Lüganuse valla teed – https://arcg.is/11Kjm81
Kergliiklus ja kõnniteede hooldus - https://arcg.is/WiyKX

 

Haljastustööd Lüganuse vallas

Haljastus- ja niitmistöid kordineerib Lüganuse valla majanduskeskus.

Juhataja Inno Naur, tel 5695 1695, e-post: inno.naur@lyganuse.ee.

 

Piirkondade niitmis- ja heakorratööde eest vastutavad:

Kiviõli linn, Püssi linn Purtse ja Varja piirkond - Toomas Martin, heakorraspetsialist, tel 332 5871, 5807 370, e-post: toomas.martin@lyganuse.ee.

Maidla piirkond - Kalle Lipp, majandusspetsialist, tel 520 1759, e-post: kalle.lipp@lyganuse.ee.

Sonda ja Erra piirkond - Tõnis Rääk, majandusspetsialist, tel 510 3871, e-post: tonis.raak@lyganuse.ee..