Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 96 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 133 muudeti Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsust nr 318 „Varja...

„Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ otsuse muutmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 96 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 133 muudeti Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsust nr 318 „Varja...

Koostöös Purtse Vabatahtliku Päästega rajati sel aastal uisuväljakud Püssi, Maidla, Sonda, Lüganusele ja Kiviõlli. Juba homsest, 12. detsembrist saab kasutada Püssi, Maidla, Sonda ja...

Uisuväljakud on kohe-kohe kasutamiseks valmis!

Koostöös Purtse Vabatahtliku Päästega rajati sel aastal uisuväljakud Püssi, Maidla, Sonda, Lüganusele ja Kiviõlli. Juba homsest, 12. detsembrist saab kasutada Püssi, Maidla, Sonda ja...

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 30.11.2023 otsusega nr 134 Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu. Detailplaneering (DP) ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati...

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 30.11.2023 otsusega nr 134 Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu. Detailplaneering (DP) ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati...

Alates uuest korraldatud jäätmeveo perioodist, mis algab 01.02.2024, on kõikidele jäätmevaldajatele biolagunevate jäätmete liigiti kogumine kohustuslik! Majutust ja/või toitlustust pakutavad...

Lüganuse Vallavalitsus annab teada: alates 01.02.2024 biolagunevate jäätmete liigiti kogumine peab toimuma igas kodumajapidamises!

Alates uuest korraldatud jäätmeveo perioodist, mis algab 01.02.2024, on kõikidele jäätmevaldajatele biolagunevate jäätmete liigiti kogumine kohustuslik! Majutust ja/või toitlustust pakutavad...

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

TTJA tuletab meelde: hoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada!

Seoses iga päev suureneva lumevaibaga, tuletab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) hooneomanikele meelde, et katustele kogunev raske lumi võib kujutada endast ohtu nii katuste...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 135 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuvatel Korni (katastriüksuse...

Korni ja Pajustiku katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 135 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuvatel Korni (katastriüksuse...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 136 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuval Raja (katastriüksuse...

Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 136 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuval Raja (katastriüksuse...

Pressiteade: Riik toetab Ida- Virumaa kogukondi kliimaneutraalsusele üleminekul 17 miljoni euroga Avanenud on Ida-Virumaale suunatud toetusmeede „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks...

Avanenud on Ida-Virumaale suunatud toetusmeede „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“.

Pressiteade: Riik toetab Ida- Virumaa kogukondi kliimaneutraalsusele üleminekul 17 miljoni euroga Avanenud on Ida-Virumaale suunatud toetusmeede „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks...

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad Ida- Virumaa kogukondadele suunatud taotlusvoorud, mille eesmärk on toetada Ida- Virumaa kogukondi...

Riik toetab Ida- Virumaa kogukondi kliimaneutraalsusele üleminekul 17 miljoni euroga

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad Ida- Virumaa kogukondadele suunatud taotlusvoorud, mille eesmärk on toetada Ida- Virumaa kogukondi...

Alates novembrist saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas esitada lapse ja vanaduspensioniealise puude raskusastme tuvastamise taotlusi. Võrreldes varasemaga on taotlused...

Puude raskusastme tuvastamise taotluse esitamine muutus lihtsamaks

Alates novembrist saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas esitada lapse ja vanaduspensioniealise puude raskusastme tuvastamise taotlusi. Võrreldes varasemaga on taotlused...

Maakonna energia-ja kliimakava on koostatud Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ning kohalike omavalitsuste koostöös aastatel 2022-2023. Maakonna energia- ja...

Ida-Viru maakonna energia- ja kliimakava avalikustamine

Maakonna energia-ja kliimakava on koostatud Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ning kohalike omavalitsuste koostöös aastatel 2022-2023. Maakonna energia- ja...

Lüganuse Vallavalitsuse 3.11.2023 korraldusega nr 608 on kehtestatud Lüganuse-Matka tee (4370054) teekatte kahjustamise vältimiseks ja liiklejate ohutuse tagamiseks liikluspiirang ning...

