Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194, aadress Peterburi tee 2f, Lasnamäe  linnaosa,  Tallinn  11415  Harju maakond)...

Pinnasepuhastuse OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194, aadress Peterburi tee 2f, Lasnamäe  linnaosa,  Tallinn  11415  Harju maakond)...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi   SOTSIAALTÖÖTAJA (peresotsiaaltöötaja) teenistuskohale Sotsiaaltöötaja (peresotsiaaltöötaja) ametikoha peamised...

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöötaja teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi   SOTSIAALTÖÖTAJA (peresotsiaaltöötaja) teenistuskohale Sotsiaaltöötaja (peresotsiaaltöötaja) ametikoha peamised...

    MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) annab teada, et oleme saanud PRIA-lt meetmest "Noorte aktiviseerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine" toetust ühisprojektile TUGEVAD...

Kogukonnad saavad lihtsustatud korras toetust taotleda

    MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) annab teada, et oleme saanud PRIA-lt meetmest "Noorte aktiviseerimine ja piirkonna kompetentside tõstmine" toetust ühisprojektile TUGEVAD...

Head lugemist! Lüganuse Vallaleht nr 8(51) eesti keeles Lüganuse Vallaleht nr 8(51) vene keeles

Ilmunud on värske Lüganuse Vallaleht

Head lugemist! Lüganuse Vallaleht nr 8(51) eesti keeles Lüganuse Vallaleht nr 8(51) vene keeles

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 29.09.2022 kell 17.00 Lüganuse vallavalitsuse saalis .

Lüganuse Vallavolikogu istung 29.09.2022

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 29.09.2022 kell 17.00 Lüganuse vallavalitsuse saalis .

Riigi Tugiteenuste Keskus võttis 19. septembril 2022. vastu rahastusotsuse meie maakonna kõikide omavalitsuste ühisprojekt „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja...

Lüganuse Vallavalitsus asub koos partneritega parendama maakonnaülest kergteede võrgustikku

Riigi Tugiteenuste Keskus võttis 19. septembril 2022. vastu rahastusotsuse meie maakonna kõikide omavalitsuste ühisprojekt „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing Kaurits (registrikood 10451072; aadress Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Kauri, 75117; edaspidi taotleja) 24.08.2022 esitasitud keskkonnaloa...

Keskkonnaloa muutmise taotluse teade

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing Kaurits (registrikood 10451072; aadress Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Kauri, 75117; edaspidi taotleja) 24.08.2022 esitasitud keskkonnaloa...

Seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 03.10.2022-07.10.2022  võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis  Lüganuse alevikus ja  Lüganuse...

Järve Biopuhastus teatab

Seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 03.10.2022-07.10.2022  võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis  Lüganuse alevikus ja  Lüganuse...

KIVIÕLI LINNA LASTEAED KANNIKE OTSIB OMA MEESKONDA TERVISHOIUTÖÖTAJAT Nõudmised kandidaadile: Meditsiiniline kõrg- või keskeriharidus Arvuti kasutamisoskus Eesti...

Kiviõli linna lasteaed Kannike ootab oma meeskonda tervishoiutöötajat

KIVIÕLI LINNA LASTEAED KANNIKE OTSIB OMA MEESKONDA TERVISHOIUTÖÖTAJAT Nõudmised kandidaadile: Meditsiiniline kõrg- või keskeriharidus Arvuti kasutamisoskus Eesti...

Plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu Savala veetöötlusjaamas on  03.10.2022 ajavahemikul kella 10.00– 11.00  vesi välja lülitatud Lüganuse vallas,...

Järve Biopuhastus teatab

Plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu Savala veetöötlusjaamas on  03.10.2022 ajavahemikul kella 10.00– 11.00  vesi välja lülitatud Lüganuse vallas,...

Õpetajate päeval, 5. oktoobril, on Kiviõli Kunstide Koolis lühendatud tunnid. Huvikoolibuss väljub sel päeval järgmistel kellaaegadel: 14.15 15.15 16.35 17.35

Huvikoolibussi väljumine 5. oktoobril

Õpetajate päeval, 5. oktoobril, on Kiviõli Kunstide Koolis lühendatud tunnid. Huvikoolibuss väljub sel päeval järgmistel kellaaegadel: 14.15 15.15 16.35 17.35

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 23.08.2022 esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Vahe tn 3

Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt 23.08.2022 esitatud...

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et üldise elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks. Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel...

Järve Biopuhastus OÜ teade

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et üldise elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks. Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel...

! Kaliningradi test jääb 24. septembril ära, aga desünkroniseerimise risk püsib kogu sügise ja talve. !!! Kommunikatsioonisõnumid Venemaa elektrisüsteemihaldur viib sel...

!!! Eesti elektrisüsteemi varustuskindlus ja toimepidevus

! Kaliningradi test jääb 24. septembril ära, aga desünkroniseerimise risk püsib kogu sügise ja talve. !!! Kommunikatsioonisõnumid Venemaa elektrisüsteemihaldur viib sel...

Tegemist on pikka aega planeeritud platsi arendusega, mille eelprojekt valmis juba 2012. aastal Toonane Kiviõli Linnavalitsus esitas 2017. aastal projekti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele...

Keskväljaku ehitustööd Kiviõli keskuses on lõppenud

Tegemist on pikka aega planeeritud platsi arendusega, mille eelprojekt valmis juba 2012. aastal Toonane Kiviõli Linnavalitsus esitas 2017. aastal projekti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele...

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse valla eelarvestrateegia 2022-2026 eelnõu avalikust väljapanekust Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee ja  valla raamatukogudes perioodil ...

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2022-2026 avalik väljapanek

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse valla eelarvestrateegia 2022-2026 eelnõu avalikust väljapanekust Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee ja  valla raamatukogudes perioodil ...

Alates 22. septembrist 2022 tegutseb Maidla Päevakeskus Maidla noortekeskusega ühes hoones. Päevakeskus on avatud teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kella 8.00-15.00. Olete oodatud!

Ootame Maidla Päevakeskuse eakaid uutes ruumides

Alates 22. septembrist 2022 tegutseb Maidla Päevakeskus Maidla noortekeskusega ühes hoones. Päevakeskus on avatud teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kella 8.00-15.00. Olete oodatud!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses algava kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud lõõre ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja...

Kütteperiood algab, gaasiseadmed vajavad hoolt!

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tuletab seoses algava kütteperioodiga meelde, et gaasiseadmeid ja nendega seotud lõõre ning ventilatsiooni tuleb regulaarselt hooldada ja...

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2022 toimunud istungile esitatud korralduse eelnõu Lüganuse Vallavalitsuse 24.mai 2022 korralduse nr 278  „Ühissõidukipeatuste kohanime määramine" muutmine"...

Korralduse eelnõu "Ühissõidukipeatuste kohanime määramine" avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2022 toimunud istungile esitatud korralduse eelnõu Lüganuse Vallavalitsuse 24.mai 2022 korralduse nr 278  „Ühissõidukipeatuste kohanime määramine" muutmine"...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 8