Kaevandused ja karjäärid

 

Allmaakaevanduste ja karjääride alad - https://arcg.is/TfyrD

Uus-Kiviõli kaevandus

Lüganuse lubjakivikarjäär

Ojamaa kaevevälja põhjaveeseire ja muraka soostiku ökosüsteemi seire 2018. aastal

 

Riik valmistub vanade altkaevandatud alade ohtlike varinguaukude likvideerimiseks

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas. Esmalt oodatakse veebruarikuu lõpuni kohalike abi varingu- ja šurfiaukude kaardistamisel.

Maapinnani ulatuvad sügavad varinguaugud on ohtlikud nii elanikele kui loomadele.  Varingud on tekkinud endiste allmaakaevanduste aladel, kus kaevanduse sulgemisest on möödas üle 40 aasta.  Vanad põlevkivikaevandused asuvad Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve lähistel. Tallinna Tehnikaülikoolil (TTÜ) valmis eelmisel aastal „Põlevkivi altkaevandatud alade varingute uuring", kus on kaardistatud kaevanduste tuulutuseks rajatud ligi 1200 šurfiauku ning lisaks ka selliseid varinguauke, kus kaevanduskäikude varingud ulatuvad maapinnani.

Keskkonnaministeerium palub elanikel anda teada vanade kaevanduste kohal toimunud ohtlikest maapinnavaringutest ja varinguaukudest võimalusel veebruari lõpuks.

Selleks palutakse saata teade Keskkonnaametile: info@keskkonnaamet.ee. Võimalusel saata täidetud teavitusankeet, mille leiab Keskkonnaameti maapõue valdkonna korrastamiskohustuse veebilehelt www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/korrastamiskohustus

Vastav vorm, mida täita Keskkonnaameti jaoks on leitav SIIN