Lüganuse Vallavalitsus pakub Lüganuse valla lastele (7-15 aastastele) soodustuusikuid järgmistesse laagritesse:    *  26.07 - 01.08.2020  REMNIKU LAAGER (Peipsi...

Soodustuusikud laste laagritesse

Lüganuse Vallavalitsus pakub Lüganuse valla lastele (7-15 aastastele) soodustuusikuid järgmistesse laagritesse:    *  26.07 - 01.08.2020  REMNIKU LAAGER (Peipsi...

Tartu Ülikoolis on sel aastal avatud ainulaadne õppekava (magistriõpe) "Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu". Täpsem info: ...

Uus ja ainulaadne õppekava Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis on sel aastal avatud ainulaadne õppekava (magistriõpe) "Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu". Täpsem info: ...

!!! Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on pikendatud  11. juunini 2020.  Projekteerimistingimused antakse Kiviõli Linnavalitsuse 1.oktoober 2014 korraldusega...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

!!! Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on pikendatud  11. juunini 2020.  Projekteerimistingimused antakse Kiviõli Linnavalitsuse 1.oktoober 2014 korraldusega...

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 on heaks kiidetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024. Lisa 1...

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava uuendamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) 27.03.2020 juhatuse otsusega nr 5 on heaks kiidetud Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024. Lisa 1...

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need...

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need...

Kiviõli Vene Kool  ootab oma meeskonda 2020/2021. õpeaastast   matemaatika õpetajat...

Kiviõli Vene Kool kuulutab välja konkursi

Kiviõli Vene Kool  ootab oma meeskonda 2020/2021. õpeaastast   matemaatika õpetajat...

Eriolukord Riigis/eriolukord Lüganuse vallas Huvitav mis peab juhtuma, et olukorra tõsidus kõigile kohale jõuaks - oli minu küsimus paar nädalat tagasi. Kas keegi peab surema? Palju peab...

Vallavanema pöördumine vallarahva poole

Eriolukord Riigis/eriolukord Lüganuse vallas Huvitav mis peab juhtuma, et olukorra tõsidus kõigile kohale jõuaks - oli minu küsimus paar nädalat tagasi. Kas keegi peab surema? Palju peab...

Maidla Kool Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: Tööle asumise aeg 01.09.2020 Inglise keele õpetaja 6 tundi nädalas ...

Maidla Kool kuulutab välja konkursi vabadele ametikohtadele

Maidla Kool Lüganuse vallas, Ida-Virumaal kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: Tööle asumise aeg 01.09.2020 Inglise keele õpetaja 6 tundi nädalas ...

Alates aprillikuust, neljal reedel oli mälumängu huvilistel võimalus osaleda e-mälumängus "Lüganuse Ragin". Mängu küsimusi esitasid koos Lüganuse Vallavalitsusega paljud valla allasutused -...

Lüganuse Ragin võtab kokku

Alates aprillikuust, neljal reedel oli mälumängu huvilistel võimalus osaleda e-mälumängus "Lüganuse Ragin". Mängu küsimusi esitasid koos Lüganuse Vallavalitsusega paljud valla allasutused -...

Lugupeetud kinnistu omanik Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametiga viib läbi küsitlust reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks. Küsitluse...

Küsitlus reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks

Lugupeetud kinnistu omanik Lüganuse Vallavalitsus koostöös Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametiga viib läbi küsitlust reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks. Küsitluse...

Püssi postkontor suletakse 11. mail. 12. mail hakkab teenust osutama Maria pood (Viru tn 3, Püssi linn). Laieneb ka teenuse kättesaadavus, kuna pood on avatud esmaspäevast pühapäevani....

Püssis hakkab postkontori teenust osutama Maria pood

Püssi postkontor suletakse 11. mail. 12. mail hakkab teenust osutama Maria pood (Viru tn 3, Püssi linn). Laieneb ka teenuse kättesaadavus, kuna pood on avatud esmaspäevast pühapäevani....

Lüganuse Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 252 kehtestati Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneering. Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide...

Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 252 kehtestati Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneering. Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide...

1. maist jõustuvad puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatused, mis lihtsustavad oluliselt puuetega inimeste asjaajamist. Muutumatute seisunditega lastel on korduvekspertiisi käigus...

Maikuust jõustuvad seadusemuudatused lihtsustavad puuetega inimeste asjaajamist

1. maist jõustuvad puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muudatused, mis lihtsustavad oluliselt puuetega inimeste asjaajamist. Muutumatute seisunditega lastel on korduvekspertiisi käigus...

Seoses viiruse levikuga vallas ja vastavalt Lüganuse Vallavalitsuse 27.03.2020 korraldusele nr 184  jäävad suletuks koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks kõik Lüganuse valla...

Lüganuse valla haldusterritooriumil paiknevad mängu-, spordi- ja jõuväljakud jäävad suletuks eriolukorra lõpuni

Seoses viiruse levikuga vallas ja vastavalt Lüganuse Vallavalitsuse 27.03.2020 korraldusele nr 184  jäävad suletuks koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks kõik Lüganuse valla...

Tallinn, Stenbocki maja, 27. aprill 2020 Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse,...

Avalikke üritusi Eestis mais-juunis ei toimu

Tallinn, Stenbocki maja, 27. aprill 2020 Valitsuse liikmed arutasid kabinetinõupidamisel rahvarikaste ürituste korraldamise võimalikkust kevad-suvisel hooajal ning kiitsid heaks otsuse,...

Aktsiaselts  NITROFERT esitas 06.03.2020 Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa nr  L.KKL.IV-164366  muutmise  taotluse  ning  Keskkonnaamet  on ...

Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse edastamine arvamuse avaldamiseks

Aktsiaselts  NITROFERT esitas 06.03.2020 Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa nr  L.KKL.IV-164366  muutmise  taotluse  ning  Keskkonnaamet  on ...

Raamatud saab reserveerida  335 8526  335 8511 (laste)  kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee  klr.webriks.ee Reserveeritud raamatud saab...

Kiviõli Linnaraamatukogu laenutab teavikud kontaktivabalt

Raamatud saab reserveerida  335 8526  335 8511 (laste)  kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee  klr.webriks.ee Reserveeritud raamatud saab...

Lüganuse Vallavalitsus annab teada Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse (KSH VTK) avalikustamisest. Lisainfo leiad ...

Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsus annab teada Lüganuse valla üldplaneeringu lähteseisukohade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kavatsuse (KSH VTK) avalikustamisest. Lisainfo leiad ...

26.03.2020 istungil ei kiitnud Lüganuse Vallavolikogu heaks plaanitud haridusreformi sellisel kujul, nagu see oli ette valmistatud. Hariduselu Lüganuse vallas jätkub endisel kujul - koole ja...

Hariduselu vallas ei muutu

26.03.2020 istungil ei kiitnud Lüganuse Vallavolikogu heaks plaanitud haridusreformi sellisel kujul, nagu see oli ette valmistatud. Hariduselu Lüganuse vallas jätkub endisel kujul - koole ja...

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et lõke ei ole koht, kus põletada kevadkoristusega kogunenud risu ja rämpsu. Prügi põletamine lõkkes on keskkonnale kahjulik ja hoolimatu tegevus....

Keskonnaministeerium tuletab meelde: Prügi koht ei ole lõkkes

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et lõke ei ole koht, kus põletada kevadkoristusega kogunenud risu ja rämpsu. Prügi põletamine lõkkes on keskkonnale kahjulik ja hoolimatu tegevus....

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 4