Kiviõli koostöögrupi tegevused

Loomefest 2019 „Tegus õun"

6. juulil 2019 toimus Kiviõli õunapuupargis teine osa kolmeaastasest kogukonnaprojektist Loomefest. Sellel aastal kandis üritus nime „Tegus õun".

Loomefest on kogukonnapäev, mille eesmärgiks on kutsuda inimesi kaasa mõtlema, kuidas koos parki korrastada ja luua keskkond, kus valla elanikud saavad meeldivalt aega veeta, kogukonnaüritusi korraldada, puhata või nautida liikumist.

Sel aastal oli kavas:
* tutvustada parki rajatavate infostendide kavandeid ja eskiise
* pakkuda erinevas vanuses inimestele võimalust osaleda töötubades ja tegevusaladel
* tuua lavale Lüganuse valla noored talendid nagu ans FROPP, mille koosseisus astuvad lavale meie valla vanemad noored talendid Sten Aamer ja Kristjan Kuusmik.

Laste ja noortega tegelevatest asutustest pakkusid tegevust Kiviõli I Keskkool, Kiviõli Kunstide Kool, Kiviõli Vene Kool, Lüganuse kool, Maidla lasteaed, Sonda lasteaed, Kiviõli noortekeskus.

Loomefestile eelnes koostöö Lüganuse valla erinevate haridusasutustega ja kohaliku omavalitsusega, et planeerida töötubasid ja ürituse üldist korraldamist. Samuti korraldati õppeaasta jooksul ideekavandite koostamist õpilaste poolt, millest on nüüdseks saanud nö eskiisid infotahvlite jaoks.

Üks õpilaste idee kaunistab õunapuuparki.

Loomefesti kolmanda osa eesmärgiks on rajada kogukonna projektiõppe raames 25 infostendi, mis räägivad lugusid Lüganuse valla loodusest, majandusest, kultuurist ja ajaloost. Nendele lisaks tulevad parki pingid, prügikastid ja lillepotid. Järgmise aasta sügisel toimub Kiviõli õunapuupargis Lüganuse valla haridusasutuste ühine õppepäev.

Loomefest 2019 „Tegus õun" kulud ning järgmise aasta tegevused on rahastatud Lüganuse vallavalitsuse koostööprojekti „Piirkonna koolide kogukonnaprojekt Kiviõli õunapuupargi muutmiseks avalikuks õpikeskkonnaks" raames. Rahastajaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa Investeeringud maapiirkondadesse.

 

 

__________________________________________________________________________

 

Lüganuse vallalehe 2. numbris avaldatud artikkel  "Noored tõestasid, et saavad, kui vaid tahavad!"

Tagasivaade vingele noortekonverentsile

8.veebruaril toimus Maidla Rahvamajas noorte inspiratsioonikonverents "Ma saan, kui ma tahan!". Konverentsi eesmärgiks oli noorte inspireerimine läbi erinevate esinejate lugude ja noorteprojektide ellu viimiseks info jagamine. Oma tegemistest rääkisid ning oma lugu jagasid Lüganuse vallast pärit ettevõtjad, muusikud, sündmuste korraldajad ning noored ise.

Sündmus, mille korralduses noored igast valla nurgast kaasa lõid, tõi kokku üle 150 osaleja, mis oli rõõmustav üllatus nii korraldajatele, laval olnud esinejatele kui ka päevajuht Reigo Ahvenale, kes ei hoidnud sündmuse ajal ega ka peale seda oma vaimustust tagasi. Ahven on juhtinud noortesündmusi nii Tallinnas kui Tartus, kuid ta pole sellist noorte hulka üheskoos ühest kohalikust noortekonverentsist osa saamas veel näinud.

