Seoses elektrivõrgu ümberehitamisega teostab LEONHARD WEISS OÜ (reg.12083348) kaevetöid Erra-Liiva küla ja Kiviõli linna territooriumil. Tööde algus: 10.11.2021 Tööde lõpp: 30.06.2022

Teade kaevetöödest alates 10.11.2021

Seoses elektrivõrgu ümberehitamisega teostab LEONHARD WEISS OÜ (reg.12083348) kaevetöid Erra-Liiva küla ja Kiviõli linna territooriumil. Tööde algus: 10.11.2021 Tööde lõpp: 30.06.2022

PRESSITEADE 29. oktoober 2021 Lüganuse Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Doomino Arhitektid...

Kiviõli uus linnakeskus saab õunapuuaia, vabaõhulava, veesilma ja talvel liuvälja

PRESSITEADE 29. oktoober 2021 Lüganuse Vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Doomino Arhitektid...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusega nr 325 algatati Kiviõli linnas Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneering ja keskkonnamõju...

Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusega nr 325 algatati Kiviõli linnas Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneering ja keskkonnamõju...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusega nr 326 algatati Lüganuse valla Kiviõli linna Teeserva kinnistu (katastriüksuse tunnus 44201:001:0354)...

Algatati Lüganuse valla Kiviõli linna Teeserva kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarvet tootmismaaks

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusega nr 326 algatati Lüganuse valla Kiviõli linna Teeserva kinnistu (katastriüksuse tunnus 44201:001:0354)...

Uus Kiviõli linna kergejõustiku- ja jalgpallistaadion sai sisse õnnistatud ning staadion leidis esimesed kergejõustiku võistlusalade rekordiomanikud. Kokku üheteistkümnes võistlusklassis osales...

Kiviõli uuel staadionil selgusid esimesed rekordiomanikud

Uus Kiviõli linna kergejõustiku- ja jalgpallistaadion sai sisse õnnistatud ning staadion leidis esimesed kergejõustiku võistlusalade rekordiomanikud. Kokku üheteistkümnes võistlusklassis osales...

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 25.mail välja Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta linnasüda inimsõbralikuks keskkonnaks ning korrastada...

Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse võidutöö on valitud

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 25.mail välja Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta linnasüda inimsõbralikuks keskkonnaks ning korrastada...

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 531 kehtestati Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu valla üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 2531...

Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 531 kehtestati Püssi linnas A. Kitzbergi tn 5 kinnistu valla üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 2531...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 318...

Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine.

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 318...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321...

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320...

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319...

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319...

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 317...

Lüganuse valla territooriumile rajatava biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande  planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6  alusel. Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 317...

Lüganuse Vallavalitsuse 16.08.2021 korraldusega nr 482 kehtestati Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 8454 m 2 . Planeeringu eesmärgiks on kinnistu...

Detailplaneeringu kehtestamine Pargi tn 52, Lüganuse alevik

Lüganuse Vallavalitsuse 16.08.2021 korraldusega nr 482 kehtestati Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneering.Detailplaneeringuala pindala on 8454 m 2 . Planeeringu eesmärgiks on kinnistu...

Nagu eelnevatel aastatel nii ka sel aastal kuulutas Lüganuse Vallavalitsus välja heakorrakonkursi Lüganuse valla Kaunis Kodu 2021. Komisjon märkas ringsõidu käigus üha rohkem...

Lüganuse valla Kaunis Kodu 2021 konkurss jõudis lõpule

Nagu eelnevatel aastatel nii ka sel aastal kuulutas Lüganuse Vallavalitsus välja heakorrakonkursi Lüganuse valla Kaunis Kodu 2021. Komisjon märkas ringsõidu käigus üha rohkem...

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamisest ja keskkonnamõju strateegiline hindamise...

Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamisest ja keskkonnamõju strateegiline hindamise...

Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikudes kortermajades märgistadateekond välisuksest korterini sh välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed. Tänavu 1. märtsil jõustus...

Kortermajades peavad uksed olema tähistatud numbritega

Alates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikudes kortermajades märgistadateekond välisuksest korterini sh välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed. Tänavu 1. märtsil jõustus...

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 203 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt Janek Lillemägi esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 203 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse. Projekteerimistingimused antakse vastavalt Janek Lillemägi esitatud...

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 202 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse.  Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Lüganuse Vallavalitsus algatas 15.04.2021 korraldusega nr 202 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse.  Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ...

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 13.aprillil MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME taotlemisõigusega projektide nimekirja. Rohelise tule sai ka meie maakonna kõikide...

Lüganuse Vallavalitsus asub koos partneritega läbi mõtlema maakonnaülest kergteede võrgustikku

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 13.aprillil MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME taotlemisõigusega projektide nimekirja. Rohelise tule sai ka meie maakonna kõikide...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr...

Detailplaneeringu kehtestamise teade Vabaduse 19b

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr...

Näitan: 61-80
Elemente lehe kohta 20
of 5