Haridusvõrgu korrastamise avalik arutelu koolide teemal toimub 22. septembril kell 18.15 Kiviõli Kunstide Kooli saalis. Haridusvõrgu korrastamise avalik arutelu lasteaedade teemal...

Avalikud arutelud koolide teemal 22. ja 27. septembril

Haridusvõrgu korrastamise avalik arutelu koolide teemal toimub 22. septembril kell 18.15 Kiviõli Kunstide Kooli saalis. Haridusvõrgu korrastamise avalik arutelu lasteaedade teemal...

Seoses Balti jaama rekonstrueerimistöödega on 25. – 29. septembrini muudatusi Idasuuna rongide sõiduplaanis. Muudatustega sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt: ...

Muudatused Idasuuna rongide sõiduplaanis 25.-29. septembrini

Seoses Balti jaama rekonstrueerimistöödega on 25. – 29. septembrini muudatusi Idasuuna rongide sõiduplaanis. Muudatustega sõiduplaan on leitav Elroni kodulehelt: ...

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 531 kehtestati Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu valla üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 2531...

Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 531 kehtestati Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu valla üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 2531...

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks...

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 07.10.2021 – 05.11.2021.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi KESKKONNASPETSIALISTI ametikohale Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla põhiliste keskkonnaalaste...

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi KESKKONNASPETSIALISTI ametikohale Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla põhiliste keskkonnaalaste...

Seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud 28.09.2021 ajavahemikul 08.00-15.00 30.09.2021 ajavahemikul 08.00-15.00 Lüganuse valla...

Veevarustuse häired 28. ja 30.09.2021 Savala külas ja Uniküla külas

Seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud 28.09.2021 ajavahemikul 08.00-15.00 30.09.2021 ajavahemikul 08.00-15.00 Lüganuse valla...

Koduhooldustöötaja (tähtajaline tööleping) Koduhooldustöötaja ülesandeks on Lüganuse valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja...

Lüganuse Vallavalitsus otsib koduhooldustöötajat

Koduhooldustöötaja (tähtajaline tööleping) Koduhooldustöötaja ülesandeks on Lüganuse valla hooldusvajadusega isikutele abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja...

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 22.09.2021 kell 17.00 Kiviõli Kunstide Kooli saalis Päevakord: Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmise II lugemine ja kehtestamine Lüganuse...

Lüganuse Vallavolikogu istung 22.09.2021

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 22.09.2021 kell 17.00 Kiviõli Kunstide Kooli saalis Päevakord: Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmise II lugemine ja kehtestamine Lüganuse...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 8. septembril 2021. toimunud koosolekul avalikustada muudetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu. Muutmisel oleva strateegia...

Muutmisel oleva Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu avalikustamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus otsustas 8. septembril 2021. toimunud koosolekul avalikustada muudetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu. Muutmisel oleva strateegia...

Elektrilevi OÜ plaaniliste tööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas  22.09.2021 ajavahemikul kella 07.00 – 19.00  võib esineda rõhu kõikumisi ning muutusi vee kvaliteedis ...

Järve Biopuhastus OÜ teade veevarustuse võimalikest häiretest Savala külas ja Uniküla külas

Elektrilevi OÜ plaaniliste tööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas  22.09.2021 ajavahemikul kella 07.00 – 19.00  võib esineda rõhu kõikumisi ning muutusi vee kvaliteedis ...

Seoses riigitee 34 Varja-Kiviõli taastusremondi asfalteerimistöödega on liikluskorraldust muudetud kohalike teede 7510037 Karja tee ja 7510133 Mõisa tee  ajutise sulgemisega 17.09.2021 – ...

Liikluskorralduse muudatus seoses riigitee 34 Varja-Kiviõli asfalteerimistöödega

Seoses riigitee 34 Varja-Kiviõli taastusremondi asfalteerimistöödega on liikluskorraldust muudetud kohalike teede 7510037 Karja tee ja 7510133 Mõisa tee  ajutise sulgemisega 17.09.2021 – ...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI teenistuskohale Logopeedi teenistuskoha eesmärk on eestikeelse kõneravialase töö korraldamine Lüganuse valla...

Konkurss logopeedi teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI teenistuskohale Logopeedi teenistuskoha eesmärk on eestikeelse kõneravialase töö korraldamine Lüganuse valla...

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja                                         ...

Konkurss vallaarhitekt-planeerimisspetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja                                         ...

Omaalgatusprojekti konkursi juhend  
Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 318...

Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine.

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 318...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321...

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320...

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319...

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 317...

Lüganuse valla territooriumile rajatava biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 317...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 5