Kogu päeva vältel toimusid erinevad inspireerivad arutelupaneelid, maailmakohviku meetodil arutelu noorte endi vahel koduvalda puudutavatel teemadel, Lüganuse valla noortevaldkonna tegijate tunnustamine ning päevale pani punkti Reigo Ahvena raputav ja kogu publikut kaasav trummishow. Teiste hulgas astusid noorte ette ettevõtjad, Kiviõli Seikluskeskuse üks loojaid Madis Olt, Tulivee restorani rajaja Hannes Prits, rõivabrändi SleepyFox üks loojatest Irina Livak ja talunik Henry Tammann. Lisaks tegusatele ettevõtjatele jagasid oma lugu Lüganuse vallast pärit muusik ja bändi MandoTrio liige Kristjan Kuusmik, tätoveerimiskunstnik Oskar Poll ning spordisündmuse Ironaman üks korraldajaid Uku Vernik. Oma erinäolistest hobidest ja tegemistest rääkisid konverentsil ka kohalikud noored – Ralf Kütt, Kristiina Ragni, Steveli Säde ja Elizavetta Bitkova. Infot noorte projektide toetamise kohta jagasid SA Archimedes Noorteagentuur, Nopi Üles noorte omaalgatuslike ideede toetusprogramm ning MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Inspireeriva päeva lõppedes tõid osalenud noored tagasisides välja, et nemad lähevad konverentsilt koju uute teadmiste, suure hulga inspiratsiooni ning uute unistuste ning ideedega tulevikuks. Sellega võib öelda, et inspiratsioonikonverents õnnestus igati!

Sündmust rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Sündmust toetas ka MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Angela Tikoft

 

 

MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liit

5.veebruar 2019

8.veebruaril toimub Ida-Virumaal Lüganuse vallas, Maidla Rahvamajas noorte inspiratsioonikonverents "Ma saan, kui ma tahan!". Konverentsi eesmärgiks on noorte inspireerimine läbi erinevate esinejate lugude ja noorteprojektide ellu viimiseks info jagamine. Oma tegemistest tulevad rääkima ning oma lugu jagama Lüganuse vallast pärit ettevõtjad, muusikud, sündmuste korraldajad ning noored ise.

Teiste hulgas astuvad noorte ette ettevõtjad, Kiviõli Seikluskeskuse üks loojaid Madis Olt, Tulivee restorani rajaja Hannes Prits ning rõivabrändi SleepyFox üks loojatest Irina Livak.

Lisaks tegusatele ettevõtjatele jagavad oma lugu Lüganuse vallast pärit muusik ja bändi MandoTrio liige Kristjan Kuusmik ning spordisündmuse Ironaman üks korraldajaid Uku Vernik. Oma erinäolistest hobidest ja tegemistest räägivad konverentsil ka kohalikud noored. Infot noorte projektide toetamise kohta jagavad SA Archimedes Noorteagentuur, Nopi Üles noorte omaalgatuslike ideede toetusprogramm ning MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Päeva juhib muusik ja saatejuht Reigo Ahven. Sündmus algab kell 9.30 ning on osalemistasuta.

Sündmust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames. Sündmust toetab ka MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Rohkem infot: Angela Tikoft, angela.tikoft@gmail.com, tel 5910 9461.

_______________________________________________________________________________________

Loomefest/Noortepäev 2018

01. juuni 2018

Loomefest toob Kiviõli õunapuude pargi Lüganuse valla kaardile ja kaasab noori kogukonna tegemistesse

2. juunil saab Kiviõli õunapuude pargis toimuma põnev kogukonnafestival Loomefest, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubeli tähistamisele ja mis sel aastal esmakordselt on ühendatud piirkonna Noortepäev 2018 üritusega – et kaasata kogukonna tegemistesse enam noori ning tekitada kogukonnaga tugevamat sidet eelduseks siduma oma tulevikku kodukohaga. Ürituse näol on tegemist kogukonna projektõppega, mille eesmärk on kaasata noori ja teisi kogukonnaliikmeid oma kodukohta paremaks looma. Festivalil toimuvad erinevaid loometegevusi pakkuvad töötoad.

Ürituse korraldajateks on Kiviõli I Keskkooli õpilased, kaasatud on aga üle valla erinevaid organisatsioone, mis viivad läbi erinevaid töötube – ikka noorte osalusel. Kokku on erinevaid võimalusi, kuidas festivalil aega sisustada pea kolmkümmend: alates tantsust ja muusikast kuni meisterdamiseni, filmide loomise ja seiklusmänguni - tegevust jagub kindlasti igas vanuses osalejale.

