Projekt - Endise Erra sovhoosi tootmishoonete lammutamine

Rahastusallikas – Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm.

Projekti teostamise aeg – mai 2016.

Projekti tutvustus – maastikupilti reostava ja varisemisohtliku kasutusest väljalangenud endise Erra sovhoosi lao ja juurviljakeldri likvideerimine.

Tegevused – Erra jõe kaldal olnud endise Erra sovhoosi hooned on lammutatud ja alad heakorrastatud.

Rahastamine –  KIK toetus 12 070,41 EUR

                           Valla omafinantseering 1677,21 EUR

                           Projekti kogumaksumus 13 747,62 EUR

Projekt on edukalt teostatud ja lõppenud.

Täname SA Keskkonnainvesteeringute Keskust toetuse eest.