Istungid

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 2. istung 26.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Huvihariduse tegevuskava)
  Lisa 2
 2. Maakondliku ühisprojekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 3. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lisa planeeringu kehtestamine
 4. Lüganuse valla 2021 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 5. Häältelugemiskomisjoni moodustamine
 6. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 7. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
 8. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
 9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 10. Lüganuse vallavanema valimine
 11. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 12. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete  kinnitamine ja ametisse nimetamine
 13. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine (2)
  1. eelnõu ja 2. eelnõu
 14. Lüganuse vallavanema töötasu määramine
 15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
 16. A.Eiche ametist vabastamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istung 18.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine. Ettekandja Lüganuse valla valimiskomisjoni esimees Tiina Urban.
 2. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees …………
 3. Lüganuse Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja vallavanem Andrea Eiche. 

Kõik volikogu istungil viibijad on kohustatud kandma kaitsemaski!

KOV volikogu istungid eriolukorras

KOVide töökorraldus koroonaviiruse leviku perioodil

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu istungid

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018