Sündmusel ulmepargi teemalist töötuba vedav Kiviõli I Keskkooli vilistlane Ksenia Ivanova kutsub kõiki sündmusel osalema: „Meie töötuba on suviselt lõõgastav ning oodatud on igas vanuses osalejad, kes tunnevad, et tahaksid võtta kätte pliiatsi või pintsli ning lasta mõtetel ja unistustel lennata. Unistame koos, milline võiks välja näha Kiviõli linna õunapuude park viie, kümne või viieteistkümne aasta pärast. Kõik enda unistused joonistame koos suurele lõuendile. Ole julge ja tule unistama meie töötuppa ning nautima ka teisi põnevaid töötubasid!"

Sündmus lõpeb ühise pikniku ja kontserdiga, mille peaesinejaks on superstaar Jüri Pootsman. Kogukonnafestival pakub kõigile osalejatele mõnusat koosolemise võimalust ning kaasa mõtlemist, kuidas õunapuude parki kujundada kaasaaegseks korrastatud rohealaks Lüganuse valla keskuses ja annab piirkonna noortele võimaluse harjutada kätt suurürituse korraldamisel kaasates tervet kogukonda.

Ürituse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Rohkem infot:

Helena Kivestu, Kiviõli 1. Keskkool, huvijuht, 5347 3131

 

NOORTE ETTEVÕTLIKKUST TOETAV PROGRAMM
 

Kõik sai alguse 2017 aasta sügisel kui Eesti Noorsootöö Liidu poolt läbiviidav töötuba „Tuleviku arhitektid", mille eesmärgiks oli tuua kokku noored ning pakkuda neile platvormi nende jaoks oluliste teemade arutamiseks. Noored kaardistasid olulisi kitsaskohti Lüganuse valla konkreetsetes piirkondades ning ajurünnaku tulemusena prooviti leida lahendusi probleemide leevendamiseks või likvideerimiseks. Eesmärk omaette oli suunata noored tegutsema ning pakkuda nende omaalgatuslikele ideedele järjepidevat tuge.

Töötuba oli tegelikult sissejuhatav samm Kiviõli noorsootöö koostöögrupi programmi „Ettevõtlikud noored" teostumiseks. Kokku oli etttevõtlikkus programmis neli etappi, mis üldjoones kasvas välja kodukohast piirkonnaüleseks ettevõtluse sündmuse sarjaks.  Esimeses etapis oli jagatud Kiviõli piirkond viieks eri paikkonnaks – Püssi, Sonda, Kiviõli, Maidla ja Lüganuse.

Noored, kes osalesid töötoas said võimaluse oma kodukohas etteantud eelarve ulatuses teostada vähemalt ühe idee algusest lõpuni. Iga piirkonna noored tegelesid ise oma kodukoha murekohtadega ning otsustasid omavahel, millised lahendused on õigemad ja teostatavamad. Nii saadi kogemusi planeerimisel, tegevuskava ja eelarve koostamisel, meeskonnatöös jne.

Selle protsessi tulemusena sai teoks vähemalt viis eriilmelist ettevõtmist eri paikades. Maidla noored viisid läbi karjääriteemalise koolituse, et noor oleks teadlik oma õigustest ja valikuvõimalustest ning tulevikuvaliku eriaspektidest. Lüganuse ja Püssi noored korraldasid eriilmelisi väljesõite eesmärgiga avardada oma silmaringi tehnika- ning motomaailmas ning tutvuda seikluslike võimalustega, mis on suunatud noortele. Siinkohal olgu mainitud, et Lüganuse/Püssi piirkond paistabki silma tehnika valdkonna huviga, kuid võimalusi püsivaks tegeluseks ja oma oskuste arendamiseks on kasinavõitu.  Kiviõli noored soovisid linnapilti muuta noorte sõbralikumaks läbi tänavakunsti. Noored leidsid endale koostööpartneriks kohaliku vabaühenduse, kelle huvid kattusid noortega ning kes panustavad grafiti lõppteostusesse ning noorte kanda oli ettevalmistustööd – läbirääkimine vallavalitsusega, sobiva pinna leidmine ning selle korrastamine. Sonda noored korraldasid heategevusliku sündmuse EV100 raames ning külastasid Vinni perekodu. Sealsete lastele korraldati käelisi, laulu, tantsu ja kokandus õpitubasid ning saanud eelnevalt Sondas koolitust taimekasvatusest jagati oma teadmisi sealsete noortega ühiselt taimi istutades.

