 17. oktoobril 2021

Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.

Valimised toimuvad ühes valimisringkonnas nr 1, mille piiriks on Lüganuse valla piirid. Valimisringkonna mandaatide arvuks on 19. Lüganuse Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arv on 19.

Lüganuse valla valimiskomisjon

 • Tiina Urban - esimees, tiina.urban@lyganuse.ee, tel 33 21 322, mobiil 5053162
 • Kristel Petrova - aseesimees, kristel.petrova@lyganuse.ee, tel 33 21 320
 • Kaja Välk
 • Jaana Karo
 • Karmen Kõrts

Lüganuse valla valimiskomisjoni asukoht on Lüganuse vallamajas aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald.

Hääletussedelite ülelugemist alustab Lüganuse valla valimiskomisjon 18.10.2021 kell 10.00 Lüganuse vallavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn).

 

Lüganuse valla valimiskomisjoni otsused:

Lüganuse valla valimiskomisjoni 30.06.2021 otsus nr 1 „Valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

Lüganuse valla valimiskomisjoni 30.06.2021 otsus nr 2 „Lüganuse valla valimiskomisjoni tööaja määramine"

Lüganuse valla valimiskonisjoni 26.08.2021 otsus nr 3 "Valimisliidu registreerimine".

Lüganuse valla valimiskomisjoni 02.09.2021 otsus nr 4 "Valimisliidu registreerimine".

Lüganuse valla valimiskomisjoni 02.09.2021 otsus nr 5 "Valimisliidu registreerimine".

Lüganuse valla valimiskomisjoni 09.09.2021 otsus nr 6 "Kandidaatide registreerimine ja registreerimisnumbrite andmine"

Lüganuse valla valimiskomisjoni 11.11.2021 otsus nr 7 "Lüganuse Vallavolikogu liikmete registreerimine"

Lüganuse valla valimiskomisjoni 11.11.2021 otsus nr 8 "Lüganuse Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine"

Lüganuse valla valimiskomisjoni 11.11.2021 otsus nr 9 "Lüganuse Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine"

 

Lüganuse Vallavalitsuse määrus:

Lüganuse Vallavalitsuse 18.01.2019 määrus nr 2 „Lüganuse valla valimiskomisjoni asukoha määramine".

Lüganuse Vallavalitsuse 16.08.2021 määrus nr 1 "Valimisjaoskondade moodustamine"

 

Lüganuse Vallavolikogu otsused:

Lüganuse Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 314 „Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine"

Lüganuse Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 315 „Lüganuse valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine"   

 

TEADMISEKS VALIJALE

ÜHTNE VALIMISNÄDAL 11.10.2021-17.10.2021

Valimiste periood koondub ühte nädalasse:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel (15. okt) ja laupäeval (16. okt) kell 12-20 ning pühapäeval ( 17.0kt) kell 9-14.

  Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 1 (tel 54301159, Kiviõli piirkond) ja valimisjaoskond nr 2 (tel 54301160, valla territoorium, v.a Kiviõli linn). 
   

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

 

Lüganuse vallas on moodustatud 6 valimisjaoskonda

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kiviõli I Keskkoolis (Viru tn 14, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond). Tel 54301159.

Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimiste päeva ja valimispäeval endises Lüganuse vallamajas (Kiviõli tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond). Tel 54301160.

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimiste päeva ja valimispäeval Maidla rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).Tel 54301161.

Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimiste päeva ja valimispäeval Püssi kultuurimajas (Kooli tn 5, Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).Tel 54301162.

Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimiste päeva ja valimispäeval Sonda rahvamajas (Lembitu tn 13, Sonda alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).Tel 54301163.

Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimiste päeva ja valimispäeval Erra lasteaias (Puiestee tn 8, Erra alevik, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond).Tel 54301164.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 1 (tel 54301159) ja valimisjaoskond nr 2 (tel 54301160). 

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

Valimisinfo vene keeles

Valimisinfo inglise keeles

Rohkem infot https://www.valimised.ee/