Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsus võttis 15.04.2021 korraldusega nr 198 vastu Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu ja suunas...

Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikust väljapanekust teatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsus võttis 15.04.2021 korraldusega nr 198 vastu Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu ja suunas...

Mööbli lõkkes põletamisel paiskuvad õhku ja ladestuvad maapinnale mürgised saasteained, mis ohustavad keskkonda ja inimeste tervist. Kevadised soojad ilmad toovad kaasa koristustööd...

Jäätmete lõkkes põletamine kahjustab keskkonda ja tervist

Mööbli lõkkes põletamisel paiskuvad õhku ja ladestuvad maapinnale mürgised saasteained, mis ohustavad keskkonda ja inimeste tervist. Kevadised soojad ilmad toovad kaasa koristustööd...

Lüganuse vallast pärit Kristjan Kuusmik on oma bändiga MANDOTERROR võtnud ette meie kohaliku rahvaluule ja teinud valmis raju loo. Bänd ronis lausa Püssi tuhamäe otsa, et teha loovääriline...

Omakandipoiss tegi kohaliku rahvaluule ainetel ägeda muusikavideo

Lüganuse vallast pärit Kristjan Kuusmik on oma bändiga MANDOTERROR võtnud ette meie kohaliku rahvaluule ja teinud valmis raju loo. Bänd ronis lausa Püssi tuhamäe otsa, et teha loovääriline...

Lisainfo: https://www.lyganuse.ee/spordiuritused

Püssi Seeriajooksu 40. hooaja väljakutse

Lisainfo: https://www.lyganuse.ee/spordiuritused

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 13.aprillil MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME taotlemisõigusega projektide nimekirja. Rohelise tule sai ka meie maakonna kõikide...

Lüganuse Vallavalitsus asub koos partneritega läbi mõtlema maakonnaülest kergteede võrgustikku

Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas 13.aprillil MAAKONDADE ARENGUSTRATEEGIATE ELLUVIIMISE TOETUSMEETME taotlemisõigusega projektide nimekirja. Rohelise tule sai ka meie maakonna kõikide...

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks...

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud

  Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sulgeb eraisikute vooru 20. aprillil 2021, kuid viimaste päevade erakordselt aktiivse taotluste esitamise tõttu on eelarve tänaseks...

Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised...

Aasta õpetaja gala Eestimaa õpib ja tänab

Eesti haridustöötajate suurepärase töö märkamine ja tunnustamine oludes, kus nende töökorraldus on viimase aasta jooksul pidevalt muutunud, on äärmiselt oluline. Õpetajad ja teised...

Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega ei võeta alates 12.04.2021 vastu eramajade omanike avaldusi programmis "Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks.

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Seoses eelarveliste vahendite lõppemisega ei võeta alates 12.04.2021 vastu eramajade omanike avaldusi programmis "Ehitised korda Lüganuse vallas" osalemiseks.

KredEx alustab alates 12. aprillist madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse...

Avati KredEx-i kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele

KredEx alustab alates 12. aprillist madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse...

Palun, tule vaktsineerima! Usume siiralt, et soovid liikuda tagasi normaalse elukorralduse suunas. Seda saame teha COVID-19 vastu vaktsineerimisega.  Vaktsineerimine toimub Eesti...

Vaktsineerimise teavitus

Palun, tule vaktsineerima! Usume siiralt, et soovid liikuda tagasi normaalse elukorralduse suunas. Seda saame teha COVID-19 vastu vaktsineerimisega.  Vaktsineerimine toimub Eesti...

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine " . Pakkumuste esitamise tähtaeg  29. aprill...

Hanketeade Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine " . Pakkumuste esitamise tähtaeg  29. aprill...

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine". Pakkumuste...

Hanketeade Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke  „Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine". Pakkumuste...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr...

Detailplaneeringu kehtestamise teade Vabaduse 19b

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 17. märtsi 2021 korraldusega nr 164 Lüganuse vallas Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu, töö nr...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298 algatati Lüganuse vallas  Aidu  taastuvenergiapargi  detailplaneeringu  koostamine ja...

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298 algatati Lüganuse vallas  Aidu  taastuvenergiapargi  detailplaneeringu  koostamine ja...

1. aprillist on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

1. aprillist on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate...

Lüganuse vallavalitsus võttis tagasi volikogule esitatud valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu, sest vastuolud selles küsimuses on...

Vallavalitsus võttis haridusvõrgu korrastamises aja maha

Lüganuse vallavalitsus võttis tagasi volikogule esitatud valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu, sest vastuolud selles küsimuses on...

2021. AASTAL OSALEB LÜGANUSE VALD TAAS PROJEKTIS „KODUD TULEOHUTUKS" JA TEEME KORDA VIIS KODU Lüganuse vald esitas projekti „Kodud tuleohutuks" raames Päästeametile viis taotlust riigipoolse...

Lüganuse vald osaleb taas projektis "Kodud tuleohutuks "

2021. AASTAL OSALEB LÜGANUSE VALD TAAS PROJEKTIS „KODUD TULEOHUTUKS" JA TEEME KORDA VIIS KODU Lüganuse vald esitas projekti „Kodud tuleohutuks" raames Päästeametile viis taotlust riigipoolse...

Juulikuus töötab Lüganuse vallas valverühm lastele, kelle vanemad on selles koha saamiseks sõlminud eelnevalt vallaga lepingu. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt ja paberkandjal....

Valverühm 1.-31. juulini Kiviõli linna lasteaias Kannike

Juulikuus töötab Lüganuse vallas valverühm lastele, kelle vanemad on selles koha saamiseks sõlminud eelnevalt vallaga lepingu. Lepinguid on võimalik sõlmida digitaalselt ja paberkandjal....

Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele. ...

Kulu põletamine on ohtlik ja keelatud

Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele. ...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja...

Algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 5