Teise etapi tähelepanu koondus Erra, Purtse ja Varja noortele. Nendes asukohtades olid samaaegselt ettevalmistustöödes uued noortetoad. Ja et need toad saaksid tugeva ning positiivse tõuke alustamiseks, siis ka sealsed noored läbisid sarnaselt esimese etapi protsessi ning viisid ellu omaalgatusliku ettevõtmise, samuti väljasõitude näol, et mõista ja välja selgitada noorte huve ja ühiseid kokkupuutepunkte.

Kolmandas etapis 2018 kevadel, mil kõik paikkonnad juba kuulusid uue Lüganuse valla koosseisu, kogunesid kõik piirkonna noored taaskord. Nüüd oli luubi all piirkond tervikuna. Otsiti kogu piirkonna hõlmavat noorteelu puudutavat teemat, milles noored saaksid kaasa rääkida ning millele saaks aluse panna positiivse mõjuga teole/algatusele. Mis omakorda sai põhjuseks noorte suunamiseks, algatamaks arutelu kohaliku noorte volikogu loomise võimaluste teemadel. Lisaks koorus välja vanemate noorte vajadus oma pesa -kohvikbaari - järgi, kus oleks võimalik ise majandada oma huvidest lähtuvalt – propageerida tervislikke eluviise ning korraldada noorte üritusi: kohtumisõhtud, keelekohvik, kontserdid jne. Tänaseks hetkeks on leitud ruumid koostöös Lüganuse Vallavalitsuse ja SA Kiviõli Soojusega selle kõige teostamiseks, koostatud on esialgne äriplaan ning loodud uus noorte vabaühendus MTÜ Lüganuse valla noored. Peatselt algavad ruumide korrastus- ja sanitaarremondi tööd ning tegeletakse püsiva meeskonna leidmise ja kokku panemisega.

Kuigi kolmas etapp on pikemaajalisem protsess, siis viimane, neljas etapp on edukalt ellu viidud

Valla noored kohtusid veebruaris inspiratsioonikonverentsil, kus kogu programmi raames noorte tehtud teod said kokkuvõetud, tunnustatud ning noorte motivatsiooni tõstmiseks ning tõuke andmiseks edaspidiseks tegutsemiseks kohtuti ning vesteldi eriilmeliste inimestega, kes kõik seotud kuidagi Lüganuse vallaga.

Lisainfo: Riia Tallerman, riia.tallerman@lyganuse.ee, 5818 8725

 „Ettevõtlikud noored" programmi toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

        

______________________________________________________________________________________

KOV KTG tegevussuund

Ida-Viru koostöögrupp, kuhu kuuluvad Kiviõli Omavalitsuste Liidu liikmed Lüganuse ja Sonda vald ning Kiviõli linn, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada piirkondlikul tasandil noorte kaasatust noorsootöösse. Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programmi raames analüüsiti piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Tulemuste põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane  tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.


Programmi kestvus: 10.04.2017 kuni 31.12.2018 
Programmi maksumus: 73 231 EUR
Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste ja ühekordsete ürituste kaudu. Planeeritavalt luuakse piirkonna noortele ühtekokku juurde 19 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 15% võrra senisest rohkem.
Tulemus: suurem hulk Sonda ja Lüganuse valla ning Kiviõli linna noori on kaasatud noorsootöösse.


Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.


Lisainfo:

Keit Lipp, projektispetsialist

telefon: 5626 8633

keitlipp@gmail.com

 

Erra noortetuba

Tuleviku arhitektid

Liikuv noorsootöötaja Kiviõli piirkonnas

Kiviõli piirkonna noortepäev 2017