Kodanikukaitse

Hädaolukorras helista 112
 

Õiguskord Lüganuse vallas

Käitumisjuhised kriisiolukordades https://kriis.ee.

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks (olevalmis.ee)

 

Maksim Smirnov, piirkonnapolitseinik (Lüganuse vald)

Tel 3372442, 53029174

e-post: maksim.smirnov@politsei.ee

Vastuvõtt: kokkuleppel

Koolidele kehtivad samad telefoninumbrid (Kiviõli1. Keskkool, Kiviõli Vene Kool, Lüganuse Kool, Maidla Kool)

 

Anna Tihhomirova, piirkonnavanem (Lüganuse vald)

Tel 337 2308, 5335 9182

E-post: anna.tihhomirova@politsei.ee

Vastuvõtt kokkuleppel.

 

Olulised telefoninumbrid

Hädaabinumber 112

Politsei-ja Piirivalveameti infotelefon  612 3000
ID-kaardi abiliini telefon   1777
Perearsti nõuandetelefon 1220
Mürgistusteabeliin 16662, Terviseameti mürgistusteabekeskus www.16662.ee

Maanteeinfokeskuse telefon 1510
Eesti Energia AS klienditeenindus 777 1545
Elektrilevi rikketelefon  1343
Biopuhastus OÜ avariitelefon  334 4004
Päästeala infotelefon 1524
Usaldustelefon 126 (eesti keel), 127 (vene keel)

Eesti Gaas AS klienditoe telefon 636 2533, e-post: klienditugi@gaas.ee
Gaasiarvestite näidud palume endiselt teatada e-teeninduses www.gaas.ee või telefonidel 17 880 ja 600 009 
või e-posti aadressil  naidud@gaas.ee.

 

Purtse Vabatahtlik Pääste MTÜ

Kontaktisik : Andrus Kütt

Telefon 5193 4476

Facebook: Purtse Vabatahtlik Pääste

e-post: andrus@purtsesar.ee


Purtse Vabatahtlik Merepääste MTÜ

Kontaktisik: Hannes Pärtna

Telefon: 5553 4351

Facebook: Purtse Vabatahtlik Merepääste

e-post: hannes@purtsesar.ee
 

1247 RIIGIINFO TELEFON

www.rescue.ee

https://www.rescue.ee/et/julgeolekuolukord-euroopas

https://www.rescue.ee/et/haedaolukorraks-valmisolek-1

https://www.rescue.ee/et/juhend/soovituslik-haedaolukorra-varu

 

Kodu tuleohutuks

Küttekollete hooldus                 

Ohtlikud ained 

Suitsuandur

Vingugaasiandur

Tulekustuti

Tulekustutusvaip

Peamised tulekahjude tekkepõhjused

Korstnapühkimine 

Hooneväline ja -sisene tuleohutus