Ettevõtlus

Ettevõtjad saavad infot järgmistelt lehekülgedelt:

Lüganuse valla osalusega ettevõtted ja MTÜd

Asutamises osalemine:

Sihtasutus Kiviõli Tervisekeskus

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu

Mittetulundusühing Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus

Sihtasutus SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur

Sihtasutus Aidu Veespordikeskus

Mittetulundusühing Lüganuse Loomekastell

Mittetulundusühing Ida-Virumaa Ühistranspordikeskus

Liikmelisus:

Aktsiaselts Kiviõli Soojus

Osaühing Järve Biopuhastus

Mittetulundusühing Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Mittetulundusühing Eesti Mõisakoolide Ühendus

Mittetulundusühing Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mittetulundusühing Virumaa Rannakalurite Ühing
 

Statistika

Piirkonna olulisem ja suurem tööandja on Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. 2018. aasta aprillis oli Maksu- ja Tolliameti andmetel Lüganuse vallas kokku registreeritud 596 ettevõtet, neist tegutsevad ehk töötajate või käibega 197 ettevõtet, neist omakorda töötajatega 152 ettevõtet. Kõige enam töötajatega ettevõtteid (25) tegutses veonduse ja laonduse valdkonnas. Kõige enam töötajaid oli töötleva tööstuse (688 töötajat), mäetööstuse (571) ja avaliku halduse (405) valdkonnas.

Alates 2018. aasta 1. juunist avaldab maksu- ja tolliamet (MTA) kohalike omavalitsuste (KOVide) ettevõtluse statistikat, mille aluseks on ametile deklareeritud andmed.

Andmeid saab vaadata kuude ja tegevusalade kaupa. Statistikat uuendatakse MTA kodulehel regulaarselt iga kuu alguses.

KOVide ettevõtlusstatistika leiab https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/ettevotluse-statistika-kohalike-omavalitsuste-kaupa