Liikluskorraldusvahendi paigaldamine

Lüganuse Vallavalitsuse 3.11.2023 korraldusega nr 608 on kehtestatud Lüganuse-Matka tee (4370054) teekatte kahjustamise vältimiseks ja liiklejate ohutuse tagamiseks liikluspiirang ning...

Juba 14 aastat kohustuslik olnud suitsuandur on paraku paljudes kodudes endiselt puudu. Päästeamet kontrollib järgmisel nädalal suitsuandurite olemasolu Eesti inimeste kodudes. „Tõepoolest...

Elu päästab ainult töökorras suitsuandur

Juba 14 aastat kohustuslik olnud suitsuandur on paraku paljudes kodudes endiselt puudu. Päästeamet kontrollib järgmisel nädalal suitsuandurite olemasolu Eesti inimeste kodudes. „Tõepoolest...

Enel Pungas , Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Riik on teinud inimestele ametiasutustega suhtlemise lihtsaks. E-teenuseid tuleb aina juurde, asjaajamine on üha...

Aidake andmeid korras hoides ise ennast

Enel Pungas , Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Riik on teinud inimestele ametiasutustega suhtlemise lihtsaks. E-teenuseid tuleb aina juurde, asjaajamine on üha...

Suuresti tänu hakkepuidu hinnalangusele saab energiaettevõte Adven kõigis kaugküttepiirkondades pakkuda tänavuse küttehooaja alguses keskmiselt ligikaudu kolmandiku võrra madalamaid hindu kui...

Tänavune kaugküttehooaeg algab mullusest ligi kolmandiku võrra madalamate hindadega

Suuresti tänu hakkepuidu hinnalangusele saab energiaettevõte Adven kõigis kaugküttepiirkondades pakkuda tänavuse küttehooaja alguses keskmiselt ligikaudu kolmandiku võrra madalamaid hindu kui...

Pressiteade 10.10.23 Eesti Olümpiakomitee esindajad eesotsas president Urmas Sõõrumaaga veetsid koos Aidu veespordikeskuse nõukogu liikmetega sportliku päeva Aidu kanalitel ning tutvusid...

Peatselt valmivast Aidu Veespordikeskusest saab uus Ida-Viru maamärk

Pressiteade 10.10.23 Eesti Olümpiakomitee esindajad eesotsas president Urmas Sõõrumaaga veetsid koos Aidu veespordikeskuse nõukogu liikmetega sportliku päeva Aidu kanalitel ning tutvusid...

Me kõik oleme kuulnud ja teame nõuandeid, kuidas säilitada tervist. Nende soovituste mõju tervisele on tõestatud, samas nõuab nende jälgimine sageli millestki loobumist (kahjulikud harjumised),...

SÕELUURINGUD – kerge viis täna ennetamaks raskeid probleeme homme

Me kõik oleme kuulnud ja teame nõuandeid, kuidas säilitada tervist. Nende soovituste mõju tervisele on tõestatud, samas nõuab nende jälgimine sageli millestki loobumist (kahjulikud harjumised),...

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõude II lugemine toimub Lüganuse Vallavolikogu 26.10.2023 istungil. eelnõude avalik väljapanek toimub 25.09.2023 kuni...

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõude menetlemine

Lüganuse valla arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2023-2027 eelnõude II lugemine toimub Lüganuse Vallavolikogu 26.10.2023 istungil. eelnõude avalik väljapanek toimub 25.09.2023 kuni...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 468 algatati Lüganuse vallas Kiviõli linnas Välja tee...

Lüganuse valla Kiviõli linna Välja tee detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 468 algatati Lüganuse vallas Kiviõli linnas Välja tee...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse....

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Lembitu tn 12

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Lüganuse Vallavalitsus korraldab PlanS § 125 lg 5 ja HMS § 46 lg 1 alusel projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse....

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta20
of 4